Policija (27.08.18)

Montag, 27. August 2018 geschrieben von:

Wudźerske wuhotowanje fuk

Budyšin. Njelubu překwapjenku dožiwi lubowar wudźenja zawčerawšim dopoł­dnja w Budyšinje. Jako sej do swojeje ga­ra­že na Fabrikskej dóńdźe, dyrbješe wón zwěsćić, zo bě něchtó jeho dospołne wudźerske wuhotowanje pokradnył, mjez druhim 15 wudow, wudźenki a tójšto dalšeho. Hódnotu rubizny trochuje škodowany na něhdźe 700 eurow.

Policija (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Tragisce znjezbožiła

Budyšin. Na Dr. Salvadora Allendowej w Budyšinje je wobydler wčera rano něhdźe w 6 hodź. před wjaceswójbnym domom staršu žonu bjez wědomja a ćežko zranjenu namakał. Za 76lětnu pak přińdźe kóždažkuli pomoc přepozdźe, wona bě hižo zemrěta. Po prěnich přepytowanjach je žona najskerje z balkona swojeho bydlenja padnyła, zdźěli Zhorjelska policajska direkcija. Kriminalisća pad nětko přepytuja.

Policija (23.08.18)

Donnerstag, 23. August 2018 geschrieben von:

Kriminelnu karjeru zahe zahajili

Mužakow. Z přewšo młodymi paduchami dyrbješe so policija wutoru w Mužakowje zaběrać. Hólcy w starobje dwanaće, 13 a 14 lět běchu w Běłej Wodźe kolesy pokradnyli a z nimaj do Mužakowa a tam přez hranicu do Pólskeje jěli. Mountainbike w hódnoće 260 eurow předachu za tójšto mjenje pjenjez potajerjej. Na dompuću do Němskeje policija padušnu trójku dosahny. Pjenjezy za předate koleso běchu hólcy hižo na pólskim boku na limonadu, cigarety a słódčizny zaměnili. Druhe pokradnjene koleso móžeše policija mjeztym jeho wobsedźerjej wróćić. Wšěch třoch pakostnikow přepodachu skónčnje jich staršim.

Policija (22.08.18)

Mittwoch, 22. August 2018 geschrieben von:

Holcy so nastróžiłoj

Róžant. Hižo minjeny pjatk je dotal nje­znaty muž dwě holcy w Róžeńće nastróžił. Dźěsći běštej popołdnju z psom susoda blisko putniskeje łuki po puću, jako po swojich wuprajenjach maskěrowaneho muža w kerkach wuhladaštej. Holcy stej so mócnje nastróžiłoj a so spěšnje wotsaliłoj. Cuzy jimaj z něšto metrami wotstawkom sćěhowaše, njeje pak jej narěčał. Policija je wo tym padźe hakle předwčerawšim zhoniła a pyta nětko za swědkami: Štó je minjeny pjatk blisko Róžeńčanskeje putniskeje łuki ćmowo­zdrasćeneho muža widźał? Pokiwy při­jimuje Kamjenski policajski rewěr pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20, ale tež kóždy druhi policajski běrow.

Policija (21.08.18)

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Pokradnjene koleso spóznał

Běła Woda. W nocy na minjenu njedźelu běchu njeznaći w Běłej Wodźe mountainbike typa Bulls pokradnyli. Njedźelu dopołdnja jědźeše přiwuzny škodowaneho do pólskeje Łęknicy, zo by tam tankował. Krótko za hraničnym mostom wuhlada wón štyrjoch młodostnych z kolesom. Hnydom wón čorno-běło-zelene jězdźi­dło spózna a hólcow narěča. Ći nablaku ćeknychu a koleso ležo wostajichu. Po dorěčenju z pólskej policiju je swědk sobu domoj wza a wobsedźerjej přepoda. Policija pad dale přepytuje.

Policija (20.08.18)

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Drohej kolesy pokradnyli

Ochranow. Na Lubijskej dróze w Ochranowje wutorhnychu njeznaći w nocy na sobotu lěsycu před wukładnym woknom wobchoda za kolesa a zadobychu so na to do předawanišća. Tam pokradnychu najdróšej kolesy typa „Müsing Petrol“ w cyłkownej hódnoće něhdźe 7 000 eurow. Wěcna škoda, kotruž při zadobywanju načinichu, wučinja dalše 3 000 eurow. Policija nětko na to kedźbuje, štóž je z kolesom mjenowaneje marki po puću.

Policija (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Na S 100 přespěšni byli

Prěčecy. Tež mnozy Serbja wužiwaja statnu dróhu S 100, zo bychu so na přikład do Budyšina na dźěło dóstali, a jědu přez Prěčecy. Tam je policija zawčerawšim dopołdnja spěšnosć měriła. W dobrych třoch hodźinach je něhdźe 400 awtow nimo kontrolneho městna jěło. Z nich bě 24 přespěšnych. Wosebje nuzne měješe wodźer Opela z Kamjenskim čisłom. Při dowolenych 50 kilometrach na hodźinu lepichu jeho ze 84 km/h.

Policija (16.08.18)

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:

Do kupjele so zadobyli

Kulow. Kupać drje so nochcychu, ale po wšěm zdaću pjenjezy kradnyć chcychu njeznaći minjene dny w Kulowskej lěsnej kupjeli. Zawčerawšim rano dyrbjachu tam zwěsćić, zo bě so něchtó do kasy při zachodźe kaž tež do předawanskeho kioska zadobył a w nimaj wšitko přepytał. Kelko škody su načinili, njeje hišće doskónčnje zwěsćene.

Policija (15.08.18)

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Po kolijach do města chcył

Kubšicy. Štož njeje druhdźe na swěće žadyn problem, w Němskej dawno hišće dowolene njeje. To drje njewědźeše Indičan, kiž zawčerawšim po železniskich ­kolijach z Kubšic do směra na Budyšin nóžkowaše. Muža lepichu zastojnicy zwjazkoweje policije blisko železniskeho přechoda w Rabocach. 26lětneho dyr­bjachu powučić, zo njejsu železniske kolije pućowanska šćežka. Na zbožo so młodemu mužej ničo stało njeje, při­wšěm dyrbjachu policisća přizjewjenje wupisać. Zo njeby Indičan znowa na ideju přišoł so po kolijach do směra na Budyšin orientować, su jeho zastojnicy po zwjazkowej dróze B 6 hač na kromu Budyšina dowjezli.

Policija (14.08.18)

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Susod wina njebył

Hbjelsk. Wuhladawši w haće na swojej ležownosći mortwej rybje wołaše wobydler Hbjelska njedźelu dopołdnja policiju, dokelž tukaše, zo bě susod snano škódnu maćiznu do hata kidnył. Zastojnicy tuž proby wody sobu wzachu. Ničo pak na to njepokazowaše, zo móhł susod z tymle „padom“ něšto činić měć. Jako wobsedźer mjenujcy wjace powětra do hata wjedźeše, běchu ryby nadobo widźomnje agilniše. Dwěmaj bě w ćopłej wodźe po wšěm zdaću kislik wušoł.

Anzeige