Policija (22.12.15)

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Ottendorf-Okrilla. Na awtodróze A 4 blisko­ Ottendorfa-Okrille je wčera rano k zražce mjez wosobowym awtom a wjelkom dóšło. Rubježne zwěrjo bě­žeše do směra na Drježdźany na lěwej jězdni. 21lětny wodźer VWja njemóžeše so jemu hižo wuwinyć a do njeho zrazy. Wjelk zražku njepřežiwi. Na awće nasta něhdźe 1 000 eurow škody.

Lubij. 28lětneho wobydlerja Lubijskeho domu za požadarjow azyla je policija w nocy na póndźelu zajała. Alkoholizowany młody muž měješe tam rozestajenje z 32lětnym sobuwobydlerjom, ko­trehož wón z nožom padpadny a na šiji zrani. Wopor dowjezechu do chorownje, hdźež jemu z operaciju žiwjenje wuchowachu. Dalšej 23lětnaj wobydlerjej domu so při rozestajenju na ruce snadnje zraništaj. Policija pozadk přepytuje.

Policija (21.12.15)

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Wojerecy. Po wšěm zdaću hłódni a lačni běchu njeznaći, kotřiž zadobychu so minjene dny do předawanskeje budki na Wojerowskich­ adwentnych wikach. Sobu wzali su kołbaski, cola a piwo w hódnoće 30 eurow. Wěcna škoda wučinja 200 eurow. Bě to hižo druhi raz, zo sej paduši tule budku jako cil wupytachu.

Policija (18.12.15)

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:

Ottendorf-Okrilla. Z trikom je njeznaty zawčerawšim 51lětneho muža w nakupowanišću w Ottendorfje-Okrilli wobšudźił. Cuzy jeho narěča a prošeše, zo by jemu­ pjenjezy zaměnił. Při tym 51lětny paduchej pokaza, kelko pjenjez w swojej móšni ma, a njepytny, zo jemu tón wjacore­ bankowki z móšnje wućahny. W tym zwisku policija namołwja, cuzym ženje njepokazać, što je w móšni. Ludźo měli jara kedźbliwi być, hdyž jich něchtó narěči­ a chce pjenjezy zaměnjene měć.

Policija (17.12.15)

Donnerstag, 17. Dezember 2015 geschrieben von:

Sulšecy. Njedaloko Kulowa chcyše policija wčera rano awto z čěskim čisłom kontrolować. Jako so zastojnicy jězdźidłu bližachu, stupi šofer na płun a ćekny. W Sulšecach pak wón kontrolu nad awtom zhubi a do žiweho płota zajědźe. 41lětneho šofera policisća nachwilnje zajachu. W awće namakachu wšelake dźěle kolesa a wotpowědny grat. Kriminalna policija nětko pruwuje, hač buchu namakane wěcy něhdźe pokradnjene.

Policija (16.12.15)

Mittwoch, 16. Dezember 2015 geschrieben von:

Chelno. Nimale zražku z policajskim awtom zawinił by 32lětny kolesowar, kiž bě zawčerawšim wječor na zwjazkowej dróze B 96 z Chelna do Čorneho Hodlerja po puću, jako nadobo na tamny bok puća zajědźe. Policisća chcychu jeho ně­hdźe w 22.30 hodź. kontrolować, muž pak ćekny na polo. Tam jeho skónčnje tola dosahnychu a naměrichu pola njeho 1,12 promilow alkohola w kreji. Nimo toho bě drogowy test po­zitiwny. Jako chcychu pozdźišo 32lětnemu krej brać, so wón mócnje wobaraše, tak zo změje so nětko přidatnje zamołwić.

Policija (15.12.15)

Dienstag, 15. Dezember 2015 geschrieben von:

Wojerecy. Z dotal njeznateje přičiny je wčera popołdnju woheń we Wojerowskim předawanišću za zahrodnu po­trjebu blisko lěsneho pohrjebnišća wudyrił. Při tym rozpřestrěchu so płomjenja tež na wosebitu wustajeńcu, w kotrejž předewšěm adwentne a hodowne debjenki poskićachu. Wjacore wohnjowe wobory mějachu płomjenja spěšnje pod kon­trolu, škoda je přiwšěm poměrnje wulka. Na zbožo pak so nichtó zranił njeje. Kriminalna policija nětko pruwuje, hač ma tónle pad něšto z wohenjomaj minjeny kónc tydźenja we Wojerecach činić. Tam běštej so njedźelu wječor kontejner za staru papjeru kaž tež wosobowe awto paliłoj.

Policija (14.12.15)

Montag, 14. Dezember 2015 geschrieben von:

Łomsk. Mało wjesela na swojej rubiznje měješe 28lětny muž, kiž je sobotu rano we Łomsku w Radworskej gmejnje Nissan Primera z garaže pokradnył. Na awtodróze A 4 při Kodersdorfskej wotbóčce jeho policija zadźerža a zaja. Kaž so wukopa, njeměješe paduch jězbnu dowolnosć a steješe pod wliwom drogow.

Policija (11.12.15)

Freitag, 11. Dezember 2015 geschrieben von:

Rakecy. Wjace hač 300 zakazanych silwesterskich praskotakow je 43lětny Rakečan w swojim bydlenju chował. Kaž policija zdźěla, měješe je pod swojim křesłom schowane, mjez druhim dwě tak mjenowanej kulobombje. Wobstarał bě sej wón wšitko w Čěskej. Wobydler je policiju­ na to skedźbnił.

Policija (10.12.15)

Donnerstag, 10. Dezember 2015 geschrieben von:

Rakecy. Njelubeho lista dla, kotryž bě 50lětna Rakečanka wčera w swojim listowym kašćiku našła, je tam k wulkozasadźenju policije a wohnjoweje wobory dóšło. Dokelž bě w lisće njeznaty běły próšk, alarmowachu specialnu jednotku wobory, zo bychu móžnym stracham zadźěwali.­ W lisće žonje něchtó hrožeše a ju křiwdźeše. Na to su 47lětneho muža, kotremuž běchu njedawno bydlenje wupowědźili, nachwilnje zajeli.

Policija (09.12.15)

Mittwoch, 09. Dezember 2015 geschrieben von:

Pěskecy. 18 měsacow stare dźěćo je so wčera w Pěskecach w zahrodowym haćiku zatepiło. Po informacijach policije bě hólčk 33lětnej maćeri twochnył, k susodźicom běžał a tam do hatka padnył. Jako susodka dźěćo wuhlada, přińdźe za hólčka kóždažkuli pomoc přepozdźe. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež zemrě. Kriminalna policija pad nětko přepytuje a za tym slědźi, kak móžeše k tragiskemu njezbožu dóńć.

Anzeige