Policija (17.11.16)

Donnerstag, 17. November 2016 geschrieben von:

Pěšk so ćežko zranił

Budyšin. Ćežke wobchadne njezbožo je so wčera wječor w Budyskej Strowotnej studni blisko Röhrscheidtoweje kupjele stało. Tam chcyše 35lětny muž něhdźe w 17 hodź. dróhu přeprěčić, jako wosobowe awto typa Audi přijědźe. Jeho 25lětny wodźer njemóžeše zražce hižo zadźěwać a do muža zajědźe. 35lětny so při tym ćežko zrani. Jeho dyrbjachu z helikopterom do Drježdźanskeje chorownje transportować. Na wosobowym awće nasta něhdźe 2 500 eurow škody. Policija zawěsći na městnje wšelake slědy. Při­wšěm pytaja swědkow, kotřiž su wobchadne njezbožo snano wobkedźbowali. Tući njech so pod telefonowym čisłom 03591/ 36 70 přizjewja.

Policija (15.11.16)

Dienstag, 15. November 2016 geschrieben von:

Wopity z awtom jěł

Malešecy. Wčera w nocy je so wodźer Opela w Malešecach na Hućinskej dróze přećisnył. Po zdaću je 25lětny kontrolu nad jězdźidłom zhubił. Na kóncu so wukopa, zo měješe młody šofer 1,4 promile alkohola w kreji.

Policija (14.11.16)

Montag, 14. November 2016 geschrieben von:

16lětneho z praskotakami lepili

Mužakow. Kónc tydźenja je policija w Mužakowje 16lětneho lepiła, kiž měješe 400 njedowolenych pólskich praskotakow w nachribjetniku. Wón měješe tež butterflyjowy nóž a zabijak při sebi, kotrajž tohorunja dowolenej njejstej. Na staršeju hólca čaka nětko wysoka po­kuta.

Naprawo z dróhi zajěł

Kamjenc. K ćežkemu njezbožu dóńdźe wčera rano na S 94 blisko Njebjelčic. Z dotal njewujasnjeneje přičiny je wodźer BMWja na prawo z dróhi zjěł a wosta z awtom w hajku pod mostom ležo. Dźakowano kedźbliwej šoferce su jeho ćežko zranjeneho namakali.

19lětny z drogami po puću był

Budyšin. W Budyšinje su zastojnicy sobotu wječor 19lětneho šofera lepili, kiž steješe pod wliwom drogow. W awće měješe dalše narkotikumy.

Policija (11.11.16)

Freitag, 11. November 2016 geschrieben von:

Pytaja swědkow

Čorny Chołmc. Hižo minjenu sobotu krótko do 17 hodź. bu předawarka w Čornochołmčanskej kupnicy Penny wot njeznateho muža wohrožena. Wona bě jeho prosyła, swoje twory na transportny pas před kasu połožić. Muž na to agresiwnje reagowaše, wućahny na pistolu podobny nastroj a měrješe jón na kasěrarku. Skónčnje so wón z kolesom zminy. Swědkow policija prosy, so pod telefonowym čisłom 03571/ 46 50 přizjewić.

Policija (10.11.16)

Donnerstag, 10. November 2016 geschrieben von:

Tójšto pjenjez zhubiła

Wjelećin. 88lětnej žonje we Wjelećinje su njeznaći štyricyfrowu sumu pjenjez pokradnyli. Kaž wona zawčerawšim policiji zdźěli, dóstachu so paduši pod wumyslenej přičinu do bydlenja rentnarki a su wottam blachowu tyzu z něšto stami eurow, lutowanskimaj knižkomaj a pjenježnej kartu sobu wzali. Jako žona pozdźišo swoje konto přepruwowa, dyrbješe zwěsćić, zo bě něchtó z njeho wjacore razy pjenjezy wotzběhnył.

Policija (09.11.16)

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Rentnarka so zatepiła

Minakał. Na tragiske wašnje žiwjenje přisadźiła je starša žona w Minakale. Pěšcy­ wuhladachu zawčerawšim připoł­dnju jeje ćěło we wjetšej hrjebi při hrodowym parku a wućahnychu je z wody. Přiwołany nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć 76lětneje zwěsćić. Po wšěm zdaću bě wona strowotniskeho problema dla do hrjebje padnyła a so zatepiła.­ Nadrobniše wobstejnosće jeje smjerće kriminalna policija přepytuje.

Policija (08.11.16)

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Hajnik so zranił

Skaskow. Po wšěm zdaću ze swojej třělbu je so minjenu sobotu 71lětny hajnik w Skaskowje zranił. Swědce běštej wobkedźbowałoj, kak muž w awće sedźeše a pódla njeho pos šćowkaše. Při tym dóńdźe k wutřělej, kotryž muža na łochću zrani. Hajnik lěkarsku pomoc wotpokaza, na čož žonje policiju informowa­štej. Wobsadka policajskeho awta zetka hajnika w jeho bydlenju, hdźež bě sej wón ranu sam zawobalił. Zastojnicy kontrolowachu­ na to třělby 71lětneho a zwěsćichu, zo stejachu wone zdźěla nabite a hromadźe z municiju w třěl­bowym kamorje. Po dorěčenju ze za­mołwitym krajnoradneho zarjada wzachu zastojnicy pjeć třělbow muža sobu.

Policija (07.11.16)

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Zražka při ampli

Pančicy-Kukow. Čerwjeneje ample dla dyrbješe wodźerka Rovera sobotu wječor před nadróžnym twarnišćom w Pančicach-Kukowje zastać. Jako ampla na ze­lene přeskoči, chcyše 33lětna dale jěć. W tym wokomiku přijědźe wotzady VW a spyta Rover hišće přesćahnyć, při čimž wobě awće do so zrazyštej. Wěcna škoda wučinja něhdźe 8 000 eurow.

Policija (04.11.16)

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:

Swěcu kontrolowali

Budyšin. Při něhdźe 1 300 jězdźidłach je policija w oktobru w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu kontrolowała, hač je z jich swěcowej připrawu wšo w porjadku. W kóždym wosmym padźe zwěsćichu zastojnicy njedostatki. 144 wodźerjow dyrbi swoje awto porjedźeć dać a znowa předstajić. Runje w ćmowym počasu policija radźi časćišo hladać, hač je swěca awta w porjadku.

Policija (03.11.16)

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Pytaja swědkow

Chrósćicy. Jako bě minjeny pjatk něhdźe w 20.15 hodź. 14lětna młodostna z Chrósćic do směra na Prawoćicy po puću, šmórny so jeje nimojěducy transporter z wonkownym špihelom. Wodźer jězdźi­dła zasta, z holcu skrótka porěča a na to wotjědźe. 14lětnu dyrbjachu pozdźišo w chorowni ambulantnje zastarać. Nětko přepytuje policija tónle pad jako wotsalenje z městna njezboža a pyta k tomu swědkow. Štóž je situaciju pjatk wječor wobkedźbował abo štóž móže pokiwy k awtu resp. k jeho wodźerjej dać, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje (tel. 03578/ 35 20).

Anzeige