Čěscy wučerjo na wopyće byli

Dienstag, 20. September 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wučerjam swojeje partnerskeje šule z Jabloneca pokazachu kolegojo Budyskeje Serbskeje wyšeje a zakładneje šule njedawno klóštersku zahrodu w Pančicach-Kukowje.  Foto: Gabriela Bajtlowa Wučerjam swojeje partnerskeje šule z Jabloneca pokazachu kolegojo Budyskeje Serbskeje wyšeje a zakładneje šule njedawno klóštersku zahrodu w Pančicach-Kukowje. Foto: Gabriela Bajtlowa

Składnostnje šulskeho jubileja, kotryž tele­ šulske lěto na Budyskej Serbskej zakładnej a wyšej šuli woswjeća, zetkachu so wučerjo wobeju kubłanišćow k wosebitemu pedagogiskemu dnjej. Za to běchu sej kolegow a koleginy partnerskeje šule z čěskeho Jabloneca přeprosyli. Rano chór zakładneje šule hosći w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje z pěsnjemi wutrobnje witaše a sej z nimi tež zhromadnje zaspěwa.

Nawodnica wyšeje šule Borbora Krječmarjowa, jeje zastupjerka Bernadet Kralowa kaž tež zastupowaca nawodnica zakładneje­ šule Andrea Recowa hosći tohorunja witachu a přeprosychu jich na wuchodźowanje po kubłanišćomaj. Tak zeznajomichu so čěscy kolegojo z twarjenjom horta, ze sportowej halu, internatom, někotrymi rumnosćemi zakładneje šule, z awlu, jědźernju a poschodom wyšeje­ šule.

Veröffentlicht in Serbski powěstnik
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige