W Čěskej na ekskursiji byli

Donnerstag, 06. Oktober 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na swojej wuprawje do Čěskeje wobhladachu sej serbscy rjemjeslnicy a předewza ćeljo mjez druhim Čěski senat.  Foto: Monika Cyžowa Na swojej wuprawje do Čěskeje wobhladachu sej serbscy rjemjeslnicy a předewza ćeljo mjez druhim Čěski senat. Foto: Monika Cyžowa

Kóžde lěto přewjeduje Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow wjace- dnjowsku ekskursiju, zo bychmy so z hospodarskimi naležnosćemi w cuzbje kaž tež z tamnišej kulturu zeznajomili. Lětsa přebywachmy w susodnej Čěskej. Prjedy hač so prawje na puć nastajichmy, gratulowachmy w Radworju swojemu čłonej Tomašej Rječce k 60ćinam.

Naša prěnja stacija bě Liberec. Tam pozastachmy při knihowni, kotraž steji na městnje něhdyšeje židowskeje synagogi. Swojim 20 000 čitarjam poskića knihownja milion knihow. Wšědnje wopytuje tónle dom něhdźe tysac ludźi. Na lěwym boku je mała synagoga zarjadowana, słužaca židowskej wosadźe. Zajimawa je tež Liberecska radnica, kopija Wienskeje radnicy. Rozdźěl wšak je, zo ma jeničce tři wěže, Wienska pak pjeć.

Popołdnju docpěchmy Prahu a wiki „For Arch“. Na nich so tež serbska firma předstaja, a to na zhromadnym stejnišću Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Dalše firmy běchu z Lipska, Kulowa a Biskopic. Na Saksko-čěskim forumje spó­znachmy, zo maja čěscy předewzaćeljo podobne problemy kaž my łužiscy, na přikład pobrachowacy dorost.

Veröffentlicht in Serbski powěstnik
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu