Na pacientow přihotowani Empfehlung

Donnerstag, 20. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Dr. med. Christoph M. Reichelt je nawjedowacy wyši lěkar centralneje přijimarnje za nuzowe pady Budyskeje chorownje, kotraž přisłuša z Biskopičanskej Hornjołužiskim klinikam. Na zakładźe kooperaciskeho zrěčenja z Drježdźanskej Uniwersitnej kliniku Carla Gustava Carusa poskićeja medicinskemu personalej Budyskeje nuzoweje stacije runje kaž kolegam druhich chorownjow regiona trěbne dalekubłanje. Wužadanja dźě su za wšitkich dale a naročniše. Foto: Maćij Bulank Dr. med. Christoph M. Reichelt je nawjedowacy wyši lěkar centralneje přijimarnje za nuzowe pady Budyskeje chorownje, kotraž přisłuša z Biskopičanskej Hornjołužiskim klinikam. Na zakładźe kooperaciskeho zrěčenja z Drježdźanskej Uniwersitnej kliniku Carla Gustava Carusa poskićeja medicinskemu personalej Budyskeje nuzoweje stacije runje kaž kolegam druhich chorownjow regiona trěbne dalekubłanje. Wužadanja dźě su za wšitkich dale a naročniše. Foto: Maćij Bulank

Hladarjo na nuzowych stacijach maja dźeń a wjetše wužadanja znjesć

Budyšin (SN/mwe). Nuzowe přijimarnje w Budyskej a Biskopičanskej cho­rowni su runja druhim klinikam často prěnja stacija za njeplanowanych a často w chwatku přichadźacych pacientow. Spěšnje měnjace so situacije nuzoweho lěkowanja su pod časowym ćišćom ste­jacym medicinarjam, chorobnym sotram, hladarjam a dalšim wulke wuža­danje. Zo bychu tajkim často přidatnym nadawkam zrosćeni byli, poskićeja jim dalšu kwalifikaciju a specializaciju w nuzowym hladanju. Kwalifikowane dalekubłanje je w zasadach Němskeje towarš­nosće chorownjow zapisane a w sak­skim dalekubłanskim zakonju wo strowot­niskich fachowych powołanjach zakót­wjene.

Veröffentlicht in Socialne
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte