Za wobstaće so jasnje wuprajili

Montag, 27. März 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Na pjatkownym rozmołwnym zetkanju Koła serbskich spisowaćelow (KSS) informowaše jeho předsyda Benedikt Dyrlich přitomnych čłonow spočatnje wo połoženju Zwjazka serbskich wuměłcow a jeho kołow.

Budyšin (SN/DoŠ). Tak njeje bracha kruteje přistajeneje mocy dla organizacija projektow zwjazka tuchwilu zaručena. Tohodla leži mjez druhim čitanski projekt „na lodźe“, a cyle wohroženy je lětuši 39. swjedźeń serbskeje poezije na česć Jurja Chěžki. „Přiwšěm je so přihotowanski wuběrk swjedźenja trójce zetkał, wjacore rozmołwy z mnohimi partnerami wjedł. Koncept je Załožbje za serbski lud zapodaty“, rjekny Dyrlich.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige