Bjez ćišća za Domowinu wabić Empfehlung

Donnerstag, 13. Juli 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Wulku nadźiju sadźeja Domowinjenjo w Delnjej Łužicy na swojeho noweho župana Wylema Janhoefera (2. wotlěwa). Jeho wu zwolenje do zastojnstwa a fakt, zo sta so tež z městopředsydu Domowiny, wobhladuja starši kaž młodźi, mjez nimi Simon Blum, Christina Kliemowa a dr. Viktor Zakar, jako wulku šansu za serbskosć w Delnjej Łužicy.  Foto: Janek Wowčer Wulku nadźiju sadźeja Domowinjenjo w Delnjej Łužicy na swojeho noweho župana Wylema Janhoefera (2. wotlěwa). Jeho wu zwolenje do zastojnstwa a fakt, zo sta so tež z městopředsydu Domowiny, wobhladuja starši kaž młodźi, mjez nimi Simon Blum, Christina Kliemowa a dr. Viktor Zakar, jako wulku šansu za serbskosć w Delnjej Łužicy. Foto: Janek Wowčer

Wočakowanja na noweho župana rozjimowali

Choćebuz (SN/JaW). Delnjoserbja su hordźi na to, zo maja we wjednistwje Domowiny z Wylemom Janhoeferom angažowaneho serbskeho młodostneho, kiž jich zajimy zastupuje. Zdobom maja staw, zo je Janhoefer městopředsyda Domowiny a zdobom župan župy Delnja Łužica, za wuběrnu šansu, serbskosć w Delnjej Łužicy sylnišo šěrić a budźić zajim za skutkowanje w třěšnym zwjazku, předewšěm mjez młodostnymi. To je facit wčerawšeho 66. serbskeho blida w Choćebuzu, kotrež steješe pod hesłom „Młode wjednistwo Domowiny! Što wočakuja čłonojo, towarstwa a zjawnosć wot noweho žu­pana?“.

Něhdźe 20 ludźi bě na zarjadowanje Choćebuskeho Serbskeho muzeja přišło, zo bychu jurista Janhoefera, kiž tuchwi­lu swój referendariat jako prawiznik w Drježdźanach wukonja, bliže zeznali, wo jeho zaměrach w Domowinskim dźěle zhonili a z nim diskutowali.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige