FSGnicy z bronzu a ze slěbrom

Mittwoch, 10. Juli 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Mikswolejbulisća Budyskeje FSG zakónčichu 29. mišterstwo z bronzu a pokalne wurisanje  hobbyjoweje ligi ze slěbrom.  Foto: Měrko Korjeńk Mikswolejbulisća Budyskeje FSG zakónčichu 29. mišterstwo z bronzu a pokalne wurisanje hobbyjoweje ligi ze slěbrom. Foto: Měrko Korjeńk

Mikswolejbulisća Budyskeje FSG su 29. mišterstwo na hobbyjowej runinje z bronzu a pokalne wurisanje ze slěbrom mjez 6 startowacymi cyłkami skónčili.

Mjeztym 29. sezona w mikswolejbulu zahaji so kónc oktobra 2018 w Budyskim wokrjesu. Budyska FSG je 25 lět pódla a wostanje z jědnaće wokrjesnymi titu­le­mi dale najwuspěšniše měšane mustwo.

Dypkowe hry 2018/2019 zahajichu FSGnicy z poražkomaj, dokelž njemějachu dosć žonow k dispoziciji (stajnje tři dyrbja na hrajnišću stać). Nimo partije přećiwo amtěrowacemu a nowemu wo­krjesnemu mištrej ST Wjazońca hrajerki a hrajerjo wokoło kapitana Petera Blümela wšitke tamne dobychu. Znowa pak běštej sej swětło a sćin w jednotliwych ro­zestajenjach jara bliskej. Wosebje w při­­jimanju nadaćow a w pólnym škiće mějachu mikswolejbulisća swoje ćeže. Kak dołho budu strašne nadaća a wjelelětna rutina najstaršemu wšěch měšanych mu­stwow Budyskeho wokrjesa hišće pomhać, pokaza potom jubilejna 30. sezona wot lětušeje nazymy.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige