Dypk krótko do kónca zaručili

Dienstag, 06. Dezember 2022 geschrieben von:

VfB Běła Woda –

SJ Chrósćicy 2:2 (2:1)

zestawa hosći: Králíček – Janca, F. Cyž, Sentiwan (12. Rätze (75. Wencel), Hawš (46. Kreuz), L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Młynk, Krawc (68. Wornar), Bogusz

Lodowe lawy Regensburg –

Łužiske lodohokejowe liški 3:1

(2:0, 0:1, 1:0)

Liški su wospjet z 1:3 přećiwo Regensburgej přěhrali. To je strózby facit po wonkownej hrě w Hornjej Pfalcy. Słabej prěnjej třećinje Liškow sćěhowaše sylniša druha a přerosćena třeća. Jónu bóle pokazachu so słabosće w hrě z hrajerjom wjac na lodźe, přetož štyri móžnosće wostachu njewužite. Regensburg porno tomu wuži jednu z dweju składnosćow a staji z tym wuhibki na dobyće. Wrota za domjacych docpěštaj Corey Trivino a dwoje Constantin Ontl. Jeničke wrota za Běłu Wodu přetwori Clarke Breitkreuz, a to samo z hrajerjom mjenje na lodźe. Jako běštaj so wrotar a škitar Lawow njedorozumiłoj, suny čisło 71 Liškow puk přez wrotowu liniju. Tak dyrbi so Běła Woda znowa na njedźeli přećiwnikej snadnje zbita dać, byrnjež běštaj bój a nastajenje zwjetša trjechiłoj.

W poslednej sekundźe dobyli

Łužiske lodohokejowe liški –

EC Kassel Huskies 4:3 p. p.

(0:0, 3:1, 0:2 - 1:0)

Brazilčenjo kuzłali kaž swětowy mišter

Dienstag, 06. Dezember 2022 geschrieben von:

Brazilska steji po suwerenym dobyću 4:1 přećiwo Južnej Koreji w štwórćfinalu WM w Katarje. Bě to wot wšeho spočatka ­demonstracija mocy Brazilčanow. Južnoameričenjo nawjedowachu hnydom ze swojim prěnim pospytom. Raphinha přesadźi so na prawej stronje, přinjese bul nisko a wótrje do šěsnatki. Neymar jón hišće skomdźi, ale Vinícius Júnior bě na městnje (7.). Brazilska hraješe dale z wjele wjeselom doprědka, Kim Young-Gwon přińdźe w šěsnatce přećiwo Richarlisonej přepozdźe. Jědnatku pře­twori Neymar (13.). Hra bě rozsudźena, prjedy hač bě so prawje započała. Richarlison (29.) a Lucas Paquetá (36.) postara­štaj so wo połčasny staw 4:0. Čestne wrota poradźichu so něhdyšemu hrajerjej SV Darmstadta Paikej Seung-Ho, kiž z distancy trjechi (76.). Přećiwnik za štwórćfinale je so w hrě mjez Japanskej a Chorwatskej wuhrał. W tutej partiji słušeše prěnja połojca Japanjanam. Najprjedy misny Shogo Taniguchi z hłójčkowanym bulom wrota. Potom skomdźištaj Daizen Maeda a Yuto Nagatomo dobru flanku. Najlěpšu móžnosć za Chorwatsku wuwostaji Ivan Perišić. Ćišć Japanjanow pak měješe so hišće w prěnjej połojcy wu­płaćić.

Napjata kopańca na sněze

Dienstag, 06. Dezember 2022 geschrieben von:

HZ Łaz/Běły Chołmc –

Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (1:1)

zestawa hosći: Ch. Gloxyn – An. Wałda, Al. Wałda, Korjeńk, Rachela, Nuk (86. Matka), D. Gloxyn, Šewc, Šołta, Domaška, Kurjat

Zašłu sobotu so hrajerjo Sokoła prašachu, hač budźe docyła móžno hru přewjesć, dokelž běše so přez nóc trochu sněha našło. Hosćićel běše pilny a wustorka pobóčne linije a tež šěsnatku. Tak zahwizda sudnik poslednju wonkownu hru lěta dypkownje. Do toho pak dyrbješe trenar Christoph Gloxyn w škiće a nadběhu hrajerjow wuměnić. Andy Schultz a Michał Matka pobrachowaštaj. Tak škitaše w nutřkownym škiće Fabian Korjeńk a nalěwo Pawl Rachel. Wot spočatka nadběhowaše Měrćin Kurjat.

Wuslědki (06.12.22)

Dienstag, 06. Dezember 2022 geschrieben von:

lodohokej, DEL 2

1. EC Kassel Huskies   24  54

2. ESV Kaufbeuren   24  48

3. Krefeldske pinguiny   25  47

4. EC Bad Nauheim   24  45

5. Ravensburg Towerstars   24  41

6. EHC Freiburg   23  36

7. Lodowe lawy Regensburg   23  35

8. Lodowe lawy Drježdźany   25  36

9. Łužiske liški   24  33

10. EV Landshut   24  31

11. Selbske wjelki   24  30

12. Heilbronske sokoły    24  28

13. Lodowe piraty Crimmitschau  24  25

14. Bayreuthske tigery   24  15

Faworitaj so jasnje přesadźiłoj

Montag, 05. Dezember 2022 geschrieben von:

Jendźelska steji po dobyću 3:0 přećiwo Senegalej w štwórćfinalu WM w Katarje. Jendźelčenjo přewzachu spočatnje hru, dachu bulej kružić a spytachu sćerpnje senegalski škit přewinyć. Pas do hłubiny dóńdźe k Jude Bellinghamej, kiž so nalěwo přesadźi a nisko na Jordana Hendersona prěki połoži. Liverpoolski profi dokónči akciju z dwanaće metrow bjez problemow (39.) a trjechi k 1:0. Hišće do połčasa Jendźelčenjo přez Harryja Kanea na 2:0 zwyšichu (45. + 3.). W druhej połojcy so potom Bukayo Saka ze swojimi třećimi wrotami na WM wo kónčny staw postara (57.). Za Jendźelsku dźe sobotu w 20 hodź. z duelom přećiwo Francoskej dale. Teamaj trjechištej při swětowych mišterstwach hakle dwójce jedyn na druheho, 1966 a 1982. Wobaj razaj přesadźi so Jendźelska. Francozojo wostajichu přećiwo zmužitym Polakam we wosmifinalu tójšto ležo, přesadźichu pak so na kóncu suwerenje z 3:1.

Tójšto sportowcow a sportowčow w starobje mjez wosom a 56 lětami bě so kónc nowembra we Wojerowskej Łužiskej kupjeli na čarach 50 metrow a 100 metrow wubědźowało. Tež płuwarki a płuwarjo Wuchodosakskeho płuwanskeho a sportoweho towarstwa OSSV (na wobrazu) běchu so wobdźělili. Tójšto holcow a hólcow polěpši swój wosobinski płuwanski čas. Zamołwići podźakuja so na tutym městnje wobdźělnikam, trenarjam a sudnikam. Foto: Jan Zarjeńk

Widźał,słyšał, napisał (05.12.22)

Montag, 05. Dezember 2022 geschrieben von:

Awtor dźensa

Beno Šołta

Što je so w předpolu přez swětowe mišterstwa diskutowało, tež hišće jako su so zahajili? Mjeztym pak je měrnišo. Haj, nimo sportowych wuslědkow so wjele mjenje wo wobstejnosćach dokoławokoło rěči. A što budźe po turněrje? Najskerje zabyte, hdys a hdys budźe so jednotliwje hišće na zarjadowanje w Katarje zhladować. Wulku kritisku bilancu, kiž sprawnje wšitko wuhódnoći, pak najskerje ženje dožiwjeć njebudźemy. Při wšěm sym sej wěsty, zo maja mnozy dale brjušebolenje při tym. Ale tež to słyšiš: Njezaměń politiku ze sportom! Sprawnje prajene je sport dawno hižo politiski. Hižo na tym městnje, hdyž praji sej šef swětoweho koparskeho zwjazka FIFA Gianni Infantino, zo su to krasne hry, haj najrjeńše hry wšěch časow tu w Katarje. Jako njeby druhdźe krasnych koparskich duelow dawało. Abo dobrych městnow za turněry.

ST Radwor mytowane

Montag, 05. Dezember 2022 geschrieben von:
Nico Buša (srjedźa, Radwor) dósta njedawno jako zastupjer ST Radworja sportowu plaketu zwjazkowneho prezidenta a k tomu hišće pjenježny darik. Za dołholětne skutkowanje a za wuwiće sporta dźakowaše so Radworčanam sakski minister nutřkowneho Armin Schuster (CDU). Nimo Schustera přepoda jimaj myto tež předsyda krajneho sportoweho zwjazka Ulrich Franzen. Foto: Julien Glücklich

Boji so DFB noweho spočatka

Montag, 05. Dezember 2022 geschrieben von:

Costa Rica – Němska 2:4 (0:1)

Thomas Tuchel – Stefan Kuntz – Per Mertesacker, tak by na přikład nowe sportowe wjednistwo němskeje narodneje wubranki wupadać móhło. Struktury a wu­směrjenje DFB dyrbjeli so dospołnje předźěłać a zdźěla změnić. Tajkeho kaž Thomasa Tuchela, kiž ma charakter z róžkami a kantami, pak njebudźe sebi DFB tučasnje do swójskeho hnězda sadźić. Přewulki je strach, zo narěča so njedostatki pře jasnje, a zo sćěhuja z toho tež personelne změny. Podobna je situacija wokoło Stefana Kuntza. Tež wón je za swój čas jako trenar němskeje U21 husto na negatiwne wuwiće pokazał. Znajmjeńša Bierhoff pak by sam pytnyć dyrbjał, zo je jeho čas, w kotrymž swjećachmy 2014 w Brazilskej tež wulki triumf, jako teamowy manager nimo. Wo Hansiju Flicku so jara kontrowersnje diskutuje. Hłosy a měnjenja přiběraja, zo je wón Joachimej Löwej přepodobny, a zo njeje so z tym prawy nowozapočatk zešlachćił. Hłowne brachi w cyłku tež wón hač dotal wotstronić njemóžeše.

słowo lěta 2022

Anzeige