Prezenca a prewencija wažnej

Freitag, 24. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
André Kober (srjedźa) wotmě z Dawidom Statnikom a Gabrielu Linakowej wčera wječor we Wojerecach jara zajimawu rozmołwu . Wosebje je šło wo spomóžnu zhromadnosć mjez Wojerowskej župu a wobydlerskim policistom. Foto: Jan Kral André Kober (srjedźa) wotmě z Dawidom Statnikom a Gabrielu Linakowej wčera wječor we Wojerecach jara zajimawu rozmołwu . Wosebje je šło wo spomóžnu zhromadnosć mjez Wojerowskej župu a wobydlerskim policistom. Foto: Jan Kral

Wojerowske župne předsydstwo sej wobydlerskeho policista přeprosyło

Wojerecy (JK/SN). Wot lońšeho junija je 42lětny André Kober ze Sernjan woby­dlerski policist we Wojerecach. Do toho bě hač do lěta 2015 na Kamjenskim policajskim rewěrje słužbu wukonjał. Jako loni we Wojerecach dalšeho wobydlerskeho policista pytachu, wón dołho njewahaše a so wo městno požada. Nětko stara so wo porjad a wěstotu wosebje w Hórnikecach a Ćisku, ale je runje tak we Wojerecach po puću. Při tym tójšto dožiwja a za swoju słužbu wjele nazhonjenjow zběra. Wo tych je so wčera wječor z čłonami předsydstwa župy „Handrij Zejler“ w Domowinskim domje rozmołwjał.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte