Pokiwy (12.05.17)

Freitag, 12. Mai 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kapała Horjany hudźi

Drježdźany. Kónc tydźenja pokročuja na Drježdźanskim Starym torhošću z nalětnim swjedźenjom. Jedyn z wjerškow je jutře wot 11 do 13 hodź. koncert serbskeje dujerskeje kapały Horjany. Wot 14 do 16 hodź. spěwaja na samsnym městnje wjacore cyłki Wuchodosakskeho chóroweho zjednoćenstwa.

Hornčerske wiki při haće

Halštrow. Jutře a njedźelu wotměja so w Halštrowje zaso hornčerske wiki. Wot 10 do 18 hodź. wjeseli so něhdźe 40 hornčerjow z cyłeje Němskeje w idyliskim parku při kołpjowym haće na bohaty wopyt. Słódne tykancy napjeku mjez druhim čłonojo Halštrowskeho sněhakowarskeho towarstwa.

Nóc cyrkwjow a muzejow

Kamjenc. Dźewjaty króć wotewru Kamjenske cyrkwje a muzeje jutře wot 17.30 do 23 hodź. swoje durje. Pod hesłom „Pokłady, žadnostki a wobdźiwanja hódne“ předstaja tam wopytowarjam wosebitostki zběrkow coologije, geologije, archeologije a muzejoweje biblioteki.

Poradźuja wo kubłanju

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige