Dźěći w muzeju rady witane

Donnerstag, 15. März 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Skupiny a swójby móža ekskursije na Wotrowske hrodźišćo knihować

Kamjenc (SN/mwe). Ze zajimawymi a wotměnjawymi poskitkami Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wosebje swójby do swojeho domu wabi. „To su wospjet a znowa njedawne zymske prózdniny pokazali. Swójby z dźěćimi rady naše akciske dny a prózdninske poskitki wužiwaja. To nastupa tež dźěćace narodniny. Wone su połne dožiwjenjow a wobsahuja přeco tež praktiski dźěl“, rozłožuje Ines Müller-Spindler, zamołwita za zjawnostne dźěło. „Ze swójbnymi kaž tež přećelemi móža holcy a hólcy na narodninach w muzeju rjane hodźinki dožiwić.“

Zašłe tydźenje přihotowachu w Kamjencu wustajeńcu z wobrazami Wojerowčanki Gudrun Otto a ze skulpturami Cvetanki Kiriloweje-Schnorrbusch z Połč­nicy. Minjenu sobotu su přehladku wotewrěli. Wobě wuměłči čerpatej swoje inspiracije z přirody kaž tež z dožiwjenjow z ludźimi. A zhromadnje wonej nětko swoje twórby w elementariju wustajatej.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli