Pokiwy (27.04.18)

Freitag, 27. April 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Pomnik za wotprawjeneho

Njeswačidło. Sobotu, 28. apryla, w 14 hodź., wotměje so na městnje něhdy­šeje „krawneje chójny“ při lěsnym puću wot Łomska do směra na Šešow němsko-serbsko-pólska ekumeniska nutrnosć. Na njej wotkryja wopomnjenski kamjeń za pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błażejczuka. Wón narodźi so 27. julija 1915 we wuchodopólskim Witoldówje a bu na městnje dźensnišeho wopomnišća 25. apryla 1942 wotprawjeny. K tej skład­nosći je wušła serbsko-němsko-pólska kniha „Row w serbskej holi – Das Grab in der Heide – Grób w łużyckiej kniei“ ze znatym powědančkom Marje Kubašec kaž tež z wuslědkami slědźenjow Trudle Malinkoweje wo podawku. W domizniskim muzeju w Njeswačidle te­matizuja we wustajeńcy wo času wot 1933 do 1945 tež wopomnjeće na Stanisława Błażejczuka. Kniha budźe tam na předań.

Koncert před kulisu lěsa

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli