Dobry wukon pokazali, ale podleželi

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:

VfB Auerbach

– FSV Budissa Budyšin 2:1 (1:0)

Zestawa hosći: Wohlfeld – Kolan, Klippel, Patka, Hänsch, Hoßmang, Pfanne (64. Milde), Müller (82. Baudis), Hermann (72. Salewski), Němec, Šisler

Wobornicy so wubědźowali

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:
W Sernjanach su so na jubilejnym 40. wjesnym swjedźenju tež wohnjowi wobornicy wubědźowali, a to wosom muskich a jedne młodźinske mustwo. Wobornicy z delnich Sulšec wurisanje dobychu. Dalšej městnje wobsadźichu Smjerdźečenjo a měšane mustwo Róžant/Sernjany. Přichodne hašenske wubědźowanje budźe přichodnu njedźelu w Smjerdźacej. Foto: Jan Hrjehor

Hannah Lehderec wuspěšna

Mittwoch, 03. August 2016 geschrieben von:

W Bošecach přewjedźechu minjeny kónc tydźenja jubilejny 10. Budyski jěchanski a skakanski turněr. Zarjadowało a wu­hotowało je jón towarstwo Jěchanski sport Budyšin z.t.

Wot pjatka do njedźele wotmě so na Bošečanskim jěchanskim arealu dohromady 31 pruwowanjow z wjacorymi stami koni a jěcharjow. Hannah Lehderec, jěcharka Njeswačanskeho sportoweho towarstwa, doby z konjom Rembrandtom pruwowanje w dresurje klasy A z dwěmaj hwězdźičkomaj. W skakanju klasy L wobsadźi šulerka Serbskeho gymnazija z Chupa Cupom 7 dźewja­te městno. Ellen Altenkamp, sportowča Kulow­ske­ho­ jěchanskeho towarstwa, bu w dypkowym skakanju klasy L z Atinom R pjata a w skakanju klasy L z konjom Cantatom dwanata. Jurij Bjeńš

Poradźeny test po treningowym lěhwje

Mittwoch, 03. August 2016 geschrieben von:

ST 1922 Radwor

– ST Marijina hwězda 0:3 (0:2)

Zestawa domjacych: Wünderlich – Hančik (31. Omran), Zähr, Kral (61. Michalc), Mark, Handrik, Winar, Sćapan (41. Wjenka), von Karwin, Buša, Šram, Šěrak

Zestawa hosći: O. Schmidt (46. Matik) – Wróbl, Łušćanski, T. Jurš (46. Škoda), R. Hawš, Peschmann, O. Hawš, Bělk (46. Hübner), Smoła (46. P. Schmidt), Pakoßnick (46. Bejmak), D. Jurš (46. Winkler)

K zakónčenju třidnjowskeho treningoweho lěhwa w Čěskej, kotrež bě Stefan Hübner wuběrnje organizował, čakaše na koparjow ST Marijineje hwězdy při­hotowanska hra přećiwo Sportowemu towarstwu Radwor.

Stajnje dwě lěće dyrbja wólnočasni volleyballisća čakać, zo móhli so na volleyballowym turněrje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja wobdźělić. Tam jón při Klóšterskej wodźe mjenujcy jenož kóžde druhe lěto přewjeduja. Lětsa je so dźewjeć cyłkow wobdźěliło. W kónčnej hrě (hlej wobraz) přesadźichu so Radworscy hólcy (za sakom) přećiwo měšanemu mustwu ze Smjerdźaceje (prědku). Foto: Jörg Stephan

Jónu jasnje dobyli, jónu podleželi

Dienstag, 02. August 2016 geschrieben von:

SJ Chrósćicy

– SC Großröhrsdorf 4:0 (3:0)

Slovan Hrádek nad Nisou

– SJ Chrósćicy 3:2 (2:0)

Za SJC zasadźeni: Králíček – Pöpel, Dehn, Cyž, Schulze, Teichmann, Šafář, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Runt, Sentivan, Młynk, Žur, Kunze, Domaška, Šmit, J. Bogusz, D. Bogusz, Budar, Věchet

Koparjo Chróšćanskeje SJ běchu sej za minjeny kónc tydźenja hnydom dwě přihotowanskej hrě předewzali. Pjatk wječor přeprosychu sej koparjow sportoweho kluba z Großröhrsdorfa. Mustwo, přećiwo kotremuž Chróšćenjo zašłu sezonu hišće wo dypki wojowachu, pak njebě kaž wočakowane, ćežki přećiwnik. Hosćićeljo přez cyły hrajny čas dominowachu. K połčasej nawjedowachu hižo 3:0 přez wrota Młynka, Žura a Dehna. Wo kónčne 4:0 postara so Damian Bogusz.

Hrajny natwar poradźeny

Dienstag, 02. August 2016 geschrieben von:

HZ Wulka Dubrawa/Minakał

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:7 (0:1)

Za hosći zasadźeni: Gloxyn – Matka, Wałda, B. Bjeńš, Šewc, Lulak, G. Kurjat, Korjeńk, S. Bjeńš, von Köding, T. Bejma, M. Kurjat

Minjeny pjatk wječor nastupichu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki z nimale kompletnym kadrom k prěnjej testowej hrě w Minakale přećiwo Hrajnemu zjednoćenstwu Wulka Dubrawa/Minakał. Tre­nar Thomas Schultz njeeksperimentowaše a daše wšitkich akterow přez cyły čas na jich pozicijach hrać. Wosebje wažne běchu jemu krótke přihrawki wot wrotarja k nadběhowarjej. To so Sokołam wosebje w prěnich 15 min. poradźi. Třiróžk Fabian Korjeńk, Stanij Šewc a Stefan Bjeńš staraše so wo dobry natwar a posłužowaše stajnje zaso Gabriela Kurjata w nadběhu. Tón pak dwě stoprocentnej šansy zapase. Jenički strašny konter hosćićela Gloxyn znješkódni (20.). Šewc a Korjeńk z rjanymaj třělwomaj tohorunja wuspěšnaj njeběštaj. Krótko do połčasa bu Stefan Bjeńš w šěsnatce foulowany. Jědnatku von Ködinga drje přećiwniski wrotar parěrowaše, Gabriel Kurjat pak steješe prawje a bul na to do wrotow zhłójčkowa (39.). Ze snadnym 1:0 dźěše do kabiny.

Test wuspěšnje wobstaty

Dienstag, 02. August 2016 geschrieben von:

Módro-běli Kulow

– Lok Slepo 2:1 (2:1)

W štwórtej testowej hrě Kulowskich koparjow su Frank Wittek 1:0 (19.), Christian Kraink 1:1 (32.) a Alexander Lohan 2:1 (40.) třělili. Trenar módro-běłych Waldemar Adamowicz bě z wukonom spokojom. Wšitcy hrajachu hač na hranicy swojeje wukonliwosće. A runje to bě sej Adamowicz do hry žadał. Bohužel pak měješe jenož jědnaće koparjow k dispoziciji, dokelž je tójšto z nich hišće w dowolu. „Sym wjesoły, zo smy so dołho na taktisku disciplinu dźerželi“, rjekny Kulowski trenar po partiji. Hrajer Clemens Matik hišće doda: „Chcychmy někotre wěcy wupruwować. Wulki kompliment wšitkim. Smy zasłužbnje dobyli. Wuslědk móhł hišće wyši wupadnyć, dokelž mějachmy dosć móžnosćow. Za nas bě to wuspěšna přihotowanska faza.“ Tež kapitan Benjamin Pohl so słowa jimaše: „Smy někotrych młodych hrajerjow za­twarili, wšitcy su swoju wěc derje činili.“

Za Lok Slepo bě to hakle druha přihotowanska hra. Trenar Jens Bläse měnješe: „Poprawom by njerozsudny rezultat sprawny był, dokelž mějachmy tež my dobre móžnosće.“ Werner Müller

Prěnju poražku poćerpjeł

Montag, 01. August 2016 geschrieben von:

Jedyn z najsnadnišich a najnapjećišich hrajnych dnjow hišće młodych stawi­znow serbskeje beachvolleyballoweje ligi je nimo. W Róžeńće zetkachu so minjeny štwórtk načolne mustwo Smoła/Bjeńš, w tučasnje wurjadnej formje dwójka Šěn/Mět a duwo Wahlicht/Šołta, kotrajž hišće dypkować njemóžeštaj.

W prěnjej hrě wočakowaše načolnik Norberta Wahlichta a Metoda Šołtu. Prěnja sadźba bě cyły čas wurunana. Žane z dweju mustwow njezamó so tak prawje wotsadźić a tak steješe 20:20. Kóždy dypk bě nětko wažny – na kóncu přesadźištaj so Benedikt Smoła/Jurij Bjeńš ze zbožom z 25:23. Druha sadźba bě kopija prěnjeje. Hakle při stawje 17:17 pak so dotalny načolnik ze štyrjomi dypkami wotsadźi a 21:17 doby. Dźewjate dobyće to w dźewjatej hrě.

Sylny přećiwnik

Montag, 01. August 2016 geschrieben von:

SJ Njebjelčicy

– ST Hnašecy-Dobruša 2:7 (2:3)

Zestawa domjacych: D. Ričel (46. Hahn) – Kral (46. Šołta), Deleńk, Hrjehor, Hoelzel (77. Šram), Janca, Hommel, Lejnart, Cyž, F. Ričel (77. Mjechela), Čornak

Za swoju třeću testowu hru su sej Njebjelčanscy koparjo sylneho přećiwnika z Hnašec-Dobruše přeprosyli, zastupjerja wokrjesneje wyšeje ligi. Zo budźe to ćežki bój, bě wšitkim zwoprědka wěste. Nimo toho pobrachowachu Njebjelčanam štyrjo stajni hrajerjo w defensiwje. Prěnje wrota pak docpě Robert Lejnart, a to hižo w 1. min. Šibale sadźi wón bul hnydom po zakopje direktnje přez wrotarja wysoko do saka k 1:0. Hosćo, chowancy bywšeho Chróšćanskeho trenarja Dirka Rettiga, pak dołho njetrjebachu a w 9. min. wurunachu. Dalše wrota docpěchu woni w 26. min. přez direktny wólny kop a 1:3 dwě mjeńšinje po tym. Po hratej poł hodźinje skrótši Tomy Hommel rjenje na 2:3, štož bě zdobom staw prěnjeje połojcy hry.

Anzeige