Pokiwaj (06.03.17)

Montag, 06. März 2017 geschrieben von:

Kormjernja swini a pěstowarnja

Ralbicy. Na wobydlersku zhromadźi­znu Ralbičansko-Róžeńčanskeho gmejnskeho zwjazka CDU su Ralbičenjo a dalši zajimcy jutře, 7. měrca, w 19 hodź. do Ralbičanskeje stareje šule přeprošeni. Temje stej planowane rozšěrjenje tamnišeje kormjernje swini a aktualny staw planowanja noweje pěstowarnje. Jako hosća su sej přeprosyli přirjadnicu Budyskeho krajneho rady Birgit Weber.

Dróha zawrjena

Hat. Wot dźensnišeho je dróha w Minakałskim wjesnym dźělu Hat zawrjena. To zdźěla Budyski krajnoradny zarjad. Přičina su kanalowe a dróhotwarske dźěła. Puć wostanje prawdźepodobnje hač do 28. julija zawrjeny. Wobjězdka je přez S 101 a B 156 wupokazana.

Pokiwy (03.03.17)

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:

Hudźbny kwis planowany

Wojerecy. K dnjej wotewrjeneje hudźbneje šule jutře, 4. měrca, přeproša Wojerowska hudźbna šula w času wot 14 do 17 hodź. do foruma Łužiskeje hale. Hosćo dóstanu přiležnosć, so tam na hudźbnym kwisu kaž tež na zjawnych probach wobdźělić.

Swójbna schadźowanka woła

Chrósćicy. Kamjenska župa „Michał Hórnik“ a Rěčny centrum WITAJ přeprošatej dźěći, jich staršich, dźědow a wowki na 7. swójbnu schadźowanku. Wona wotměje so njedźelu, 5. měrca, w Chróšćanskej „Jednoće“. W 15 hodź. budźe klankodźiwadło z Měrćinom Krawcom. Nimo paslenja a sportowych zaběrow poskića tam čitanski stan, dźěłarničku wo strowym zežiwjenju a wjele dalšeho.

Na wodźenje z Jürgenom Maćijom

Protyka (03.03.17)

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 3.3. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Ulrike Mětškoweje a Andreasa Henniga w Galeri Budissin

  19:00 Diskusija wo kubłanskim koncepće Njebjelčanskeje pěstowarnje w Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe

Sobotu 4.3. 9:00 Diskusija a dźěłarnička w Miłočanskim kulturnym rumje na temu „Kak dale w přichodźe?“

  13:00 120. zapust w Nowej Wsy (Neuendorf)

  13:30 Zapust w Strjažowje

  14:00 Dźěłarnička serbskich bjesadow w Rakecach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskej hudźbnej šuli

  15:00 Volleyballowy turněr wohnjowych woborow gmejny Ralbicy-Róžant wo pokal wjesnjanosty w Ralbičanskej sportowni

  19:30 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Wotewrjenje wustajeńcy wobrazow dr. Mata Ecker­ta w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 5.3.  Wólby wjesnjanosty w gmejnje Sprjewiny Doł

  13:00 160. zapust w Žylowje

  15:00 7. swójbna schadźowanka w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Haslowskim Bizoldec hosćencu

Rozhłós (03.03.17)

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z podawkami tydźenja

11:20 Přinošk „Jurij Mjeń, Rudolf Mjeń a Rěčerski kěrluš“

11:45 Hudźbne wusyłanje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi

13:00 Serbska žurnalistka z wutrobu a dušu: Hanelora Handrekojc so na wuměnk podała

13:30 Nabožne wusyłanje

 ( Cyril Pjech)

po tym gratulacije 

Quo vadis Domowina?

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Dokal powjedźe puć Domowiny? Za sobotu, 25. měrc, zwoła zwjazkowe předsydstwo swojich čłonow na hłownu zhromadźiznu do Wojerec. Na njej ma so nimo předsydy třěšneho zwjazka tež nowe zwjazkowe předsydstwo wuzwolić. Hižo do wólbow je jasne: Tež w swojich gremijach steji Domowina před generaciskej změnu. Tejle temje wěnuje so telewizijny magacin Wuhladko w swojim wusyłanju jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Nimo toho rozprawjeja wo Kulowskich žonjacych póstnicach, wo zakazu Domowiny před 80 lětami a wo serbskim drastowym wobchodźe w Róžeńće.

Do kina (02.03.17)

Donnerstag, 02. März 2017 geschrieben von:

2.3.2017–8.3. 2017 Budyski filmowy palast: Der junge Marx: wšědnje 19:45 (nimo so a nj) | pj a wu tež 14:30 | nj tež 14:45 | so 16:00 Logan – The Wolverine: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so tež 22:30 La La Land: wšědnje 17:00 (nimo so a srj) | so a srj 19:45 Kong: Skull Island w 3D: srj 20:15 Fifty Shades of Grey: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so tež 22:15 Bibi & Tina 4: wšědnje 17:00 | pj, so,nj a wu tež 14:30 A Cure for Wellness: pj a so 22:00 Bob, der Streuner: štw 17:15 John Wick – Kapitel 2: pj a so 22:30 Kundschafter des Friedens: pj, nj a srj 17:15 | štw, so a wu 19:45 Mein Blind Date mit dem Leben: pj a nj 19:45 | so a wu 17:15 | srj 17:00 The LEGO Batman Movie: pj, so a wu 14:45 The LEGO Batman Movie w 3 D: nj 12:30 Wendy: nj 14:45 Vaiana: pj, so a wu 14:30 Timm Thaler: nj 12:30 Sing: nj 12:30 Feuerwehrmann Sam: so 14:15 | nj 12:45

Wojerowski CineMotion: Fifty Shades of Grey: wšědnje 20:05 | pj a so tež 22:35 John Wick – Kapitel 2: pj a so 19:55 a 22:20 | pó 19:55 Bibi & Tina 4: wšědnje 15:15 a 17:30 | so a nj 13:00 Bob, der Streuner: wšědnje 15:10 (nimo nj) A Cure for Wellness: nje 19:40 | štw a wu 19:55 | pj a so 22:25 The LEGO Batman Movie w 3D: wšědnje 17:50 The LEGO Batman Movie w 2D: wšědnje 15:40 Timm Thaler: so a nj 13:30 Monster Trucks: so 13:05 | nj 13:30 Vaiana: so a nj 12:50 La La Land: wšědnje 17:25 (nimo srj) Logan – The Wolverine: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so tež 22:30 Der junge Marx: wšědnje 15:05 a 20:00 Kong: Skull Island: w 3D: srj 20:10

Pokiwy (01.03.17)

Mittwoch, 01. März 2017 geschrieben von:

Za gymnazij so přizjewić ...

Budyšin. Wot 2. do 8. měrca je móžno nowych šulerjow na Budyskim Serbskim gymnaziju za šulske lěto 2017/2018 přizjewić a to w slědowacych časach: wot póndźele do srjedy wot 7.30 do 16 hodź., štwórtk wot 7.30 do 18 hodź. a pjatk wot 7.30 do 13 hodź. Šulerjow za 5. lětnik Budyskeje Serbskeje wyšeje šule přizjewić móžeće w šulskim a zetkawanskim centrumje wot póndźele do srjedy wot 8 do 16 hodź., štwórtk wot 8 do 18 hodź. a pjatk wot 8 do 12 hodź. Njezabudźće trěbne podłožki – wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje – sobu přinjesć.

... a za wyšu šulu

Worklecy. Tež na Worklečanskej Serbskej wyšej šuli wočakuja nowe šulerki a nowych šulerjow. Swoje dźěći za 5. lětnik přizjewić móža starši tam štwórtk, 2. měrca wot 8 do 17 hodź., pjatk, 3. měrca, wot 8 do 15 hodź. kaž tež wot póndźele, 6., do srjedy, 8. měrca, wot 8 do 15 hodź. Njeje-li přizjewjenje w po­datym času móžne, dojednajće sej pod čisłom 035796/96 831 termin. Za poradźowansku rozmołwu je nawoda šule Křesćan Korjeńk rady k dispoziciji.

Předstaji nowu knihu

Pokiwy (24.02.17)

Freitag, 24. Februar 2017 geschrieben von:

„Pěši po juhu Francoskeje“

Chrósćicy. Wo tym přednošuje Monika Gerdesowa w swojej Chróšćanskej putniskej hospodźe jutře w 19.45 hodź. Hižo dźesać lět putnikuje wona w dowolu w etapach po Jakubowym puću, a to do směra na Santiago de Compostela, hdźež chce za dwě lěće dóńć. Loni nalěto bě po puću na juhu Francoskeje. Što je při tym dožiwiła a koho je zetkała, wo tym chce jutře z pomocu wobrazow rozprawjeć. Hižo w 16 hodź. su ći najmjeńši přeprošeni na serbske dźěćace kino.

Falkenberg w dźiwadle

Budyšin. Znaty hudźbnik a spěwar Falkenberg budźe jutře w 19.30 hodź. z hosćom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Nowy program w Halle bydlaceho rěka „Menschen auf Brücken“. Srjedź 80tych lět bě wuměłc, tehdy mjenowaše so Ralf Schmidt IC Falkenberg, jedyn ze superstarow w NDR.

Čitanje a wurězanje štomow

Kaž wjedrarjo wěšća, móžemy so róžowu póndźelu w Hornjej Łužicy na słónčne wjedro wjeselić. Hač do njedźele pak wostanje po jich prognozy skerje měnjate. Póstniskim noram w Kinsporku, Choćebuzu, Šěrachowje a Kulowje drje wjedrowe kapriole skerje ničo njewučinjeja. Z mócnym „helaw“ spěwaja so woni na karnewalu do wutrobow ludźi. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (24.02.17)

Freitag, 24. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 24.2. 18:00 Póstnicy za zbrašenych Budyskeho wokrjesa w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Kisykałowy swjedźeń w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 25.2. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje

  13:00 192. zapust w Tšupcu

  14:00 Zapust w Zaspach

  14:00 Dźěćace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  14:00 Karnewalowy ćah po Kinsporku ze slědowacymi korčmarskimi póstnicami

  14:00 Kulowske žonjace póstnicy ze swjedźenskim ćahom po měsće

  14:00 130. zapust w Mosće

  15:00 135. zapust na Górach (Guhrow)

  16:00 Serbske dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Monika Gerdesowa přednošuje wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću w južnej Francoskej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 26.2. 10:00 Póstniski ćah wjesołych ludźi w Choćebuzu

  13:00 Zapust w Šlichowje

  13:30 Zapust w Depsku

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Šěrachowski póstniski ćah po měsće

Póndźelu  27.2.  Róžowa póndźela

  13:30 Róžowopóndźelny ćah po Kulowje

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte