Znowa rěčny kurs

Montag, 04. Juli 2016 geschrieben von:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ zarjaduje lětsa zaso intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Chrósćicach, a to wot 1. do 6. awgusta. Čech Pavel Šlechta budźe wšědnje šěsć hodźin wuwučować. Popołdnju čěscy­ hóstni referenća w swojej maćeršćinje wo čěskej kulturje, stawiznach a dalšich najwšelakorišich temach přednošuja. Nimo­ wulěta do Čěskeje su zabawne wječorki z čěšćinu planowane. Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym centrumje WITAJ ­pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Na swojej internetnej stronje www.­recny-centrum-witaj.de podawa rěčny centrum dokładniše informacije a program.

Pokiwy (01.07.16)

Freitag, 01. Juli 2016 geschrieben von:

Znowa pisany program

Nowa Wjeska. Hižo 41. króć organizuja Nowowješćenjo swój wjesny swjedźeń, na kotryž su hosćo hač do njedźele witani. Z diskoteku Melodia a ze šlagrowej nocu so hejsowanje blisko Klóšterskeje wody dźensa wječor zahaji. Jutře wot 14 hodź. přewjedu volleyballowy turněr wjesnych mustwow, po tym budźe dźěćacy swjedźeń a wot 20 hodź. zapiska diskoteka Light Show. Po rańšim piwku a zhro­madnej swačinje móža so hosćo z bliska a zdaloka njedźelu, 3. pražnika, po zwučenym wašnju w 15.30 hodź. na pisany program wjeselić. Swjedźeń zakónči so w 19 hodź. z rejemi z Melodia. Zastup je wšitke dny darmotny.

Boža słužba w stanje

Wjace hač 600 serbskich dźěći je so tele dny we wjacorych wosadach na lětušim nabožnym tydźenju wobdźěliło. Na Chróšćanskim farskim dworje su wobdźělnicy tamnišeje skupiny wčera na spěw „Macarena“ rejowali. Tež wosadny farar Měrćin Deleńk njeda so dołho prosyć a je sobu rejwał. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (01.07.16)

Freitag, 01. Juli 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 1. do 3.7.  Wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce

   24. Hućinjanski wjesny a hatny swjedźeń

   Jězorowy swjedźeń w Bjedrichecach

Sobotu 2. a 3. 7.  Festiwal New Sealand při Parcowskim jězorje

  9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnje – zetkanje při hosćencu w Michałkach

  11:30 Telewizijiny magacin Wuhladko na MDR

  15:00 Lětni swjedźeń při Hórnikečanskim wobydlerskim centrumje

  15:00 Wjesny swjedźeń w Ćisowje (Zeißholz)

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Dźěłaćerjo na wobrazu“ w Muzeju Budyšin

  17:00 Komorno-hudźbne popołdnjo w Smochčanskej cyrkwi swj. Bena

  17:00 „Pišćele zdypkom w pjećich“ – Koncert z Paulom Derrettom w Kamjenskej hłownej cyrkwi

Njedźelu 3.7. 10:30 Dźeń hórnika w Šćeńcy pola Drjowka

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Coline na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

  14:00 Koncert z chórom Kurta Schlossera na Biskopičanskej Butrowej horje

  14:30 Kolesowanski wulět Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy

Rozhłós (01.07.16)

Freitag, 01. Juli 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Na wopyće pola Witaj-dźěći w Malešecach a Němcach

11.45 Ma Załožba za serbski lud přewjele pjenjez?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo abiturientce Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Pokiwaj (30.06.16)

Donnerstag, 30. Juni 2016 geschrieben von:

Dźěći předstaja cirkus

Wojerecy. Dźěćacy cirkusowy warjetej „Hoywoy“ přewjeduje tele dny cirkusowy camp na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Jutře, pjatk, w 15.30 hodź. chcedźa swój program po móžnosći prawje wjele wopytowarjam předstajić. Lubowarjo cirkusa a wšitcy dalši zajimcy su tuž do wulkeho stana na dźěćacej a młodźinskej farmje wutrobnje přeprošeni.

Po bahnje pućować

Michałki. Na tři wodźene prózdninske pućowanja po Dubrjenskim bahnje přeproša w juliju Kulowska skupina přirodoškitneje organizacije NABU. Zarjadowanja wotměja so njedźelu, 3. julija, kaž tež sobotu, 16. a 30. julija. Zajimcy zetkaja so stajnje w 9 hodź. při hosćencu „Zum Müh­lengrund“ w Michałkach. Wobdźě­lenje płaći na dorosćeneho dwaj euraj, dźěći móža so na wodźenju po přirodoškitnym pasmje Dubrjenskeho bahna darmotnje wobdźělić.

Do kina (30.06.16)

Donnerstag, 30. Juni 2016 geschrieben von:

30.6.– 6.7.2016 Budyski filmowy palast: Ice Age – Kollision voraus: wšědnje 14:00 a 16:15 | nj 12:00 Ice Age: Kollision voraus w 3 D: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 | nj 12:30 Smaragdgrün: wu 17:30 Conjuring 2: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:00 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 14:45, 17:15 (nimo pó) a 19:30 (nimo wu) | wu 20:00 | pj a so 22:30 Central Intelligence: wšědnje 17:00 (nimo wu) a 20:30 (nimo srj) Elsterglanz und der Schlüssel in die Weibersauna: wšědnje 18:30 Alice im Wunderland: nj 12:15 Angry Birds: wšědnje 14:45 | wu 9:45 War­craft: The Beginning w 3 D: pj a so 22:45 Zoomania: nj 12:30 The Jungle Book: wu 9:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wu 10:00 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs: wu 9:30

Kino-ekstra: Monsieur Chocolat: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Ice Age – Kollision voraus w 3 D: wšědnje 13:25, 15:40, 17:55 a 20:10 | pj a so 22:20 Ice Age – Kollision voraus: wšědnje 12:05, 14:10, 16:20 a 18:30 | wu 10:00 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 15:05, 17:30 a 20:35 | pj a so 22:55 Central Intelligence: wšědnje 17:15 (nimo nj a srj) a 19:45 | pj a so 22:05 Conjuring 2: wšědnje 19:50 | pj a so 22:35 Alice im Wunderland: wšědnje 12:40 | wu 10:20 Einmal Mond und zurück: wšědnje 13:00 | wu 10:30 Angry Birds: wšědnje 15:00 | wu 10:55 Smaragdgrün: nj 17:15 Freeheld: srj 17:15

Pokiwaj (29.06.16)

Mittwoch, 29. Juni 2016 geschrieben von:

Maltezojo swjeća

Kamjenc. Składnostnje 20lětneho wobstaća Kamjenskeho wustawa maltezow swj. Moniki přewjedu tam pjatk, 1. julija, lětni swjedźeń z dnjom wote­wrjenych duri. Wón započnje so w 14 hodź. z Božej słužbu, kotruž wobrubi šola z Wóslinka. Přizamknje so kofej z tykancom, k čemuž zaklinči dujerska hudźba. Tež sobudźěłaćerjo su program přihotowali. Tuchwilu maja w Kamjenskej hladarni 86 wobydlerjow a dźesać dalšich w nachwilnym hladanju. Dwanaće žonow a muži zetkawa so nimo toho w dnjowej hladanskej skupinje, zdźěli nawodnica wustawa Andrea Špitankowa.

Tekstilna dźěłarnička

Budyšin. Pod hesłom „Stare mustry na nowej drasće“ poskića Budyski Serbski muzej 16. a 23. julija stajnje wot 10 do 13 hodź. tekstilnu dźěłarničku. Wona je wšitkim starobnym skupinam přistupna. Za dźěći hač do šěsć lět pak je radźomne, zo so přewodna wosoba sobu wobdźěli. Štóž chcył so na dźěłarničce wobdźělić, měł so na kóždy pad přizjewić. Nadrobniše informacije pod www.sorbisches-museum.de

Protyka (24.06.16)

Freitag, 24. Juni 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 24.6. 19:00 30. wječorne spěwanje pod měrowym dubom w Židźinom

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wot hórskeho kristala hač k smartphonej“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  19:00 Janski dźeń „ Hłosy nocy“ na rybarskim statoku w Małym Holešowje pola Njeswačidła

Sobotu 25.a 26.6.  Wjesny swjedźeń w Šunowje 

   Jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

  9:00 Koparski turněr serbskeje młodźiny Domowina-cup w Rogoznje

  9:00 Dźakny dźeń za dobre znamki w Małowjelkowskim labyrinće

  10:00 Dźeń wotewrjenych wrotow Malešanskeje wo­hnjoweje wobory

  10:00 Wodźenje dźěći po Budyšinje

  10:00 Wohnjowoborne wubědźowanje wo jězorinowy pokal w Blunju

  13:00 Hra wo 3. městno muži we wobłuku 3. europeady w Južnym Tirolu

  14:00 „Z poeziju a hudźbu na slědach Jana Arnošta Smolerja“ w Budyskich wěžach

  14:00 Wuměłska awkcija w Lubijskej kwětkowej hali

  14:00 Wjesny swjedźeń w Bórkhamoru

  15:00 Swjedźeń składnostnje 20lětneho wobstaća młodźinskeho kluba barakka w Nuknicy

  15:00 Skónčenje wustajeńcy Rolfa Dvoraceka ze zakónčacym wodźenjom

Pokiwy (24.06.16)

Freitag, 24. Juni 2016 geschrieben von:

Čitanje we wěžach

Budyšin. We wobłuku zarjadowanja „Z poeziju a hudźbu na slědach Jana Arnošta­ Smolerja“ přeprošuja basnicy a hudźbnicy z tu- a wukraja zajimcow jutře,­ 25. junija, po zetkanju w 14 hodź. při pomniku Smolerja do Budyskich wěžow. Wot 15 do 15.30 hodź. budźe čitanje a zaklinči hudźba w Lawskej wěži, wot 15.45 do 16.45 hodź. w Röhrscheidtowej bašće, wot 17.15 do 17.45 hodź. w Mikławšowej wěži a wot 18 do 18.45 hodź. w Garbarskej bašce. Připowědźe změjetaj Benedikt Dyrlich a Alfons Wićaz.

Swjedźeń na dworje

Konjecy. Wot jutřišeho do njedźele wotměwa so na dworje Towarstwoweho domu w Konjecach Konječansko-Šunowski wjesny swjedźeń. Krótko do 17 hodź. natoča tam piwo, přizamknje so volleyballowy turněr. Po hudźbnej zabawje, lěhwowym wohenju za dźěći předstaja žony wot 21.30 hodź. program. Jedyn z wjerškow njedźelu budźe w 10.30 hodź. wubědźowanje wokolnych wohnjowych woborow. Po wobjedźe, sportowych zaběrach, swačinje a dźěćacym swjedźenju móža so wšitcy wot 16 hodź. na program z překwapjenkami wjeselić.

Na narodniny barakki

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson