Pokiwy (19.05.17)

Freitag, 19. Mai 2017 geschrieben von:

Mejski swjedźeń z Horjanami

Šešow. Na Hórce w Šešowje wotměje so jutře, 20. meje, wot 15 hodź. mejski swjedźeń. Dujerska kapała Horjany hosćom zahudźi. W 19 hodź. přizamknu so reje z diskoteku. Za dźěći změja tam skakanski hród.

Wobkuzłaca klasika

Smochćicy. Přez lěta přewjeduje orchester SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy koncertny rjad „Wobkuzłaca klasika“. Po zwučenym wašnju prezentuja hudźbnicy jutře w Smochčanskim Domje biskopa Bena pod hóstnym dirigentom Andréjom Georgijom serbske, němske a mjezynarodne kruchi. Koncert z miniaturami za smyčkowy orchester Detlefa Kobjele započnje so w 19.30 hodź.

Koncert z Lipjanami

Pančicy-Kukow. Chór Lipa přeproša zhromadnje z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom na nalětni koncert, kotryž budźe njedźelu, 21. meje, w 15.30 hodź. na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. Pisany program k 110. róčnicy chóra wuhotuja spěwarki a spěwarjo z Lipjanskej dźěćinu a z dujerskej kapału Horjany.

Wodźenje z Janom Malinkom

Protyka (19.05.17)

Freitag, 19. Mai 2017 geschrieben von:

Pjatk 19. do 21. 5.  Wjesny swjedźeń w Němcach

  19:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow w Židźinom

  19:00 Přednošk dr. Pětša Šurmana „Aktiwity Serbow w Błótach“ w Slopišćanskim domje biosferoweho rezerwata

  19:00 Čitanje z Joewom Schäferom na Minakałskim hrodźe

  19:00 Rakečanska Serbska bjesada na Dubiču

Sobotu 20. a 21. 5.  Wustajeńca kaktusow pod hołym njebjom w Grodku (9 do 17 hodź.)

  9:00 Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětniki we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:15 Wukubłanske wiki w Lubijskim zarjadowanskim parku

  15:00 Mejemjetanje z programom kapały Horjany w Šešowje

  17:00 Mejemjetanje we Wotrowje

  18:00 Pólski mejski swjedźeń w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 21.5. 9:00 Firmowanje w Ralbicach

  9:00 Kołojězba konjacych zapřahow a dźěćacy swjedźeń na Ramnowskim hrodźe

  10:00 Mjezynarodny muzejowy dźeń w Budyskim Serbskim muzeju

  13:00 Muzejowy dźeń w Njeswačidle

  15:00 Mejemjetanje w Smječkecach

  15:00 Wodźenje z Janom Malinkom po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (19.05.17)

Freitag, 19. Mai 2017 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kongresu FUEN

11:20 Šula za serbsku rěč a kulturu

11:45 CD Jana Pawoła Nagela

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo delnjoserbskej koparskej wubrance

13:00 CD Jana Pawoła Nagela

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (18.05.17)

Donnerstag, 18. Mai 2017 geschrieben von:

18.5.2017–24.5.2017 Budyski filmowy palast: Alien – Covenant: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 17:15 a 20:00 | pj, so a srj 22:15 Fluch der Karibik 5 w 3 D: srj 19:30 a 22:30 Hanni & Nanni: nj 14:30 Grease Sing-A-Long: srj 19:45 King Arthur – Legend of the Sword w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 (nimo srj) | pj, so a srj 22:15 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: wšědnje 15:00 pj, so, nj a pó 15:00 | wu 14:30 Guardians of the Galaxy: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 17:15 (nimo pó) Get Out: štw 20:00 | pj, so a srj 22:30 Guardians of the Galaxy w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo wu a srj) | pj a so 22:15 The Boss Baby: wšědnje 17:00 | pj a wu 14:30 Fast & Furious 8: wšědnje 20:00 (nimo štw a pó) Abgang mit Stil: nj 12:30 | so 14:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) | nj 12:30 Die Schöne und das Biest w 3 D: nj 12:30 Conni & Co. 2 – Das Geheimnis des T-Rex: nj 12:30

Kino-ekstra: Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (17.05.17)

Mittwoch, 17. Mai 2017 geschrieben von:

Informuja wo alkoholu

Budyšin. Poradźowarnja Dźěłaćerskeho dobroćelstwa prezentuje so we wobłuku cyłoněmskeho alkoholoweho akciskeho­ tydźenja jutře, 18. meje, wot 10 do 18 hodź. z wjacorymi stejnišćemi na Budyskich Žitnych wikach. Mjez druhim móža zajimcy z pomocu wosebitych nawočow nazhonić, kak so wěsta koncentracija alkohola w kreji na ćěło wuskutkuje. Nimo toho poskića tam darmotne njealkoholiske cocktaile, a w kwisu móžeš rjane myta dobyć.

Předawaja lisćiki

Budyšin. 15 Budyskich zarjadnišćow přeproša 10. junija na dołhu nóc kultury. Muzeje, wěže a dalše wotewru swoje durje. Prěni raz pódla budu Kretschmarec antikwariat, galerija Flox a Garbarska bašta. Wot 18 do 24 hodź. poskića wopytowarjam kulturne, hudźbne a kulinariske wosebitosće. Zastupne lisćiki předawaja mjez druhim w Serbskim ludowym ansamblu, w měšćanskej bibliotece a w turistiskej informaciji.

Pokiwy (16.05.17)

Dienstag, 16. Mai 2017 geschrieben von:

Knižne předstajenje

Budyšin. Nowu bajkowu knihu „Das goldene Gut“ předstaja štwórtk, 18. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.­ Spisowaćelka Róža Domašcyna je 60 serbskich bajkow přenjesła. Mnohe z nich znaje wot swojeje wowki, wobhnadźeneje bajkarki. Nětko móža je tež němskorěčni zajimcy w zwjazku z ilustracijemi Jutty Mirtschin čitać.

Hudźba z tekstami Jurja Brězana

Budyšin. Na komornym wječoru Serbskeho ludoweho ansambla jutře, srjedu, w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće hudźi ćěleso Trio con moto a čita z knihi Jurja Brězana „Moja archa Horni Hajnk“. Dialog je sensibelny, za­bawjacy, ale tež brizantny, z widom na łamliwosć­ našeho swěta, z kotrymž bjezstarostnje wobchadźamy. Hudźbnicy Hanka Tiedemann (prěčna fleta / j.h.), Bettina Witke (husle / j.h.) a Helfried Knopsmeier (violoncello) přednjesu twórby zańdźenosće a přitomnosće, kotrež­ chcedźa hrajo z powědančkami Jurja Brězana splesć. Čitanja budu w němskej rěči.

Prawje so požadać

Pokiwy (12.05.17)

Freitag, 12. Mai 2017 geschrieben von:

Kapała Horjany hudźi

Drježdźany. Kónc tydźenja pokročuja na Drježdźanskim Starym torhošću z nalětnim swjedźenjom. Jedyn z wjerškow je jutře wot 11 do 13 hodź. koncert serbskeje dujerskeje kapały Horjany. Wot 14 do 16 hodź. spěwaja na samsnym městnje wjacore cyłki Wuchodosakskeho chóroweho zjednoćenstwa.

Hornčerske wiki při haće

Halštrow. Jutře a njedźelu wotměja so w Halštrowje zaso hornčerske wiki. Wot 10 do 18 hodź. wjeseli so něhdźe 40 hornčerjow z cyłeje Němskeje w idyliskim parku při kołpjowym haće na bohaty wopyt. Słódne tykancy napjeku mjez druhim čłonojo Halštrowskeho sněhakowarskeho towarstwa.

Nóc cyrkwjow a muzejow

Kamjenc. Dźewjaty króć wotewru Kamjenske cyrkwje a muzeje jutře wot 17.30 do 23 hodź. swoje durje. Pod hesłom „Pokłady, žadnostki a wobdźiwanja hódne“ předstaja tam wopytowarjam wosebitostki zběrkow coologije, geologije, archeologije a muzejoweje biblioteki.

Poradźuja wo kubłanju

Protyka (12.05.17)

Freitag, 12. Mai 2017 geschrieben von:

Pjatk 12.5. do 14.5.  Němski drastowy dźeń 2017 w Lubinje

   Mjezynarodne knižne wiki w Praze

   Połčničanski měšćanski swjedźeń

  20:00 Openstage-jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

  20:00 Słowjanska nóc z pólskim piwom w Lipšćanskej kulturnej kofejowni Knicklicht

Sobotu 13.do 15.5.  Halštrowske hornčerske wiki

 13. a 14.5.  Třělcowski swjedźeń w Kinsporku

  8:30 Regionalne wiki w Bórkowach

  9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Ochranowskim ludowědnym muzeju  

  10:00 Dźěłowe zjednoćenstwo mjeńšinowa politika Lěwicy wuradźuje wo kubłanskich prašenjach w Choćebuzu, Hasa młodźiny 14

  11:00 Zahajenje sezony Dešnjanskim muzeju pod hołym njebjom

  11:00 Kapała Horjany hudźi na Drježdźanskim Starym torhošću

  14:00 Serbski superintendent Jan Malink porěči wo knize „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Praskej Hórnikowej knihowni

  14:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskim młodźinskim klubowym domje Ossi

  15:00 Koncert z chórom Lipa w Praskej Valdštejnskej zahrodźe

  17:00 Přepodaće mytow Nysoweho filmoweho festiwala we Varnsdorfskim měšćanskim dźiwadle

  17:30 Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

Rozhłós (12.05.17)

Freitag, 12. Mai 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11.15 Dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim prěni rezimej noweje nawodnicy Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz

13:00 Wěnc spěwow maćerjam

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Pokiwaj (11.05.17)

Donnerstag, 11. Mai 2017 geschrieben von:

Swjeća na šulskim dworje

Worklecy. Zakładna a wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy přeprošatej tež lětsa zaso wšitkich wobydlerjow a hosći na swój tradicionalny dworowy swjedźeń. Wón budźe jutře, 12. róžownika. Po zwučenym wašnju zahaja swjedźeń w 17.30 hodź. z mejemjetanjom. Holcy chcedźa zaso w serbskej narodnej drasće hromadźe z hólcami wokoło meje rejwać. Slědujetej bjesada a zabawa, na kotrejž poskića jednotliwe rjadownje najwšelakoriše kulinariske chłóšćenki. Šulerjo kaž wučerjo so na wopyt wjesela.

Na słowjansku nóc

Lipsk. Mjeztym hižo 32. słowjanska nóc w Lipsku wotměje so jutře, pjatk, wot 20 hodź. w kulturnej kofejowni Knick­licht na Drježdźanskej dróze 79. Tam běchu před wjace hač wosom lě­tami prěnju słowjansku nóc přewjedli. Na wopytowarjow čakaja mnohe překwapjenki, słódne pólske piwo, kulinariske wosebitosće kaž tež hudźba a reje kaž na wsy w Karpatach. Live w programje zastupjena budźe nimo chóra Slavia tohorunja serbska folklora, rěka w připowědźi organizatorow. Wšitcy zajimcy, nic jenož Lipšćanscy Serbja, su tuž jutře na słowjansku nóc přeprošeni.

Anzeige