Rozhłós (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Runje Nowe lěto narodniny swjećić

11:20 Póstowa žona a silwester

11:30 Nowolětne tradicije

11:40 Wołoj leć

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim ze słowom do Noweho lěta­

13:00 Nowolětny koncert

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt) 

 po tym zbožopřeća

Pokiwy (29.12.16)

Donnerstag, 29. Dezember 2016 geschrieben von:

Na beneficny nyšpor

Róžant. Chór Lipa wuhotuje jutře, 30. decembra, we 18 hodź. w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi swój tradicionalny beneficny nyšpor. Na nim zaklinča hodowne spěwy serbskich, čěskich a druhich komponistow. Zběrka při durjach budźe lětsa za cistercienski klóšter w čěskim Oseku. Wšitcy lubowarjo hodownych zynkow su lubje witani. Po koncerće předawaja tam CD „Serbski rekwiem“ Korle Awgusta Kocora, kotraž je wuslědk nahrawanja oktoberskeju koncertow chóra Lipa, solistow a Drježdźanskeho orchestra Sinfonietta pod nawodom Judith Kubicec w Chróšćanskej cyrkwi.

Hodowny koncert w „Meji“

Radwor. Swój lětuši hodowny koncert wuhotuje chór Meja tohorunja jutře, pjatk, 30. decembra, w 19 hodź. w Ra­dworskim hosćencu „Meja“. Jako hosći su sej dźiwadźelnika Měrka Brankačka a „jolka-dźěći“ z Nuknicy přeprosyli. Lětuši program je nimale ryzy hodowny. Zdobom chcedźa Mejenjo z nim tež na swojeho wjelelětneho dirigenta Achima Brankačka spominać, kiž by lětsa 90. narodniny swjećił. Koncertej přizamknu so reje z kapału Con-takt.

Ametyst fijałkojty?

Do kina (29.12.16)

Donnerstag, 29. Dezember 2016 geschrieben von:

29.12.2016–4.1.2017 Budyski filmowy palast: Assassin’s Creed w 3 D: wšědnje 20:00 | so 16:30 | štw a pj 22:30 Vaiana: wšědnje 14:45 | pó 14:30 Vaiana w 3 D: wšědnje 17:00 | štw a pj 12:00 Passengers w 3 D: srj 19:45 Rogue One: A Star Wars Story: so 12:00 | srj 19:30 Vier gegen die Bank: wšědnje 14:00, 18:15 a 20:30 (nimo so) | štw a pj 22:45 | so 16:45 Rogue One: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 14:00 a 17:00 (nimo so) a 19:45 (nimo so a srj) | štw a pj 20:30 Schubert in Love: pj, wu a srj 17:15 Sing: wšědnje 16:00 (nimo so) Sing w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo so a pó) | so 12:00 Die Vampirschwestern 3 – Reise nach Transsilvanien: štw a pj 12:00 Arrival: štw a pj 22:30 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind: so 16:15 | štw a nj 17:15 Willkommen bei den Hartmanns: štw, pj, nje a wu 20:00 | so 14:00 Trolls – Finde dein Glück: štw, pj a so 12:00 Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten: so 12:00 | štw a pj 12:45 | so 14:45

Kino-ekstra: Der Landarzt von Chaussy:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Dokal na a po hodownych swjatych dnjach?

Freitag, 23. Dezember 2016 geschrieben von:

Hosianna-spěwanje

Kamjenc. Po hudźbnym nyšporu z kurendu a chórom jutře w 17 hodź. w Kamjenskej hłownej cyrkwi su wobydlerjo we 18 hodź. na tradicionalne hosianna-spěwanje na torhošću města přeprošeni. Chórowi spěwarjo katolskeje a ewangelskeje wosady poćahnu z přewodom dujerjow wot bywšeje klóšterskeje cyrkwje swj. Hany k radnicy.

Biblioteka zawrjena

Kamjenc. Lessingowa biblioteka w Kamjencu wostanje wot 24. do 31. decembra zawrjena. Wužiwarjo pak změja přez cyły čas serwis Onleihe k dispoziciji. Wot 2. januara 2017 budźe knihownja zaso přistupna.

Wudźěleja dary zwěrjatam

Biskopicy. Biskopičanski zwěrjenc je jedyn z najrjeńšich, ale tež najmjeńšich Sakskeje. Rady so tam swójby zetkawaja. Dźěći ze swojimi staršimi su tuž patoržicu wot 10 hodź. do parka přeprošeni, zo bychu přihladowali, kak hladarjo zwěrjatam hodowne dary wudźěleja. W zetkawanskim centrumje čaka na pjerachow překwapjenka.

Hodowne kemše w NSLDź

Protyka (23.12.16)

Freitag, 23. Dezember 2016 geschrieben von:

Sobotu  24.12. 14:00 Předstajenje bajki Goldene Gans we Wojerowskej Łužiskej hali (tohorunja 16 hodź.)

  15:30 Předstajenje hodowneje stawizny w Róžeńčanskej cyrkwi

  17:00 Boža nóc ze swěčkowym ćahom w Kumwałdźe

  18:00 Hosiana-spěwanje na Kamjenskim torhošću

Njedźelu 25.12. 10:30 Hodowne kemše z ćěkancami w Budyskim NSLDź

Póndźelu 26.12. 8:30 58. hodowna kopańca w Budyskim Humboldtowym haju

  9:30 Hodowna Boža słužba w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi, kotruž wobrubi orchester Serbskeho ludoweho ansambla

  10:00 Wotběhanje hodowneje husycy při Němskopazličanskim haće

Wutoru 27.12. 10:00 Bursa za nawrótnikow na žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada

  16:00 Swójbny koncert: „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

  16:30 Interny halowy koparski turněr Sokoła Ralbicy/Hórki w Ralbičanskej sportowni

  17:00 Blidotenisowy wječor w Konječanskim towarstwowym domje Delany

  20:00 Punkrock Fever w Nukničanskej Barace

Srjedu 28.12. 19:30 Inscenacija „Wir sind keine Barbaren“ w NSLDź

Štwórtk 29.12. 18:00 Klasiski balet „Kołpjowy jězor“ w Lubijskim zarjadowanskim parku

  20:00 Koncert z The Gospel People w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Rozhłós (23.12.16)

Freitag, 23. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hodowne přeća a hodowna hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00 hodź.

 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

 Hodowny koncert po přećach připosłucharjow

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Serwisowe pokiwy k hodam

11:20 Hodowne přeća a hodowna hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Wito Sćapan)

20:00 do 22:00 hodź.

 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 do 14:00 

 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

 Hodowne stawiznički, čěska hodowna hudźba a gratulacije

Do kina (22.12.16)

Donnerstag, 22. Dezember 2016 geschrieben von:

22.12.–28.12.2016 Budyski filmowy palast: Vier gegen die Bank: nj, pó, wu a srj 14:00, 18:15.20:30 a 22:45 Vaiana: wšědnje 14:15 (nimo so) | so 12:30 Vaiana w 3 D: wšědnje 12:00 (nimo so a nj), 17:30 (nimo so), 20:00 (nimo so) a 22:30 (nimo štw a so) | pj 9:30 | so 10:15 a 15:00 Rogue One: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo nimo so), 16:45 (nimo so), 19:45 (nimo so) a 22:45 (nimo štw a so) | so 12:30 Sing w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo so) | so 12:45 Schubert in Love: wšědnje 17:15 (nimo so a pó) | pj 22:30 | so 10:15 Sing: pj a so 10:00 | nj, pó, wu a srj 16:00 | štw a pj 17:15 Die Vampirschwestern 3: wšědnje 12:15 (nimo so a nj) | štw, pj a so 10:00 Arrival: pj, nj, wu a srj 22:00 | pó 22:15 Phantastische Tierwesen: štw a pj 19:45 | so 14.30 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 19:30 (nimo so a pó) | pj 10:15 | štw a pj 14:45 | so 15:00 Trolls: štw, pj a so 12:30 | pó, wu a srj 12:00 Pettersson und Findus: wšědnje 12:45 (nimo so a nj) | so 15:15

Kino-ekstra: Welcome to Norway:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (16.12.16)

Freitag, 16. Dezember 2016 geschrieben von:

Na koncert brigady

Budyšin. Na swój tradicionalny adwentny koncert přeprošuje chór 1. serbskeje kulturneje brigady jutře, 17. decembra, w 17 hodź. do Michałskeje cyrkwje w Budyšinje. Lětsa zaklinči „Česká mše vánoční“ (Čěska hodowna mša) wuznamneho komponista Jakuba Jana Ryby. Z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady přednjesu twórbu solisća Akademije muziskich wuměłstwow z Prahi Tereza Hořejšová (sopran), Petra Vondrová (alt), Ahmed Hedar (tenor), Jan Likař (bas), orchester Serbskeho ludoweho ansambla a Gina Hentsch na pišćelach. Cyłkowny­ nawod změje Friedemann Böhme.

Kniharnja přidatnje wotewrjena

Budyšin. Přidatnje k regularnym wotewrjenskim časam přeprošuje Budyska Smolerjec kniharnja na nakup hodownych darow, a to sobotu, 17. decembra, wot 10 do 17 hodź. kaž tež patoržicu wot 10 do 12 hodź. Nimo serbskich knihow a słuchoknihow, regionalneje literatury a łužiskich protykow poskićeja tam hodowne karty ze wšelakimi motiwami a wobstaraja tež knihi z cuzych nakładnistwow. Internetne skazanki su tohorunja móžne, a to pod adresu www.domowina-verlag.de.

... a SKI tohorunja

Wosebita přehladka z dźewjeć modelemi architektury „Via Regia en miniature“ wabi wopytowarjow do Kamjenskich měšćanskich zběrkow w Słodarni. Modele cyrkwjow, radnicow, wobornych připrawow, synagogow a hrodow su we wobłuku socialneho projekta „Modelotwar w Kinsporku“ nastali. Wšitke steja w zwisku ze starej europskej wikowanskej, wojerskej a kulturnej dróhu kaž tež z Hornjołužiskim zwjazkom šesćiměstow. Eksponaty su hač do 22. januara 2017 widźeć. Foto: Linda Garten

Protyka (16.12.16)

Freitag, 16. Dezember 2016 geschrieben von:

Sobotu 17.12. 9:00 Paslenje hodownych darikow we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk w Radworskim „Słodeńku“

  16:00 Hłowna zhromadźizna rejwanskeje skupiny Smjerdźaca z bilancu lěta w Smjerdźečanskim kulturnym domje

  17:00 Adwentny koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi

  18:00 Adwentne wiki w Radworju

  19:45 Čitanski wječor ze spisowaćelom Křesćanom Krawcom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 18.12. 10:00 Zymska rejwanska gala „Rjana Wasilisa“ (hóstne předstajenje) w Budyskim NSLDź

  13:00 Wosebite wodźenje po hodownej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 Adwent na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  15:30 Klankodźiwadło NSLDź „Dźěći kralow“ w Slepjanskim SKC

  16:00 Beneficny koncert w Chróšćanskej cyrkwi za projekt w Africe

  16:00 Adwentny koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Patoržicy blisko“ na žurli SLA w Budyšinje

Póndźelu 19.12. 9:00 Posedźenje planowanskeho zwjazka Hornja Łužica - Delnja Šleska w Zhorjelcu

  10:00 Předstajenje NSLDź „Tischlein, deck dich“ we Łužničanskej (Laußnitz) zakładnej šuli

Anzeige