Pokiwaj (15.09.15)

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:

Wječork z wandrowskim

Konjecy. Na zajimawy wječor přeproša Domowinska skupina Šunow-Konjecy swojich čłonow a dalšich zajimcow pjatk, 18. septembra, w 19 hodź. w Konječanskej Čornakec-Nowakec bróžni. Tam porěči Chróšćan Franc Čornak wo swojim třilětnym dyrdomdejskim wandrowanju. A Jan Čornak chce pokazać, kak jeho młóćawa dźěła. Wo ćělne derjeměće budźe tohorunja postarane. Skupinske předsydstwo by so nad bohatym wobdźělenjom wjeseliło.

Sergej Lochthofen čita

Budyšin. Jedne ze zarjadowanjow festiwala Literarne krajiny wotměje so sobotu, 19. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. W Ruskej rodźeny žurnalist Sergej Lochthofen přisłuša trećej generaciji němsko-ruskeje swójby, kotraž je stalinizm wot Oktoberskeje rewolucije přez gulag hač k padnjenju murje dožiwiła. W knize „Grau“ rysuje wón na zakładźe swójskeho žiwjenskeho puća zwiski mjez Němskej a Ruskej.

Lubowarjo błótowskich krimijow smědźa so na pokročowanje woblubowaneho rjadu wjeselić. Telewizijny team je zawčerawšim w Długach (Fleißdorf) a Zušowje pola Wětošowa sceny za dźewjaty krimi w tymle rjedźe nawjerćał. Při tym simulowachu wobchadne nje­zbožo z traktorom. Foto: Michael Helbig

Protyka (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 11.-13.9.  Wojerowski měšćanski swjedźeń 

  19:00 Klasiski koncert na předwječoru nazymskich wikow přirody w Stróži pola Hućiny

  19:30 2. Kamjenska narěč Feriduna Zaimogluwa w cyrkwi swj. Hany

Sobotu 12.9. 9:00 22. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  10:00 Wiki přirody w Stróži pola Hućiny

  11:00 Swjedźeń k 125lětnemu wobstaću Rakečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory  

  14:00 Łapanje kokota w Drjenowje

  15:00 Swójbne popołdnjo župy „Handrij Zejler“ we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Premjera pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 13.910:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowje

  14:00 Serbske wosadne popołdnjo z Jürgenom Maćijom a fararku Jadwigu Malinkowej w Slepjanskim wosadnym domje

  16:00 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

  18:00 Koncert duchowneje hudźby w Budyskej cyrkwi       

   Našeje lubeje knjenje

Wutoru 15.9. 10:00 Premjera NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Njebjelčanskej pěstowarni

  18:00 Zahajenje čitanskeje turneje LND w Choćebuzu

Srjedu 16.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Budyskej AWO-pěstowarni „Kraj palčikow“

Pokiwy (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Geologa přednošuje

Budyšin. Silicijowy dioksid steji w srjedźišću přednoška geologi Jensa Czoßeka jutře, sobotu, w 15 hodź. w Budyskim muzeju. Tale maćizna je wobstatk nimale wšitkich nadzemskich kamjenjow, škleńcy, kompjuterow, murjow a samo čłowjeskeho ćěła. Czoßek referuje wo hórskich kristalach runje tak kaž wo požadanych opalach. Zarjadowanje wotměje so we wobłuku zjawnych přednoškow Budyskeho přirodowědneho dźěłoweho kruha Isis Budissina.

Duchowna hudźba zaklinči

Budyšin. Ke kermuši Budyskeje ­cyr­­kwje Našeje lubeje knjenje njedźelu, 13. septembra, zaklinči we 18 hodź. koncert w rjedźe duchowna hudźba. Huslerka Magdalena Römhild, saksofonist Thomas Siegmund a šola katolskeho tachantskeho chóra jón wuhotuja. Nimo toho zahraje cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme na pišćelach. Wón ma cyłkowny nawod. Zastup je darmotny, při cyrkwinych durjach budźe zběrka.

Wo wuwiću wobydlerstwa

Rozhłós (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Cyłodnjowske poskitki šulow

11:30 Mrěće rěčow

11:45 Wo premjerje pasionskeje hry

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy we wokrjesu Sprjewja-Nysa

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (10.09.15)

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

10.9.–16.9.2015: Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30, 17:15, 18:30, 20 a 21 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Everest: srj 20:15 hodź. | w 3 D Sinister 2: pj 22:30 hodź. The Transporter Refueled: wšědnje 20:15 hodź. (nimo srj) | so 22:30 hodź. Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. (nimo pj a pó) Dating Queen: so 22:15 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17:15 hodź. Magic Mike XXL: pj, nj a wu 17:15 hodź. Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen: wšědnje 14:30 hodź. | nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 15 hodź. (nimo pó) | nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 15:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Griswolds: nj 12:30 hodź. Jurassic World: štw, so a srj 17:15 hodź. Minions: wšědnje 16:15 hodź.

Kino-ekstra: Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (08.09.15)

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Knižna premjera

Budyšin. Alfons Frencl z Róžanta předstaji štwórtk, 10. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni swoju nowostku „Mój serbski słownik“. Slědźo a kedźbyhódne podeńdźenja wopisujo podawa so awtor na puć po serbskim alfabeće, zo by pochad woteznatych a njewšědnych wurazow wotkrył a so tak do stawiznow rěče zanurił.

Film wo Jurju Rjenču pozdźišo

Budyšin. Spočatnje za jutře připowědźeny film „Stalin, Tito und mein Vater“ na sćelaku MDR so přestorči. Pask wo prawizniku Jurju Rjenču a jeho tragiskim wosudźe po Druhej swětowej wójnje wusyła MDR srjedu, 23. septembra, w 21.15 hodź. w rjedźe „Na slědach wótcow“.

Wobrazy z dźěłarnički

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wotewrje štwórtk, 10. septembra, we 18 hodź. w Budyskim Serbskim domje wustajeńcu z wobrazami molowanskeje dźěłarnički. Srjedź junija běchu ju w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje přewjedli.

Wo eteriskich wolijach

Protyka (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 4.-6.9.   Babylěćo w Ralbicach

  20:00 „Knježe prawa“ – hrodowa nóc SLA w Mortkowje (dalšej předstajeni 5.9. w 20 hodź. a 6.9. w 16 hodź.)

Sobotu 5.9. 10:00 Wuradźowanje zwjazkoweho dźěłoweho zjednoćenstwa etniske mjenšiny w Choćebuzu

  11:00  Dźeń wotewrjenych duri w nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 při staroměšćanskim torhošću

  14:00 Łapanje kokota w Prjawozu

  18:00 Portretowy koncert Jana Cyža z wuměłcami Berlinskeje komiskeje opery na Lichańskim hrodźe  

Njedźelu 6.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneje zahrody w Budyšinje, Demjanach, Rodecach a Hornjej Hórce

  10:30 Kubłanska jězba župy „Michał Hórnik“ do krajiny hornjołužiskeje hole a hatow

  13:00 Blackbird-run w Hózku – běh přez zadźěwki

  13:00 Čaporowe wiki za dźěći w Budyskim Centeru

na Žitnych wikach

  14:00 Łapanje kokota w Brjazynje

  14:00 Srjedźowěkowski dźěćacy program na Mortkowskej twjerdźiznje

  17:00 Modlenje kadiša na Budyskim židowskim ­pohrjebnišću při Mužakowskej

Srjedu 9.9. 21:15  Film wo prawizniku Jurju Rjenču a jeho zasudźenju přez KGB na sćelaku MDR

Štwórtk 10.9. 16:00 152. serbske blido w Berlinje

Pokiwy (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Jutře na skupinsku jězbu

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju skupinsku jězbu jutře, sobotu, do rudnohorinskeho Seiffena. Bus wotjědźe w 7.30 hodź. wot busoweho zastanišća. W Seiffenje wobhladaja sej wulětnikarjo mjez druhim rudnohorinski muzej a tamnišu cyrkej.

Modla so kadiš

Budyšin. Na lětuše modlenje kadiša k wopominanju zamordowaneje Budyskeje židowskeje wosady přeproša Hans-Eberhard Kaulfürst njedźelu, 6. septembra, w 17 hodź. na Budyske židowske pohrjebnišćo při Mužakowskej dróze. Mužojo njech staja sej čapku.

Do centruma pohladnyć

Wojerecy. Po dźensnišim oficialnym wotewrjenju noweho Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska 1 změja tam jutře a njedźelu dźeń wotewrjenych duri. Stajnje wot 11 hodź. móža sej zajimcy dom při staroměšćanskim torhošću wobhladać a so wo najwšelakorišich móžnosćach wobhonić, kotrež tam wu­žiwarjo wotnětka maja. W tymle domje běchu 13. oktobra 1912 Domowinu załožili, wo čimž swědči wopomnjenska tafle při zachodźe.­

Zahrody přistupne

Rozhłós (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:10 Wjedrowanje w požnjencu

11:20 Zabyte hrodźišća –  Kobličanske

11:45 Serbske wosady – kak dale?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin mjez druhim z powěsćemi a přinoškami

13:00 70 lět Mosćanski chór

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Kurjo)

13:40 Zbožopřeća

Anzeige