Rozhlós (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

 po tym hodowny koncert z postrowami a přećemi připosłucharjow 

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy 

11:45 Před 25 lětami Chróšćanske pišće­le poswjećene

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

12:40 Serbski adwentny program z Rownjanskimi glosami

13:00 Hodowne nałožki a hudźba w Słowjenskej

 po tym gratulacije

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 Quovadis sorabistika w Lipsku?

11:45 Ze serbskich hudźbnych stawi­znow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo projektowych dnjach na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00  Hudźbne wusyłanje: folklora  Kašubow

13:30 Nabožne słowo k njedźeli

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije

Protyka (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Patoržicu 24.12. 10:00 Hody w Biskopičanskim zwěrjencu

   14:00 Hodowna bajka „Knjeni Móškowa“ (němsce) we Woje­rowskej Łužiskej hali (tež w 16 hodź.)

  20:00 Boža nóc w kapałce klóštra Marijineho doła we Wos­trowcu

  22:00 Bjesada „Hody wupadnu“ w Budyskim Kamjentnym domje

Prěni dźeń hód 10:00 Serbske kemše w Choćebuskej klóšterskej cyrkwi

  11:00 Mjezynarodna hodowna nutrnosć za ćěkancow w Budyskim NSLDź

  14:00 Balet „Łuskač“ (Nussknacker) w Žitawskim Gerharta Haupmannowym dźiwadle

  14:00 Historiske kejžorske hody na twjerdźiznje

a w klóštrje Oybin

  16:00 Inscenacija „Wosoł&wóslik“ (němsce) w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  16:00 Klankodźiwadło „Hodowna stawizna“ (němsce) w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Bajka „Djed Moroz – Dyrdomdeje w kuzłarskim lěsu“ w Budyskim NSLDź

Druhi dźeń hód 19:30 Předstajenje „Hodowna stawizna“ (němsce) w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Inscenacija „Die Nervensäge“ w NSLDź

  20:00 Opera „Der Freischütz“ w Zhorjelskim dźiwadle

  20:00 Metalowy koncert „Power of Expression“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 27.12 10:00 Wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  11:00 Bajka „Djed Moroz – Dyrdomdeje w kuzłarskim lěsu“ w Budyskim NSLDź

Do kina (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

24.12.–30.12.2015: Ich bin dann mal weg: wšědnje 14, 16 a 20:15 hodź. (nimo štw) | štw 15:15 hodź. Die Peanuts: wšědnje 14:15 hodź. (nimo nimo štw) | štw 15 hodź. Die Peanuts w 3 D: wšědnje 12:15 hodź. (nimo nimo štw a pj), 16:45 a 19 hodź. (nimo nimoštw) | štw 13 hodź. Joy – Alles außer gewöhnlich: srj 19:45 hodź. Star Wars: Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14, 16:15, 19:30 a 21 hodź. (nimo štw) hodź. štw 14:45 hodź. | pj, so a wu 22:30 hodź. Heidi: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw) | štw 15 hodź. | pj, nj a srj 17:15 hodź. Bruder vor Luder: wšědnje 12 hodź. (nimo štw a pj) a 18 hodź. (nimo štw) | štw 12:45 hodź. Er ist wieder da: pj 22:30 hodź. Arlo & Spot: štw 13 hodź. | so a wu 17:15 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 12 hodź. (nimo štw a pj) Der kleine Prinz: wšědnje 12:30 hodź. (nimo štw a pj) | štw 12:45 hodź. Bridge of Spies: srj 22:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: pj, nj a wu 19:30 hodź. | so 22:30 hodź. Spectre: wu 22:30 hodź.

Kino-ekstra: Der Staat gegen Fritz Bauer: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (18.12.15)

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:

Chórowy koncert na hrodźe

Budyšin. Pod hesłom „Wotewrće wrota šěroko“ chcedźa chór a solisća SLA připosłucharjow dźensa w 19 hodź. na Worcynskim hrodźe a jutře w 17 hodź. w Delnjoserbskim gymnaziju Choćebuz z klasiskimi, tradicionalnymi, ale tež modernymi twórbami wobkuzłać. Koncert přewodźataj Liana Bertók na klawěrje a Helfried Knopsmeier na violoncellu. Nimo znatych němskich a serbskich zaklinča tež pěsnje we łaćonšćinje, italšćinje, pólšćinje a jendźelšćinje.

Hodowna hudźba w fabrice

Hórnikecy. The Christmas-Connection rěka hudźbna skupina, kotraž přeproša zajimcow jutře, 19. decembra, we 18 hodź. do Hórnikečanskeje energijoweje fabriki na koncert. Pjeć nazhonitych hercow chce hosći połdra hodźiny z mjezynarodnymi dohodownymi kruchami swinga, jazza a soula zawjeselić.

Hwězdy nad městom

Budyšin. „Hodowne hwězdy a kralowska swójba“ rěka přednošk, na kotryž su předewšěm swójby jutře kaž tež póndźelu, 28. decembra a wutoru 29. decembra (přeco we 18 hodź.) do Budyskeje hwězdarnje přeprošene. Wosebje nětko w zymje so hwězdy na njebju dołho błyšća.

Wot wčerawšeho je kniha wo 2. europeadźe – koparskich mišterstwach europskich narodnych mjeńšin –, kotraž wotmě so lěta 2012 we Łužicy, na předań. Referent Domowiny Clemens Škoda (nalěwo) je nowostku do předawanišćow, kaž tule Chróšćanskemu časnikarjej Jürgenej Njekej, rozwozył. Knihu dóstanjeće tež pola Wałdźic we Worklecach, pola Marje Hrjehorjoweje w Róžeńće, w Škodźic frizerskim salonje we Wotrowje, w Budyskej SKI kaž tež w onlineshopje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Kupcy publikacije podpěruja zdobom dźěło serbskeju koparskeju wubrankow žonow a muži. Foto: Katharina Jurkowa

Kniharnja wočinjena

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:
Budyšin. Štóž chce w Budyskej Smolerjec knihami hišće za darom pytać, změje za to přichodne dny přidatne składnosće. Kniharnja budźe jutře, sobotu, wot 10 do 17 hodź. wotewrjena, patoržicu wot 10 do 13 hodź. a silwester wot 10 do 12 hodź. Wot 4. do 6. januara změje inwenturu, wot 7. januara tam kupcow w zwučenym času zaso posłužuja.

Protyka (18.12.15)

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:

Pjatk 18.12. 19:00  Adwentny koncert SLA na Worcynskim hrodźe

  19:00 Přednošk we Wojerowskej hwězdarni „Hwězda    z Betlehema“ z wědomostneho wida

Sobotu 19. a 20.12.  Adwentne jězby z wuskokolijatej Žitawskej žele­znicu 

  16:00 Zakónčenje adwentnych wikow na Wojerowskim Łužiskim naměsće z hodownym ekspresom

  16:00 Budyski Kamjentny dom prezentuje ameriske hodowne spěwy na Hłownym torhošću

  17:00 Hodowny koncert SLA z chórom a solistami w awli Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu

  17:00 Tradicionalny hodowny koncert Budyskeje wo­krjesneje hudźbneje šule w radnicy

  18:00 Přednošk za swójby w Budyskej hwězdarni

  18:00 Hodowny koncert na Hušćanskim hrodźe

  19:00 Zetkanje „Znamjo za měr“ při Budyskej Michałskej cyrkwi 

Njedźelu 20.12. 11:00 Małe hodowne wiki na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje   

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z čitanjom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  14:00 Drastowa měnjenska bursa w Budyskim Kamjentnym domje

  16:00 Hodowna rewija „Póšta lutkow město rumpodicha“ w Choćebuskej měšćanskej hali (tohorunja 21. a 22. decembra w 9.30 a 9 hodź.)

  16:00 Hodowny koncert z Lubijskimi hórskimi muzikantami w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

Rozhłós (18.12.15)

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Direktor Załožby za serbski lud Marko Suchy poda so kónc lěta na wuměnk

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Michał Anders)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbske

12:30 Aktualny magacin z adwentnym kalendrom a wo wukrajnikach we Wětošowje

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB ( 3. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

 po tym gratulacije

Do kina (17.12.15)

Donnerstag, 17. Dezember 2015 geschrieben von:

17.12.–23.12.2015: Star Wars – Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 14:30 hodź. (nimo srj), 16:15, 17:30 hodź. (nimo srj), 19:30 20:30 hodź. (nimo srj) | srj 14 a 21 hodź. | pj, so a srj 22:30 hodź. Die Peanuts: srj 14 hodź. Die Peanuts w 3 D: srj 16:45 a 19 hodź. Heidi: wšědnje 14:30 a 17 hodź. (nimo nj) hodź. nj 12:15 a 16:45 hodź. Ich bin dann mal weg: srj 20 hodź. Der kleine Prinz: nj 12:30 hodź. Bruder von Luder: nj 17:30 hodź. Er ist wieder da: nj 12 hodź. | srj 22:30 hodź. Arlo & Spot: wšědnje 14:45 hodź. | nj 16:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: nj 12 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: wšědnje 14 hodź. (nimo srj) Im Herzen der See: pj a so 22:30 hodź. Bridge of Spies: pj, so a srj 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | štw, pj, wu a srj 16:45 hodź. Spectre: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó)

Kino-ekstra: Königin der Wüste: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (11.12.15)

Freitag, 11. Dezember 2015 geschrieben von:

Breakdance-festiwal

Budyšin. Wot dźensnišeho do njedźele wotměwa so w Budyskim Kamjentnym domje breakdance-festiwal. Pod hesłom „breakdance pod jědlinu“ so tak mjenowany Senftown-festival dźensa w 20.30 hodź. z koncertom skupiny Lemur zahaji. Jutře, 12. decembra, wot 17 hodź. budu wubědźowanja rejwanskich akrobatow. Njedźelu přewjedu rejwanske dźěłarnički w „zetkanišću w pincy“ TiK.

Wiki na dworje klóštra

Wostrowc. Jutře a njedźelu přeproša klóšter Marijiny doł we Wostrowcu wot 11 do 19 hodź. na nětko hižo 14. adwentne wiki. Tež lětsa su so klóšterske sotry a dalši zaso wo to starali, zo maja tam wopytowarjo bohaty poskitk domjacych wudźěłkow. Nimo toho so wudani, do loni noworestawrowaneje klóšterskeje cyrkwje załožić a sej tam tróšku dušineho měra popřeć.

Adwentny koncert brigady

Budyšin. Na swój tradicionalny adwen­tny koncert přeproša 1. serbska kulturna brigada jutře, 12. decembra, w 17 hodź. do Budyskeje Michałskeje cyrkwje. Nimo znatych serbskich spěwow zaklinča pólske a ruske pěsnje kaž tež instrumentalne twórby. Wuměłski nawod změje Friedemann Böhme.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson