Protyka (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Pjatk 5.1. 19:30 Wosebity koncert k nowemu lětu w Choćebuskim Serbskim domje

Sobotu 6.1. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim ewangel­skim gymnaziju Johanneum

  15:30 Halowy koparski turněr Towarstwa Cyrila a Me­toda w Chróšćanskej „Jednoće“

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  16:00 Zakónčacy koncert z dźěłarničku w Choćebuskim konserwatoriju

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa w Sulše­čanskim kulturnym domje

  19:30 Wosebity koncert k nowemu lětu w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje inscenacije „Muzej Němcow“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:45 Čitanje z awtorku Aniku Mehner w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 7.1. 10:00 4. zymske zetkanje starych traktorow na Horje w Bóščanskej gmejnje

  10:30 Nowolětny běh we Wojerowskim sportowym forumje

  13:00 Hwězdny pochod přećiwo brunicowym jamam z Kerkojc do Dubojc (Taubendorf)

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišej farskej cyrkwi

  16:00 Předstajenje komedije „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow­Konje­cy w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Pokiwy (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Přizjewjenja móžne

Budyšin. Za čas lětušeho Łužiskeho hudźbneho lěća wot kónca julija do spočatka awgusta ma so znowa chórowa akademija přewjesć. Zajimcy móža so hač do 31. januara w kulturnym běrowje Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa na Mjasowych wikach 1 přizjewić, zdźěla hłowny organizator hudźbneho lěća, Götz Müller. Chórowa akademija, kotruž běchu loni spontanje prěni raz přewjedli, steji lětsa pod hesłom „Salve Regina“. Cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme ju nawjeduje.

Do Johanneuma załožić

Wojerecy. Jutře, 6. januara, budu durje Wojerowskeho ewangelskeho gymnazija Johanneum šěroko wočinjene. Wot 10 do 13 hodź. rozłoža šulerjo a kubłarjo wopytowarjam přirodowědne, rěčne, wuměłske a dalše fachowe wobłuki. Zdobom informuja woni hosći wo zajimawych a woblubowanych zwonkašulskich aktiwitach. Wotmołwjeć budu kompetentne wosoby tež na prašenja k šulskej formje abo šulskemu popłatkej.

Na festiwal „aufTAKT“

Jedna z najnowšich inscenacijow Budyskeho NSLDź, němskorěčny kruch „Olsenowa cwólba a kusadło grawanja“, ma dźensa w 19.30 hodź. na hłownym jewišću premjeru. Mjez druhim wuhladamy tam znatych dźiwadźelnikow, kotřiž su hižo na lětnim dźiwadle­ wjele přikleska žnjeli. Přichodne předstajenje budźe 20. januara. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dwanaće měsacow, 5 nic husty, 6 předewzaće, 7 stolica Franco­skeje, 10 depot, 13 koparski klub Madrida, 14 skromnje žiwy, 15 lěsna rostlina

Padorunje: 1 horca woda, 2 postrow Sportej ..., 3 sakske město wikow, 4 rostlina łuki, brjóžka, 8 čušlak, 9 jedna z nabožinow, 11 nic polo, 12 nahromadźene fakty

Wuhódanje – wodorunje: 3 lěto, 5 rědki, 6 plan, 7 Paris, 10 skład, 13 Real, 14 asket, 15 štom; padorunje: 1 krop, 2 zdar, 3 Lipsk, 4 trawa, 8 agent, 9 islam, 11 łuka, 12 daty

Dobyćerjo hodowneje křižowki

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:
Tójšto dopisow a mejlkow smy minjene dny do redakcije dóstali, z kotrymiž připósłachu nam čitarjo prawe wuhódanje našeje hodowneje křižowki „Darujemy swojim lubym“. Tuž sej redakciska fortuna zaso raz lochko měła njeje dobyćerjow zwěsćić. Zastupnej lisćikaj za premjeru noweje inscenacije NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“ 17. februara w Budyšinje přewostajimy Katce Baierowej z Pančic-Kukowa. Zastupnej lisćikaj za lětuše prěnje hornjoserbske ptačokwasne předstajenje SLA 27. januara w Radworju připósćelemy Leń­ce Zopinej z Haja. A nad knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ smě so Brigitta Räß­lerowa z Halštrowskeje Hole wjeselić.

Rozhłós (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja 

11:20 „Sony zwoprawdźić a dale?“ Zjeće seriala serbskeho rozhłosa wo wobsedźerjach firmow, kotřiž chcedźa je młódšej generaciji přepodać

11:45 Što so lětsa za šoferow změni?

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualne powěsće

13:00 Wróćozhladowanje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (04.01.18)

Donnerstag, 04. Januar 2018 geschrieben von:

4.1.2018 – 10.01.2018 Budyski fil­mowy palast: Jumanji – Willkommen im Dschungel: wšědnje 17:00 Jumanji Willkommen im Dschungel w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Diese bescheuerte Herz: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:00 The Commuter: srj 20:15 Die Dschungelhelden: so a nj 14:30 Pitch Perfect 3: wšědnje 17:15 a 19:45 (nimo pó) Star Wars: Die letzten Jedi w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo so a nj) a 19:30 | so a nj 16:30 Ferdinand – Geht STIErisch ab!: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12.15 Star Wars: Die letzten Jedi: št, pj, pó a wu 14:15 | so a nj 14:30 | pj a so 22:30 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: nj 12:00 Fack ju Göhte 3: nj 12:15 Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 14:45 (nimo srj) Paddington 2: nj 12:30 | štw, pj, pó a wu 14:30 Mord im Orient Express: pj a so 22:00

Kino-ekstra: Viktoria & Abdul: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Tole so za přetrjebarjow změni

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:

Lěto 2018 přinjese přetrjebarjam znowa někotre změny. Wuznam mjezow w Europskej uniji za konsumentow so dale pozhubja, škit přetrjebarjow za dowolowe jězby so powjetši a wažny je termin za kupcow awta.

TELEWIZIJU HLADAĆ KAŽ DOMA: Štóž je streamingowe słužby abonował, móže je wot 20. měrca 2018 tež za čas dowola w krajach Europskeje unije wužiwać. Dotal­ zwučene krajne zawěry postajenja Europskeho parlamenta dla wotpadnu. Rjadowanje płaći jeno za nachwilny přebytk we wukraju.

ŽANE PŘIDATNE POPŁATKI wjace při płaćenju z kreditowku: Wot 13. januara płaća za to nowe rjadowanja EU. Wikowarjo njesmědźa hižo wosebite popłatki za płaćenje ze zwučenymi kartami, přepokazankami SEPA a poćeženku w eurach wobličić. To płaći po wšej Europje za knihowanja a nakupje pak w stacionarnym pak w internetnym wikowanju.

LĚPŠI ŠKIT při znjewužiwanju kreditowki: Je-li kreditowka pokradnjena a płaćenje njeawtorizowane, woteběra za pře­trjebarja wot 13. januara 2018 hranica rukowanja wot dotal maksimalnje 150 na 50 eurow. Wuměnjenje je, zo njeje škodowany hrubje njekedźbnje jednał.

Protyka (29.12.17)

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Pjatk 29.12. 19:00 Hodowny koncert chóra Meja na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“

Sobotu 30.12. 16:00 Hodowny oratorij ze solistami a rozšěrjenym Žita­wskim Collegiumom musicumom w Lubijskej Mikławšskej cyrkwi

  21:00 Koncert kapały Sorbian Art Trio „Trio a kumple“ w Radworskej „Meji“

Njedźelu 31.12. 9:00 51. Budyski silwesterski běh na Młynkec łuce

  15:30 Silwesterski koncert z chórom, baletom, orchestrom SLA na žurli ansambla w Budyšinje (tohorunja 19.30 hodź.)

  17:00 Silwesterski koncert z Wojerowskim sinfoniskim orchestrom we Łužiskej hali

  19:00 Hudźbny nyšpor w Baćońskej cyrkwi

  20:00 Silwesterski swjedźeń w Radworskej „Meji“

Póndźelu 1.1.2018  Nowolětne jězby z Mužakowskej lěsnej parnej želez­nicu

  11:00 Nowolětne wodźenje po Hórnikečanskej Energijowej fabrice (tohorunja 14 hodź.)

  17:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju we Wojerowskej Łužiskej hali

  17:00 Nowolětny koncert w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Srjedu 3.1. 19:00 Informaciske zarjadowanje za přichodnych staršich w Kamjenskej chorowni maltezow

  19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Pokiwy (29.12.17)

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Sorbian Art Trio přeproša

Radwor. Skupina Sorbian Art Trio wokoło Symana Hejduški přeproša jutře, 30. decembra, wot 21 hodź. na koncert w Radworskej „Meji“. Pod hesłom „Trio a kumple“ změje wona hosći. Tak zahraje skupina SerBeat, po koncerće wustupitaj nowaj DJjej Pumpl a Kumpl.

Silwesterski hudźbny nyšpor

Baćoń. Lětuši silwestersku hudźbny nyšpor njedźelu, 31. decembra, w 19 hodź. w Baćonju wuhotuja Hilža Zyndźina, Alexander Pólk a Terezija Kubašec.

Na twjerdźiznje swjećić

Mortkow. Wulki silwesterski swjedźeń wuhotuja lětsa na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje. Přeprosyli su sej tam keklerjow. Štóž nochce na twjerdźiznje sobu swjećić, móže sej přiwšěm wotdaloka wulki silwesterski wohnjostroj wobhladać.

Na pišćelowy koncert

Kamjenc. Na silwesterski pišćelowy koncert su zajimcy zajutřišim, njedźelu, w 21 hodź. do Kamjenskeje hłowneje cyrkwje přeprošeni. Komorny hudźbny direktor Michael Pöche zahraje na Wal­ckerowych pišćelach hodownu hudźbu starych a nowych mištrow. Zastup płaći wosom eurow, za šulerjow hač do 16 lět je wón darmotny.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte