Pokiwy (23.10.17)

Montag, 23. Oktober 2017 geschrieben von:

Čitaja z antologije

Lipsk. Najnowšu antologiju serbskeje literatury „Mlóče“ móža jutře, wutoru, Lipšćanscy Serbja a jich přećeljo zeznać. Z knihi čitaja Lubina a Dušan Hajduk-Veljković a Měrćin Wjenk. Tomu přizamknje so bjesada a budźe składnosć, sej antologiju kupić a signować dać. Čitanje započnje so w 19 hodź. w hornjej galeriji kofejownje „Telegraph“ (Dittrich­ring 18-20).

Wo Serbach a reformaciji

Łaz. Knihu „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ předstaji wudawaćel Jan Malink srjedu, 25. oktobra, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Na to přeprošatej spěchowanske towarstwo domu a Ludowe nakładnistwo Domowina. Zastup płaći tři eura.

Pokiwy (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Pytaja za wotmołwami

Budyšin. Pod hesłom „Regionalne wotmołwy na globalne wuwiće“ wotměje so jutře, sobotu, wot 10 do 14 hodź. 10. Budyski socialny forum w tudyšim Kamjentnym domje. Tam chcedźa rozmyslować a diskutować wo prašenjach kubłanja, dźěła, mzdow, hospodarstwa a měrliweho zhromadneho žiwjenja. Za ćělne derjeměće budźe bifej přihotowany, za kotryž pak móže kóždy tež něšto sobu přinjesć.

Klezmerowa hudźba zaklinči

Smochćicy. Wosebity koncert z duwom „klezmer reloaded“ z Wiena wotměje so jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Duwo přebywa składnostnje 21. Drježdźanskeho židowskeho hudźbneho a dźiwadłoweho tydźenja w našim regionje. W Smochćicach prezentujetaj Maciej Golebiowski a Alexander Shevchenko swoje njewšědne interpretacije, do kotrychž zapřijetaj wonaj tohorunja jazz, chanson, tango a orientaliske zynki. Zastup je darmotny, prosy so wo wulkomyslny dar.

Do biblioteki pohladnyć

Mjez wjacorymi prózdninskimi poskitkami Budyskeho Serbskeho muzeja bě tež wosebita dźěłarnička „Rjekojo z filca“. Pod nawodom Reginy Herrmannoweje zhotowichu młodźi wobdźělnicy sami pyšne ručne klanki. Regina Herrmannowa je diplomowa designerka, kotraž so wosebje rady figurinam a bajowym postawam wěnuje. Foto: SN/Maćij Bulank

Za filmowy projekt trjebaja šulerjo pomoc

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:
Worklecy. 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule přewjedźe tuchwilu filmowy projekt wo młodźinje za čas NDR. Za to wjedźechu hižo rozmołwy z časowymi swědkami a su jich z pomocu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) filmowali. Nětko pytaja nuznje priwatne filmowe wurězki na přikład wo rejach, mejemjetanjach, swójbnych swjedźenjach, šulskich zachodach a wuchodach, wo firmowanju, młodźinskej swjećbje abo kwasach. Runočasnje proša wo dowolnosć, filmowy material w swojej dokumentaciji wužiwać směć. Štóž móhł pomhać, njech přizjewi so pod telefonowym ­čisłom 035796/96 831.

Protyka (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Pjatk 20.10. do 22.10.  Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

  19:00 Kermuša Chróšćanskeje młodźiny w Hórnikowym domje

  19:00 Přednošk wo kubłanskim koncepće 2plus za staršich w Chróšćanskej Jednoće

  19:00 Čitanska turneja LND: Předstajenje knihow „Jurij Brězan. Leben und Werk“ a „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ w Bórkowskej kniharni „Lesezeichen“

  19:00 Nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle „Dźěći města“ w Kulowje

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Sobotu 21.10. 9:00 2. fachowy dźeń 2plus w Chrósćicach

  11:00 Zmijowy swjedźeń a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Dźěłarnička wo postajowanju hribow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  19:00 Koncert musica nova sorabica „ŽADANJE MAM PO TEBI“ w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:00 Cyrkwinska dujerska hudźba zaklinči w Njeswačanskej cyrkwi

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Njedźelu 22.10.  Testowy dźeń Kawasaki na motocrossowej čarje w Jaworje

  10:00 Kwasne wiki na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu w Turjeju

Rozhłós (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo fachowym dnju 2plus

11:20 Myto Ćišinskeho přepodate

11:45  20 lět Witaj-skupina

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Wětošowskim horće móžnosćow a wó wólbach předparlamenta Serbskeho sejma

13:00 Žně w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pitkunings)

po tym zbožopřeća

Do kina (19.10.17)

Donnerstag, 19. Oktober 2017 geschrieben von:

19.10.2017 – 25.10.2017 Budyski filmowy palast: Captain Underpants: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Captain Undepants w 3 D: nj 13:00 ES: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 (nimo srj) | srj 16:00, 19:30 a 21:45 | pj a so 21:45 Cars 3 – Evolution: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:45 My Little Pony: wšědnje 17:00 (nimo so a pó) Vorwärts immer!: wšědnje 19:45 Blade Runner 2049 w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:30 Bigfoot Junior: so 17:00 Lego Ninjago: wšědnje 17:15 (nimo so) Rock My Herat – Mein wildes Herz: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Cars 3 – Evolution w 3 D: wšědnje 17:15 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje (nimo pó a srj) Kingsman – The Golden Circle: štw a nj 19:30 | pj a so 21:45 High Society: pj a srj 19:30 Annabelle 2: pj, so a srj 22:30 Bullyparade: so a wu 19:30 | srj 21:45 Ich – Einfach unverbesserlich: nj 13:00 Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: so 17:15 Emoji: nj 13:00 Fack ju Göhte 1-3: srj 19:00

Kino-ekstra: Die göttliche Ordnung: srj 17:15 a 20:15

Gmejnscy radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:

Róžant/Chrósćicy/Njebjelčicy. We wobłuku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměja so jutře, štwórtk, tři posedźenja gmejnskich parlamentow. Tak zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Na jich dnjowym porjedźe mjez druhim steji, zo chce wjesnjanosta wopodstatnić nuzowy rozsud nastupajo Ralbičansku kormjernju swini. Dale chcedźa radźićeljo wjesnjanostu społnomócnić, zo smě přepo­dać nadawk za instalaciju elektroniskeho zwonjenja při Konječanskej kapałce.

W 19.30 hodź. zetkaja so jutře čło­nojo Chróšćanskeje gmejnskeje rady, a to w sydarni „Łužica“. Tam chcedźa na přikład diskutować wo přetwarje a znowawužiwanju Chróšćanskeje stareje šule na gmejnski a kulturny centrum. Nimo toho wobjednawaja wustawki wo čisłowanju domow. Zjawnemu dźělej přizamknje so njezjawny.

Při hatach ptački wobkedźbować

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:
Njeswačidło. Na ekskursiju cyle w znamjenju najwšelakorišich družin ptačkow přeprošuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 22. oktobra, we 8 hodź. Marko Zischewski z Njeswačanskeje ptačernje powjedźe wobdźělnikow podłu tamnišich hatow. Te su nětko rybjacych žnjow dla wotpušćene a přiwabjeja ptački po stach a tysacach, dokelž nadeńdu wone tam wulke mnóstwo insektow, jich larwow a małych rybičkow jako picu. Wobdźělenje płaći štyri eura, potuńšene 2,50 eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 03578/ 788 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskursija započnje.

Swjeća jubilej

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:
Haslow. Swoje 110lětne wobstaće swjeći chór Lipa sobotu, 28. oktobra, w 19.30 hodź. na Haslowskej žurli. Tam chcedźa spěwarki a spěwarjo swój šěroki repertoire na wotměnjace wašnje předstajić. Na publikum čakaja znate štučki runje tak kaž nowe zynki. Zhromadnje z instrumentalistami je chór lóštny a pisany wječor spřihotował. Po tym budu reje ze skupinu Con-takt. Kartki dóstanu zajimcy pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka za dźesać eurow abo při wječornej kasy za dwanaće eurow. Komuž so termin jubilejneho koncerta njehodźi, dožiwi Lipjanow njedźelu, 5. nowembra, w 15.30 hodź. na nazymskim koncerće we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1.

Anzeige