Pokiwy (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Poezija pod wodarnju

Budyšin. 40. róčnicy prěnjeho Swjedźenja serbskeje poezije je wěnowana Budyska nóc poezije 2019, kotraž wotměje so jutře, sobotu, wot 18 hodź. pod Budyskej Starej wodarnju. Tam přeprošeja Benedikt Dyrlich, Měto Benada a Alfons Wićaz na wopomnjensku bjesadu z krótkimi či­ta­njemi bywšich wobdźělnikow a organizatorow swjedźenja. Wjace hač 20 basnikow z tu- a wukraja je wobdźělenje připrajiło. Wosebje spominać chcedźa na Kita Lorenca. Ćělne derjeměće je z praže­nymi kołbaskami a napojemi zaručene. Wšitcy zajimcy su tuž wutrobnje witani.

W prózdninach do muzeja

Budyšin. Dwójce přeproša Budyski Serbski muzej přichodny tydźeń na prózdninski program. Wutoru, 16. julija, přewjedu program „Wobrazy krajiny“. Wobdźělnicy zbliža sej wosebitu wustajeńcu a zhonja, čehodla je so naša do­mizna změniła, što je brunica a za čo so wužiwa. Skónčnje budu sami z wuhlom wobraz rysować.

Robert Beyer a Jannis Scholz (wotlěwa) staj za wotběh předstajenjow kina pod hołym njebjom w bywšim jastwje Budyšin II zamoł­witaj. Zhromadny rjad wopomnišća a Kamjentneho domu ma lětsa hesło „Přihot na wulkopřeradu“. Hišće hač do kónca julija pokazuja stajnje srjedu w 21.30 hodź. filmy, wobjednawace diktaturje 20. lětstotka w Němskej. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 sudobjo za kwětki

2 hojenska rostlina

3 počas

4 dwojota

5 w zašłym lěće

6 hudźbne znamjo

7 ličba

8 alkoholiski napoj

9 ryba = lěwy rjad: přiwuzny

Protyka (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 12. a 13.7.   30. reje kuntworow w Salowje

Sobotu 13. a 14.7.   18. Błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

Njedźelu 14.7. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje – start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

Póndźelu 15. do 20.7.   Swójbny tydźeń pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Póndźelu 15.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Hórkach

Wutoru 16.7. 10:00 Prózdninski program „Dohlad do dźěła wowčernje“ biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty na Sprjewinym dworje w Kobjelnju (Göbeln)

  14:00 Prózdninski program „Archeologija za dźěći“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 17.7. 10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

  11:00 Zjawny kolokwij „Nałog ritualnego rejtowanja w germansko-słowjańskej wokolinje něga a źinsa“ w Lipšćanskim Duchownowědnym centrumje na Beethovenowej 15

Štwórtk 18.7. 14:00 Prózdninski program „Płokanski dźeń w muzeju“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  15:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim domje za hla­dane bydlenje Advita při tachantskej cyrkwi

Pjatk 19. do 21.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Rozhłós (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:15  Projekt Witaj-dźěći

11:45  Nowy serial:

Dyrdomdej dźiwina

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźěle čłona Serbskeje rady Wylema Janhoefera

13:00 Prěnje radijo we wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (11.07.19)

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:

11.7.–17.7.2019 Budyski filmowy palast: Der König der Löwen: srj 12:15, 14:15, 16:45 a 19:30 Der König der Löwen w 3 D: srj 15:00, 17:30 a 20:00 Reiß aus: nj 17:00 Apocalypse Now – The Final Cut: pó 19:45 Anna: wu 20:15 Roca verändert die Welt: wu a srj 10:00 Pets 2: wšědnje 14:00, 16:00 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó a wu) | wu a srj 10:15 | nj a wu 12:15 | pó 17:15 | pó a wu 20:00 Pets 2 w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo nj a srj) | pj a so 22:00 Spider-Man: Far From Home: wšědnje 14.15 (nimo srj) | srj 14:30, 17:15 a 20:00 Spider-Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 (nimo pó a srj) | pó 19:30 | pj a so 22:30 Traum­fabrik: wšědnje 17:15 (nimo pó a srj) | pó 14:30 | srj 12:00 | štw, pj, so a nj 20:00 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 18:00 (nimo­ pó) | pj, so a wu 19:30 | nj 20:00 Aladdin: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | wu a srj 9:30 Royal Corgi: nj a wu 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wu a srj 9:45 | srj 12:15 | nj a wu 12:30 Rocketman: nj a wu 12:00 Men in Black: International: pj a so 22:30 John Wick: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Der Flohmarkt von Madame Claire: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (05.07.19)

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

Tango w radnicy

Budyšin. Po tym zo bě Orquestra Muni­cipal de Tango La Plata z Buenosa Airesa minjene dny w Smochćicach a Njebjelčicach dožiwić, witaja jón jutře, sobotu, w Budyskej radnicy. Pod hesłom „Tango bjez hranicow“ móža zajimcy wot 20 hodź. na woběmaj foyeromaj k argentinskim rytmam rejwać. Zastup płaći 14 eurow. Organizatorojo poručeja přiměrjenu drastu a rejwanske črije.

Blidarjo wustajeja

Kamjenc. Po swojim třilětnym wu­ku­błanju prezentuja młodźi blidarjo jutře­, sobotu, wot 14 do 15.30 hodź. swoje­ pruwowanske wudźěłki. Wobhladać móža­ sej je zajimcy w Kamjenskim ener­gijo­wym a wodowym zastaranju, Při mě­šćan­skich dźěłarnjach 2. Wopytowarjo budu wo mnohostronskosći a kreatiwiće bywšich wučomnikow překwapjeni.

Swjeća při haće

Na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla je nětko zaso lětnja bara „Sundowner“ přistupna. Hač do 1. septembra wabja tam stajnje­ wot srjedy hač do njedźele wot 17 hodź. ze słódnymi napojemi. Organizatorej Benej Brězanej (srjedźa) pomhaštej wčera Tabeja Cyžec (nalěwo) a Cecilija Neterec (naprawo). Foto: SN/Maćij Bulank

Časy wotjězda shuttle-busow sobotu, 6

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

BUS 1/zastanišćo wotjězd

Budyšin/Lawske hrjebje 17:30

Mały Wjelkow 17:40

Chelno/Radworska dróha 17:42

Radwor/šula 17:45

Čorny Hodler 17:50

Njeswačidło/Wjesna korčma 17:55

Bóšicy 18:00

Jaseńca 18:05

přijězd do Chrósćic 18:15

BUS 2/zastanišćowotjězd

Kamjenc/dwórnišćo 17:30

Njebjelčicy 17:37

Miłoćicy 17:42

Pančicy 17:50

Wudwor 17:55

wotbóčka Smječkecy 18:00

Róžant 18:05

Smjerdźaca 18:10

Šunow 18:12

Konjecy 18:15

Ralbicy 18:17

Nowoslicy 18:20

Hrańca18:23

přijězd do Chrósćic 18:30

Wróćojězba za wobě turje:

Chrósćićy wosrjedź wsy 24:00

Tamjězba je darmotna. Wróćojězba płaći tři eura na wosobu a ma so při zastupje do busa zapłaćić.

Křižowka (05.07.19)

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 fotografija, 5 čěska stolica, 6 nic křiwy, 7 stolica Tibeta, 10 hara wo ničo, 13 stary lud Južneje Ameriki, 14 pomocnik při wuwalenjach a pod., 15 nic wulki

Padorunje: 1 namołwa, 2 chětro, 3 duchowny, 4 muski hłós, 8 holče předmjeno, 9 nic młody, 11 łaćonsce: w lěće, 12 ratarsko ...

Anzeige