„Kuzło zelow“ rěka wustajeńca, kotruž zajutřišim, 8. septembra, w 14 hodź. na Wojerowskim hrodźe wotewru. Pod hesłom „kotre­ na łužiskich łukach rosćace zela su k jědźi“, je 13 holcow a hólcow Lipoweho horta w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim hrodom ekspoziciju w lětnich prózdninach zestajało. Foto: Kerstin Noack

Křižowka (06.09.19)

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 hruby zakrok w sporće, 5 čas bjez dźěła, wočerstwjenje, 6 jedyn rusce, 7 wjesne powołanje, 10 dołhi kadla, 13 mało-, 14 wudźěłk z mloka, 15 knjeni pólsce

Padorunje: 1 postrow Sportej a narodej ..., 2 wosoba kwasa, 3 rostliny, 4 zwjazk, 8 spěw w operje, 9 dopokaz njepřitomnosće, 11 grjekski pismik, 12 přitok Dunaja

Protyka (06.09.19)

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

Pjatk 6. do 8.9.   Dźeń Saksow w Riesy

   Dworowy swjedźeń na Wulkoždźarowskim Kraba­towym wudworje

Pjatk 6.9. 19:00 Komorny koncert „Serenada w zelenym“ w Stróži (Wartha) w Malešanskej gmejnje

  19:30 Prapremjera musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 7.9.   25. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  15:00 Młodźinski kofej w Nowowješćanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 8.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneho pomnika z pokazku dźěłow z wubědźowanja „Mólba – mój pisany pomnik“ a twórbow načasneho wuměłstwa njeboh molerja Jana Buka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Blackbird-run w Hózku

  14:00 Tradicionalne nazymske wiki na Kamjenskim torhošću

  14:00 Chórowe spěwanje we Wochožanskim (Nochten) parku błudźenkow

  15:30 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Póndźelu 9.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Wutoru 10.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Rozhłós (06.09.19)

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń mj. dr. wo swjedźenju we Wuježku

11:20 Inkluzija w pěstowarnjach a šulach

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (8)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy w Hochozy a Janšojcach

13:00 Serbske wabjenje za regionalne wudźěłki

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Do kina (05.09.19)

Donnerstag, 05. September 2019 geschrieben von:

5.9.–11.9.2019 Budyski filmowy palast:

ES: Kapitel 2: wšědnje 16:15 a 19:30 | pj a so 22:45 Gut gegen Nordwind: srj 19:45 Playmobil: so, nj a wu 14:00 | štw 15:45 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:45 (nimo štw) | so 14:30 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) | pj a so pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: nj 12:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:45 (nimo pó) a 20:15 | pj a so 23:00 Die Drei !!!: nj 12:15 Der König der Löwen: wšědnje 18:00 Pets 2: nj 12:15 | so, nj a wu 14:00

Kino-ekstra: Ausgeflogen: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 14:45 (nimo srj) | so a nj 12:40 Angel has fallen: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20:20 | so 13:00 Benjamin Blümchen: so 13:00 Der König der Löwen: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:25 | srj 14:45 ES Kapitel 2: wšědnje 17:10 (nimo pj a so) a 20:00 | pj a so 16:40 a 22:25 | so 22:30 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: štw, nj, pó a wu 20:30 | pj 19:55 Gut gegen Nordwind: srj 19:45 Made in China: srj 17:00 Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo: wšědnje 14:00 | so a nj 12:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: pj a so 22:50 Pets 2: nj 13:00 Playmobil: wšědnje 14:55 (nimo pj a so) | so 12:30 | nj 12:50 | pj a so 14:35 Und der Zukunft zugewandt: wšědnje 18:05 a 20:05 (nimo srj) | srj 20:30

Pokiwy (30.08.19)

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:

Što chcyli studować?

Budyšin. Pod tutym hesłom přewjedu jutře, sobotu, wot 9 do 13 hodź. na Budyskej studijnej akademiji dźeń wotewrjenych duri. Wopytowarjo maja přiležnosć, so wo studijnych móžnosćach informować a campus wuslědźić. Za to budu jim studowacy a sobudźěłaćerjo jako rozmołwni partnerojo poboku.

Wšitko kołowokoło tomatow

Stróža. Wot 14 do 17 hodź. su zajimcy jutře do Stróžanskeho Domu tysac hatow na 8. dźeń tomatow witani. Na dworje budu stejnišća, hdźež móža wopytowarjo wjele wo tychle płodach zhonić. Nimo toho móža sej tež warjenske recepty wuměnjeć.

Finisaža při skale

Miłoćicy. Při Krabatowym kamjenju – w Miłočanskej skale – so lětuša 13. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička nachila. Jutře wot 17 hodź. witaja tam na „ekskluziwny wječork“ z Prime Example Band z Klěśišćow (Klettwitz) a z woptawanjom wina. Njedźelu wot 10 hodź. hudźi čěska dujerska kapała, přizamknje so dźěćacy program. Wot 14 hodź. zahraje skupina Kula Bula.

Koncert na hrodźe

Lubowarjo słódneho wina a serbskeje zabawy njech njeskomdźa jutře prěni winowy swjedźeń w Pěskecach. Při tamnišim sportni­šću su Xawer Smoła, Tereza Kralowa, Karin Jacobijowa a Měrko Smoła (wotlěwa) wčera swjedźenski stan rjenje wupyšili. Nětko přeja sej jenož hišće prawje wjele wopytowarjow. Foto: SN/Maćij Bulank

Čitajće w nowym rozhledźe (30.08.19)

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:

Dwanaće awtorow a šěsć awtorkow bě na nastaću septemberskeho Rozhlada wobdźělenych. Je to poměrnje wulka ličba za jednotliwe čisło, ale wězo chcu ze swojim zawodom tež na jednu z našich temow skedźbnić. Ně, njepóńdźe wo dźensniši poměr muži a žonow na kulturnym polu (poměr swobodnych awtorkow a awtorow Rozhlada je cyłkownje tež trochu wurunaniši), ale wo rólu žony w stawiznach. Radek Čermák wěnuje so Herće Wićazec (1819–1885), prěnjej serbskej awtorce, a pokazuje, hdźe su hranicy dotalneje inter­pretacije a recepcije jeje tworjenja. Lubina Malinkowa zahaji w nowym čisle třidźělny dohlad do žiwjenjoběhow serbskich žonow we 18. lětstotku. Wona wotkrywa, kotre jednanske rumy mějachu čłonki Ochranowskeje bratrowskeje jednoty a kotre nadawki přewzachu w nabožnym žiwjenju jednoty.

Křižowka (30.08.19)

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 křesćanski symbol, 5 čěska stolica, 6 znajomosće, 7 sakske město wikow, 10 jón trjeba parašutist, 13 łužiski jězor, 14 libjata, 15 kónc modlitwy

Padorunje: 1 namołwa, 2 ryba, 3 čorny ptak, 4 aziski stat w pomjenowanju kraja, 8 jedna z na­božinow, 9 minister strowotnistwa, 11 spadki, 12 pomocny srědk za pačenje

21. króć wotměje so kónc tydźenja při Nukničanskej skale festiwal Nukstock, na kotryž je kóždy radlubje witany. Runja Annelie Ćemjerec (nalěwo) a Leticiji Kilankec maja organizatorojo zaso ruce połnej dźěła, zo by kultowe zarjadowanje mnohim dołho w pomjatku wostało. Dźesać skupin z Němskeje, Čěskeje, Pólskeje a Šwedskeje je přeprošenych. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl