Jedyn z wjerškow njedawneho 26. swjedźenja na Lědach bě wubědźowanje čołmikow. Wobdźěliłoj běštej so na nim mjez druhim Manuela Filko (prědku) a jeje dźowka Isabel. Wjele turistow sej wosebje nazymu do Błótow dojědźe, dokelž je po groblach čołmikować w tym času z pisanymi łopjenami štomow přewšo powabliwe. Tež łuki wuprudźeja wěsty pokoj. Foto: Peter Becker

Protyka (29.09.17)

Freitag, 29. September 2017 geschrieben von:

Pjatk 29.9. do 30.9.  Wjesny swjedźeń w Miłoćicach

  19:00 Přednošk Jurja Łušćanskeho we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wo molerju Horsće Šlosarju

  20:00 Kermuška Budyskeho Serbskeho gymnazija w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

Sobotu 30.9. do 1.10.  Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  11:00 Kermuša ze swinjorězanjom na Ćišćanskim statoku

  18:00  Nóc šerjenjow w Małowjelkowskim błudźišću

  19:00 Rybowy wječor w Radworskim hosćencu „Meja“

Njedźelu 1.10. 9:00 2. nazymski swjedźeń w Budyšinje

  10:00 Nazymske a winowe wiki na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  11:00 Zahajenje 5. běha němskich dumperowych mišterstwow při Hórčanskim sportnišću

  14:30 „Překlepana liška“ – interaktiwna bajka SLA na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

Póndźelu 2.10. 18:00 Korčmarski dźakny swjedźeń w Budyšinje

Wutoru 3.10. 10:00 Dworowy swjedźeń na Helmec burskim statoku w Jitku

Srjedu 4. do 12.10.  Nazymski prózdninski program w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  10:00 Předstajenje inscenacije „Čmjeła Hana“ w Budyskej pěstowarni „Glückskäfer“

  18:00 Budyšenjo čitaja w tachantskej cyrkwi ze swojeje biblije – Gerd Lehmann

Rozhłós (29.09.17)

Freitag, 29. September 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – rozhłós wusyła hač do 12 hodź. we wotstawkach wo dumperowym wubědźowanjuw Hórkach

11.20 Spominanje na Kita Lorenca

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12.30 Aktualny magacin, mjez druhim domchowanka w pěstowarni „Wila Kunterbunt“

13:00 Stawizny serbskeje rejwanskeje hudźby (3)

13.30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća 

Do kina (28.09.17)

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

28.9.2017 – 4.10.2017 Budyski filmowy palast: ES: wšědnje 17:00 a 19:30 | pj, so a pó 22:30 Unter deutschen Betten: srj 19:45 Cars 3 – Evolution: wšědnje 14:45 | nj, wu a srj 12:30 My little pony: nj 14:30 Rock my heart: wšědnje 14:15 (nimo nj) a 16:45 | nj 14:30 Cars 3 – Evolution w 3 D: wšědnje 17:00 a 20:30 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje 18:15 (nimo pó) | pó 18:30 Lego Ninjago: wšědnje 14:00 | nj, wu a srj 12:15 | srj 10:15 Kingsman – The Golden Circle: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pj a so 22:00 | pó 22:45 Logan Lucky:­ pó 22:15 | pj a so 22:45 High Society: pj, so a wu 19:30 | pó 20:00 Annabelle 2: pj, so a pó 22:45 Bigfoot Junior: srj 10:00 | nj, wu a srj 12:15 | štw 14:30 Bullyparade: wšědnje 16:15 (nimo pó) Ich – Einfach unverbesserlich 3: nj, wu a srj 12:00 | so a srj 14:30 Ostwind 3 – Afbruch nach Ora: srj 10:00 | pj a pó 14:30 Emoji: srj 10:15

Kino-ekstra: WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (22.09.17)

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:

W piwarni wulce swjeća

Kulow. Mjeztym hižo 26. piwarniski swjedźeń wotměje so wot dźensnišeho do njedźele w Kulowje. Zahaja jón dźensa z rejemi z kapału „Božemje cryers“. Zastup je darmotny. Sobotu móža sej zajimcy wot 14 hodź. piwarnju wobhladać, w 16 hodź. přizamknje so hižo tradicionalne piwarniske wubědźowanje. Wječor přeproša znowa na reje z Choćebuskej kapału nAund. Njedźelne rańše piwko wobrubi Choćebuska dujerska kapała. Popołdnju poskića kofej a tykanc. K tomu před­staji spěwar a hudźbnik Dav Hansson něhdźe wot 16 hodź. swój program „Udo Jürgens“. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

W prazwěrjencu kolesować

Mały Wjelkow. Krótko do ćmoweho počasa móža sej mali wopytowarjo Małowjelkowskeho prazwěrjenca tam swoje koleso wěstotnje přepruwować dać. Jutře, sobotu, wot 9 do 18 hodź. budźe Budyska wobchadna straža w parku na wopyće a informuje wo wěstoće na kolesu. Nimo toho budu wšelake parcoursy za koleso, roler a třikoleso natwarjene. Wot 14 do 15.30 hodź. witaja tam wobdźělnikow lětušeje rallyeje „Elbflorenz“, kotřiž nimo prazwěrjenca pojědu.

Žohnuja zaso zapřahi

W prózdninach komponować

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). W nazymskich prózdninach maja młodostni wot 14 lět móžnosć, w tydźenskim kursu zakłady komponowanja nawuknyć. Wšitcy, kotřiž chcychu přeco hižo raz muzikaliske ideje zwoprawdźić, njech tule składnosć wužija. Wobdźělnicy nawuknu, kak melodiju na papjeru přinjesu a kak teksty zhudźbnja. Nazhonity komponist Jan Cyž jich při tym podpěra. Wobdźělnicy měli noty znać. Tež wobknježenje instrumenta znajmjeńša na zakładnym niwowje je radźomne. Wobdźělenje na wosobu płaći 50 eurow. Kursy wotměja so wot 9. do 13. oktobra w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu stajnje wot 9 do 12 hodź. a wot 23. do 27. oktobra w Choćebuskej Academy of Music, tohorunja stajnje wot 9 do 12 hodź. Zajimcy njech přizjewja so w dorostowym studiju SLA pod telefonowym čisłom 03591/358 110 abo e-mailnje pod .

Protyka (22.09.17)

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:

Pjatk 22. do 24.9.  Studentske probowe lěhwo Zwjazka serbskich studowacych w Namysłowje 

   XIII. mjezynarodny festiwal dujerskeje hudźby z 25 orchestrami a skupinami w Budyšinje

  19:30 „Mišterske twórby chóroweje hudźby – wot zažneho baroka hač k modernje“ – koncert SLA w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Poetenbrettl – čitanje z Ulriku Almut Sandig w Kamjenskim Safeklubje

Sobotu 23.9.  Zahajenje 16. łužiskich rybarskich tydźenjow (do 5. nowembra) na Radworskej kupje

  8:00 Kubłanska jězba Budyskeje župy do Žitawy a Hrádeka nad Nisou

  10:00 Kolesowanje k Budyskim archeologiskim pomnikam – zetkanje při měšćanskim muzeju

  15:00 „Wotewrjene woknješko“ – zetkanje z migrantami we wobłuku Interkulturneju tydźenjow na Ćišćanskim statoku

  15:00 Serbske skawtske popołdnjo na Kukowskim hrodźišću

  18:00 Nóc šerjenjow w Małowjelkowskim błudźišću

  19:00 Balowa nóc na Ramnowskim hrodźe

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju

  21:00 Koncert ze skupinu Horny Harmonics Vol. 7 w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 24.9.  Zakónčenje wustajeńcy „Zachowane drohoćinki“ w Choćebuskim měšćanskim muzeju

Rozhłós (22.09.17)

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo měnjenju młodźiny wo politice

11:20 Ratarske styki do Ukrainy

11:45 Nowa CD „Mi róžička je zakćěła“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo intensiwnym rěčnym kursu za Witaj-kubłarki

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Angelika Kurowscyna

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Mjezynarodny swjedźeń hudźby

Donnerstag, 21. September 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN). Něhdźe 800 wuměłcow z pjeć krajow wuhotuje we wobłuku 13. mjezynarodneho dujerskeho swjedźenja wot jutřišeho hač do njedźele dohromady 30 koncertow w Budyšinje a na wjacorych městnach wokrjesa. Před 26 lětami wot spěchowanskeho kruha Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra do žiwjenja zwołany je so Mjezynarodny swjedźeń hudźby w měsće a wokrjesu z rjanej tradiciju stał. Štóž rady na dujersku hudźbu w klasiskej, ale tež modernej formje słucha, njeměł tule składnosć skomdźić.

Do kina (21.09.17)

Donnerstag, 21. September 2017 geschrieben von:

21.9.2017 – 27.9.2017 Budyski filmowy palast: Kingsman – The Golden Circle: wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so 22:15 Lego­ Ninjago: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Rock My Heart: nj 14:30 Expedition Happiness: pj 22:00 ES: srj 20:00 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje 17:15 Logan Lucky: wšědnje 19:45 (nimo­ pj a srj) High Society: wšědnje 16:00 (nimo pó), 18:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) Barry Seal – Only in America: pj a so 22:15 Annabelle 2: pj a so 22:30 Killer’s Bodyguard: pj 22:30 Bullyparade: wšědnje 17:15 a 20:00 Bigfoot Junior: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Planet der Affen – Survival w 3 D: so 22:30 Das Pubertier: nj 12:45 Ich – Einfach unverbesserlich 3: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: štw, pj, so a wu 14:45 Emoji: nj 12:15

Kino-ekstra: Zum Verwechseln ähnlich: pó 17:15 a 20:15

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte