Marijina hwězda pokalny derby dobyła

Montag, 21. Oktober 2019 geschrieben von:

ST 1922 Radwor

– ST Marijina hwězda 0:3 (0:2)

Zestawa domjacych: Grenzemann – Buša, Wjacławk, Jendrewski (90. A. Schulze), Wjeńka, Nuk, Rachela, Paška (55. Dźisławk), Glücklich (71. Hettasch), Pječak, T. Schulze

zestawa hosći: Hejduška – Wróbl, Bělk (58. P. Schmidt, 75. O. Schmidt), T. Jurš, Zelnak, Rab, R. Cyž (66. Lipič), Hawš, Šołta­, Eldor, Ch. Cyž

W druhim wokrjesnym pokalnym kole zetkaštej so w Radworju wokrjesny ligist z Radworja a wokrjesny wyši ligist z Pančic-Kukowa. Wobaj cyłkaj dyrbještaj někotrych hrajerjow kompensować. Pola hosći falowaše na přikład Oskar Hawš, pola domjacych Stephan Reineke, Sandro Kral, Michael Bauer a hač do zymy je so tež Fabian Šěrak ćežkeho zranjenja dla wotzjewił.

Wolejbul, wobwodna liga žonow – wuchodna Sakska:

1. Koblicy-Ladykracher 3 9 :1  9

2. HZ Pančicy-Worklecy 3 9 :2  9

3. TSV Kundraćicy  3 5 :6  4

4. Doprědka Rothenburg 1 3 :1  3

5. Nysa Wolejs 2 3 :3  3

6. OSC Lubij  2 4 :5  2

7. Ochranowske wolejf. 3 3 :9  0

8. MSV Budyšin 04 II 2 0 :6  0

9. ST Kupoj-Nowa Łuka 1 0 :3  0


Prěnje zastup­nistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy, kiž hraje we wobwodnej lize wuchodna Sakska, měješe sobotu tydźenja dypkowu hru w Rychbachu (Reichenbach). Po tym zo bě druhe­ zastupnistwo hižo dopołdnja wuspěšnje hrało a sej prěnje tři dypki sezony zawě­sćiło, běchu hrajerki HZ Pančicy-Worklecy popołdnju na rjedźe.

Beata Čórlichec ćežki Ironman zmištrowała

Montag, 21. Oktober 2019 geschrieben von:

Poprawom nochcyše so 46lětna Ser­bow­­ka lětsa na kupje Hawaii wubědźować. Jeje wulki wuspěch spočatk julija­ w triatlonje na kanariskej kupje Lancarote w Atlantiskim oceanje, kiž přesahowaše kwalifikaciske žada­nje za Ha­waii wuznamnje, pak je wjedł k rozsudej, tydźenja pjaty raz tola­ na Hawaii­ startować, štož běše cyle prawje.

Wuběrnje je so tam znowa wubědźowała mjez nimale 2 500 starterami ze wšěch kontinentow swěta, mjez kotrymiž bě něhdźe dźesaćina profijow. Cyłkownje je 2 373 atletow, mjez nimi 651 žónskich starterkow, tele hoberske wužadanje zmištrowało. Mjez nimi běše 279 atletow z Němskeje. Wšitcy mějachu so z wy­sokej temperaturu, tužnotu, wětřikom, žołmami atd. chětro bědźić při płuwa­nju w oceanu (3,8 km), kolesowanju w bliskich horach (180 km) a w marathonowym běhu po skamjentnjenej lawje­ (42,195 km).

Awtorka dźensa Tereza WićazowaDźensa chcu sportowu kolumnu raz w hinašim zmysle wužiwać. W sportowych kruhach so hižo dlěje ze starosću wobkedźbuje, zo so dźěći a młodostni powšitkownje přez wužiwanje elektroniskich nastrojow mjenje po­hibuja hač před někotrymi lětami a lětdźesatkami. Dźěći a młodostni trjebaja pohib, zo by so jich wosobina harmonisce wuwiła. Što pak su nětko lěpšiny pohiba za dźěći a młodostnych? Přez pohib za­znawaja dźěći a młodostni swój wobswět diferencowanišo a hromadźa wšelakore nazhonjenja. Pohib podpěruje kognitiwne wuknjenje. Tak polěpša na přikład koncentraciju, přidatny informaciski přistup přez tak mjenowany pohibowy zmysł so wotewrě a předźěłanje informacijow so optiměruje. Pohib w sportowym zmysle móže wězo na jednym boku aktiwěrować, ma pak na tamnym boku tež změrowacu skutkownosć, přetož wottwarja stres. To strowotu a derjeměće podpěruje. Pohib je wuměnjenje za motoriske a strowe ćělne wuwiće.

Sport (18.10.19)

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Koparski camp při morju

Klětu budźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) zaso swój prózdninski koparski camp předewzaća ewag Kamjenc při Baltiskim morju zarjadować a wuhotować. Jubilejny dźesaty přewjedźe WFV wot 8. do 15. awgusta 2020 prěni raz w prózdninskim campje Bresewitz. Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětnikow 2006 do 2010. Po dorěčenju ze staršimi smědźa so tež młódše abo starše dźěći přizjewić. Cyłkownje 52 městnow ma WFV k dispoziciji.

Wolejbul hakle kónc winowca

Po wuspěšnym wolejbulowym kóncu tydźenja přihotuja so Pančičanki a Worklečanki na dalši wonkowny duel w Rózborku (Rothenburg) a domjacej hrě we Worklecach.

26.10. 14:00  Doprědka Rózbork –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

26.10. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  Schönbachske VV (žony)

26.10. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  VV Žitawa 09 II (žony)

Kopaja zaso wo dypki

Koparske cyłki na krajnej a wokrjesnej runinje kopaja jutře a zajutřišim zaso wo dypki. Po pokalnym derbyju Radwor – Pančicy wočakuja njedźelu w Radworju Chróšćansku koparsku rezerwu.

19.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  Rjemjesło Rabenstein

19.10. 15:00 Budissa Budyšin –

  SV Germania Mittweida

19.10. 15:00 Rakečanske ST –

Winowatostny nadawk spjelnili

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Bretnig-Hauswalde II/Ramnow II – SJ Chrósćicy II 1:3 (1:2)

Zestawa hosći: Klimant – M. Donat, Kl. Mark, Cyž (65. L. Zahrodnik), Ki. Mark, J. Donat, G. Zahrodnik (57. Bětnar), Wowčer, Mohaupt (77. Handrik), Domaška, Liznar

W druhim kole wo wokrjesny koparski pokal dojědźechu sej koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ do Bretniga, zo bychu tam z mustwom HZ Bretnig-Hauswalde II/Ramnow II mocy měrili. Hladajo na tabulku domjacych we wokrjesnej klasy, w kotrejž aktualnje poslednje městno wobsadźa, běše dobyće hosći poprawom winowatosć.

Krajny pokal dźe do Łužicy

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Při dešćikojtym nazymskim wjedrje wobdźěli so holča dorostowa wubranka Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) na wubědźowanju wo krajny pokal­ Sakskeho koparskeho zwjazka w Šwikawje (Zwickau). Wona nastupi pod mjenom Biskopičanskeho KT 08 přećiwo wubrankam Kamjeničanskeho FC, HZ Eiche Reichenbrand/FFC Kamjenica, FC Rudne horiny Aue, DFC Zapadna Sakska­ Šwikawa a ST Přezjednota Lipsk-juh.

Hrali su wubranki po modusu kóžda přeći­wo kóždej, a to stajnje 20 mjeńšin. A wubranka WFV je z pjeć štyri partije dobyła a jónu njerozsudnje hrała. Tak wobsadźi na kóncu 1. městno turněra a zawěsći sej sakski krajny pokal. Druhi bě Kamjeničanski FC a třeće HZ Eiche Reichenbrand/ FFC Kamjenica.

Z běłym lacom na čoło tabulki

Mittwoch, 16. Oktober 2019 geschrieben von:

Po suwerenym wonkownym dobyću pola TSV Niederoderwitz čakachu Worklečanscy wolejbulisća hižo njesćerpnje na prěni domjacy hrajny dźeń we wobwodnej lize.

Za Worklecy zasadźeni: Marko Brězan, Jan Bětnar, Clemens a Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Józef Šnajder, Matti Šěn, Rene Šuster, Daniel Wałda a Stepha Wjeńka

Viktoria Worklecy – TSV Kundraćicy 3:0 (25:22, 25:15, 25:16)

Wuslědki (16.10.19)

Mittwoch, 16. Oktober 2019 geschrieben von:

Wolejbul, wobwodna liga­ muži

1. ST Viktoria Worklecy 3 9 :0  9

2. MB Wojerecy II 3 9 :2  9

3. CVJM Zhorjelc 2 6 :1  6

4. TSV Kundraćicy 4 6 :6  6

5. ST Kupoj-Nowa Łuka 1 3 :0  3

6. ST Wulka Dubrawa 4 4 :9  3

7. MSV Budyšin 04 II 2 1 :6  0

8. TSV Niederoderwitz 3 1 :9  0

9. OC Lubij 2 0 :6  0

Přichodne hry Viktorije

09.11. 14.00  Viktoria Worklecy –

OSC Lubij

09.11. 16.00  Viktoria Worklecy –

MB Wojerecy II

16.11. 14.00  MSV Budyšin 04 II –

Viktoria Worklecy

30.11. 14.00 CVJM Zhorjelc –

Viktoria Worklecy

07.12. 14.00  Kupoj-Nowa Łuka –

Viktoria Worklecy

18.01. 14:00 TSV Kundraćicy –

ST Viktoria Worklecy

01.02. 14:00 ST Wulka Dubrawa –

ST Viktoria Worklecy

29.02. 14:00 ST Viktoria Worklecy –

Kupoj-Nowa Łuka

29.02. 14:00 ST Viktoria Worklecy –

TSV Niederoderwitz

Wuspěšny kónc tydźenja při wysokim saku

Dienstag, 15. Oktober 2019 geschrieben von:

Aktualna tabulka wobwodneje klasy – wolejbul, žony:

1. Schönbachske VV 3 9 :2  8

2. VV Žitawa 09 III 2 6 :0  6

3. MB Wojerecy II 3 5 :7  4

4. VV Žitawa 09 II 1 3 :0  3

5. HZ Pančicy-Worklecy II 1 3 :0  3

6. MSV Budyšin 04 III 3 4 :6  3

7. ST Viktoria Worklecy 4 3 :9  3

8. Nysa Wolejs II 3 0 :9  0

Anzeige