Reformacija a nowy koncept

Freitag, 05. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Tež w Serbach bě loni w Lutherowym lěće tema 500 lět reformacija nimoměry prezentna. W nalětniku wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina kniha „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“, wopřijaca přinoški 19 wědomostnikow. Wuslědk to zhromadneho projekta LND a Budyskeho Serbskeho muzeja, kotryž je tomule ćežišću wosebitu wustajeńcu wěnował. Rědki eksemplar katechizma Albina Mollera bě jedyn z jeje najdrohotnišich eksponatow. Tež w Serbach bě loni w Lutherowym lěće tema 500 lět reformacija nimoměry prezentna. W nalětniku wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina kniha „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“, wopřijaca přinoški 19 wědomostnikow. Wuslědk to zhromadneho projekta LND a Budyskeho Serbskeho muzeja, kotryž je tomule ćežišću wosebitu wustajeńcu wěnował. Rědki eksemplar katechizma Albina Mollera bě jedyn z jeje najdrohotnišich eksponatow.

Jubilejne lěto reformacije w Sakskej pod hesłom „My smy tak swobodni“ zahajichu z ekumeniskej swjatočnej Božej słužbu 7. januara w ewangelskim dźělu Budyskeje cyrkwje swj. Pětra. Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje dr. Carsten Rentzing a Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers swjećeštaj kemše. Wjetši serbski podźěl swjatočnosće bě Serbske ewangelske towarstwo nastorčiło.

19 wosobow z nimale wšěch kónčin dwurěčneje Łužicy je iniciatiwa Serbski sejm 28. januara we Wojerowskim hrodźe do Rady starostow powołała.

Ptači kwas kaž tež póstnicy wopokazachu so jako runje tak woblubowanej nałožkaj kaž hižo w minjenych lětach. Serbski ludowy ansambl swjećeše ze swojim programom samo „dejmantny kwas“ – mjeztym 60 lět wuměłcy SLA přihladowarjow po cyłej Łužicy zawjeseleja.

Veröffentlicht in Serwis

Galerie

dalši wobraz (1) „Zrudny princ“, hra z pjera Ingrid Hustetoweje, dožiwi w małym róžku premjeru w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Inscenacija Serbskeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź bě zdobom kuriozum: Přełožk krucha Johna Petrika je drje prěni z delnjo- do hornjoserbšćiny. SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) We Wojerecach wotmě so w nalětniku 18. hłowna a wólbna zhromadźizna Domowiny. Jeje předsyda Dawid Statnik bu w zastojnstwje wobkrućeny. Bywši jednaćel třěšneho zwjazka Bjarnat Cyž překwapi ze zwěsćenjom, zo je jenož hišće 17 000 aktiwnych rěčnikow hornjo- a delnjoserbšćiny.
dalši wobraz (3) Z Mytom Domowiny za dorost wuznamjenjeny Wjesny klub Nuknica je we wulkim róžku 19. jolka-swjedźeń zarjadował. Program pod hesłom „Egyptowska – Kleopatra a horcy pěsk“ zahori publikum w kopatej połnej Brězanec bróžni. Jedyn z wjerškow bě „chór mumijow“.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige