Swět z hosćom

Freitag, 05. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na XII. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica“ zahorichu kulturne skupiny ze 17 krajow – mjez druhim z Kolumbiskeje – wopytowarjow w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach. Prěni raz wotmě so we wobłuku festiwala wědomostny kolokwij „Kulturne dźěło w mjeńšinach“. Wosebity programowy dypk „Hdźež duša luda schow swój ma II“ wěnowaše so njematerielnemu kulturnemu herbstwu. Na XII. mjezynarodnym folklornym festiwalu „Łužica“ zahorichu kulturne skupiny ze 17 krajow – mjez druhim z Kolumbiskeje – wopytowarjow w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach. Prěni raz wotmě so we wobłuku festiwala wědomostny kolokwij „Kulturne dźěło w mjeńšinach“. Wosebity programowy dypk „Hdźež duša luda schow swój ma II“ wěnowaše so njematerielnemu kulturnemu herbstwu.

Najwjetši kulturny podawk w Serbach bě bjezdwěla XII. mjezynarodny folklorny festiwal „Lužica“. W smažniku dožiwichu zahorjeni přihladowarjo kulturne skupiny z Egyptowskeje, Kolumbiskeje, Grjekskeje, Burundija, Ameriki, Norwegskeje, Běłoruskeje, Awstriskeje, Čěskeje, Pólskeje, Madźarskeje, Rumunskeje, Chorwatskeje, Słowakskeje, Němskeje a Italskeje w Budyšinje, Hochozy a w Chrósćicach. Wězo běchu tež nimale wšitke serbske ćělesa ludoweje hudźby a reje w programje zastupjeni.

Dalši wuměłski wjeršk bě znowapředstajenje „Serbskich jutrow“, duchowneho oratorija na libreto Chrysty Meškankoweje a hudźbu Jana Cyža. A inscenacija „Olsenowa cwólba wupućuje“ wobradźi­ Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu rekordnu ličbu přihladowarjow.

Veröffentlicht in Serwis

Galerie

dalši wobraz (1) Wulki wuspěch bě předstajenje duchowneho oratorija „Serbske jutry“ w Budyskej tachantskej cyrkwi. Čłonojo serbskich chórow, chór a orchester SLA kaž tež dalši hudźbnicy a solisća přednjesechu twórbu pod nawodom Friedemanna Böhmy.
dalši wobraz (2) Dźěći Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ su spočatk smažnika „Serbsku kwasnu rewiju“ w „Jednoće“ předstajili. 60 šulerkow a šulerjow bě aktiwnych na, před a za jewišćom. SN/Maćij Bulank, Janek Wowčer (1), Bianka Wjeńcyna (1)
dalši wobraz (3) W Kamjencu połožichu mjez druhim zwjazkowa kanclerka Angela Merkel a sakski premier Stanisław Tilich (wobaj CDU) w róžowniku zakładny kamjeń za nowu twornju baterijow.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige