Móc jako wosud – nowy spektakl pod hołym njebjom při Čornym ...

Freitag, 05. Juli 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Kral Awgust Sylny (Steffen Urban) a Krabat (Joachim Kaps, wotlěwa) staj tež lětsa centralnej figurje Krabatowych swjedźenskich hrow.  Foto: Gernot Menzel Kral Awgust Sylny (Steffen Urban) a Krabat (Joachim Kaps, wotlěwa) staj tež lětsa centralnej figurje Krabatowych swjedźenskich hrow. Foto: Gernot Menzel

Wćipni, kak loni zahajeny nowy cyklus wokoło młodeho Krabata a Čorneho młynka dale dźe, běchu wčera na premjeru zaso sta lubowarjow Krabatowych swjedźenskich hrow přichwatali.

Čorny Chołmc (JK/SN). Zaso je so mustwu wokoło Siebeckec mandźelskeju a Čornochołmčanskeho Krabatoweho towarstwa poradźiła inscenacija, kotraž so tematisce kaž tež wobsahowje derje do hižo znatych powěsćow wokoło serbskeho kuzłarja hodźi.

W režiji Alexandera Siebeckeho a Michaela Kuhna je cyłk, wobstejacy z po­wołanskich a lajskich dźiwadźelnikow, wosmy raz předstajił spodobnu stawiznu ze žiwjenja Krabata. W lětušim kruchu „Elementy mocy“, w kotrymž je młody Krabat nućeny so zaso kuzłanju přiwobroćić, spěwaja, rejuja, ale kaž přeco tež žortuja. Spodobny a napadny tónraz je widźomny a słyšomny serbski podźěl na inscenaciji. Nimo narodneje drasty wjele serbuja, z wulkeho dźěla su spěwne teksty serbske runje tak kaž sceny camprowanja a swjećenja w Čornochołmčanskej korčmje. To je tribut, kotryž orga­nizatorojo a iniciatorojo hry serbskemu žru inscenacije wopokazuja.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige