Rozhłós (30.09.16)

Freitag, 30. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim live z Bóščanskeho rybarskeho swjedźenja

11:45 Rozmołwa wo „Serbskim rekwiemje“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Thomas Hähnchen) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo předstajenju Serbskeje pratyje 2017

13:00 Hudźbne wobrazy domizny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15  „Serbski rekwiem“ zaklinčał

11:45  Nowa CD „Naša hudźba 3/4“

12:15  Wulosowanje noweje CDje

delnjoserbsce

12:30 do

14:00  Program k Dnjej němskeje jednoty, mjez druhim z komen­tarom, wo 100. posmjertnych narodninach dr. Frida Mětška a ze zbožopřećemi

Rozhłós (23.09.16)

Freitag, 23. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Jakne abo friwolne?

11:45 80. róčnica předstajenja „Paliwaki“ na Kopšinjanskim hrodźišću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuznamjenjenych młodych Serbach

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (16.09.16)

Freitag, 16. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Portret: diakon Florian Mróz

11:45 K 80. narodninam Jurja Kocha

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 30lětnym wobstaću Janšojskeje pěstowarnje „Lutki“

12:50 Jurij Koch 80 lět

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.09.16)

Freitag, 09. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Za to trjebam jenož

jenički dźeń

11:45 K dnjej wotewrjeneho

pomnika

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich slědach w Berlinje

12:50 70 lět Domowina

w Delnjej Łužicy

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut S. Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.09.16)

Freitag, 02. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo temowym tydźenju „Za to trjebam jenož jenički dźeń“

11:20 15 lět Chróšćanski zběžk

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo šulskim zastupje

13:00 K 175. narodninam Antonína Dvořáka

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (26.08.16)

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Na Budyskich wěžach

11:45 Slepa Drježdźanska Serbowka

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo domizniskej protyce „Stog“

13:00 Festiwalne impresije z Waliziskeje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.08.16)

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wubědźowanju Powerserb w Radworju

11:20 W awgusće rodźeni hudźbni akterojo

11:45 Dźesaćlětne wobstaće spěwneje skupiny Přezpólni

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z Janšojskeho Festiwala serbskeje kultury z nowosćemi, přinoškami a rozprawami

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.08.16)

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim live z Krabatoweho swjedźenja w Kulowje

11:20 Jako aupair-wowka w Dubaju

11:45 Nowa tafla za Jana Kiliana wotkryta

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo přihotach Janšojskeho festiwala serbskeje kultury

13:00 65 lět kursy serbšćiny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (05.08.16)

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Zjimanje seriala „Šulski zastup“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Tomasz Dawidowski) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi, wo prezentaciji Slepjanskeho słownika, a serial „Serbske rěčne wobroty“

13:00 Hudźbne wusyłanje: Bołharske reje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Rozhłós (29.07.16)

Freitag, 29. Juli 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju 

11:20 Dowolowy kraj Šwicarska

11:45 Wulce angažowani na

 wjes  nych swjedźenjach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – mjez druhim z komentarom Bernda Pitkuningsa;  kalendrowe łopje    no  Hanzo  Njepila

13:00 Ze žiwjenja serbskeje křesćanki  Johanny Pontoweje z Drjenowa 

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Hans Christoph Schütt)

po tym gratulacije

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019