Rozhłós (27.05.16)

Freitag, 27. Mai 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Originalne wusyłanje ze Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom 

11:00 Nowinki, mjez druhim wo dnju wotewrjeneje tykowaneje chěže a pohlad na europeadu

11:20 „Hlejće – čłowjek!“ – Katolikojo a mandźelstwo

12:00 Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom a komentar „Tak ja to widźu“

13:00 Wo stawiznach fidlow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym  gratulacije

Rozhłós (20.05.16)

Freitag, 20. Mai 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Live-wusyłanje z Wrócławja, mjez druhim z powěsćemi tydźe­nja, z rozprawu wo kongresu FUEN a wo Wrócławju jako­ kulturnej stolicy Europy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo mjenje „Mina Witkojc“ za Bórkowsku šulu

13:00 Serbske hudźbne tradicije: twórby Bjarnata Krawca

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (13.05.16)

Freitag, 13. Mai 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Kak namakam sej partnera?

11:45 Nowa zběrka Kita Lorenca

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym  Zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

09:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Pokiwy

11:15 Nowe hudźbne nahrawanja

12:00 Hudźbne talenty: Walentin Bjedrich

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkownym pućowanju a wo dnju młynow

Rozhłós (06.05.16)

Freitag, 06. Mai 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Hudźbne wusyłanje k 25. po­smjertninam Jurja Winarja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo młodej serbskej maćeri z Choćebuza

13:00 Hudźbny postrow k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (29.04.16)

Freitag, 29. April 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:20 Moja melodija: 15 lět skupina DeyziDoxs

11:45 Do mytowanskeho koncerta hudźbnych talentow w SLA

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuknjenju w cuzym kraju – šulerska wuměna

13:00 Tematiske wusyłanje „Pola błótowskich rybarjow“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Kurjo)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 30 lět katastrofa w Černobylu

11:45 300. jubilej Sulšečanskeje kapałki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo mjezynarodnym dnju knihow

13:00 Delnjoserbska literatura

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja zahrodka – zjimanje temoweho tydźenja

11:45 Wojerowske swjedźenske hudźbne dny

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo drastowym balu towarstwa Pśěza

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (08.04.16)

Freitag, 08. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim ze zazběhom akcije „Moja zahrodka“

11:20 45 lět Serbski muski chór De­lany

11:45 12. čitanske wubědźowanje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo załožbje za rěčnu šulu a muzej

13:00 Serbske, čěske a pólske nalětnje melodije“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (H. Dawmowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (01.04.16)

Freitag, 01. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 25 lět po zawjedźenju nabožiny jako šulski předmjet

11:45 Recensija knihi Dietricha Šołty wo Jurju Brězanu

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Hänchen)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje noweje delnjoserbskeje dźiwadłoweje hry

13:00 Na wopyće w Šotiskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (24.03.16)

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Feliks Brojer a jeho kompozicija „Stabat mater“

11:20 Oratorij „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

12:15 Jutry zwony mjelča – klepo­tanje

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Helmut Hupac­); jutrowne kulturne poručenja; pokazki na jutrowny program a gratulacije

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15 Oratorij „Nalěćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Christoph Rummel)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Hans-Christoph Schütt), aktualny ma­gacin z powěsćemi, jutrowne spě­wanje z chórom Łužyca a z komentarom Bernda Pittkuningsa „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje „Nalěćo w serbskej literaturje a hudźbje

 po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 To běchu lětuši křižerjo – rozprawnistwo wo wšěch křižerskich procesionach (ličby kři-žerjow a wjerški)

11:35 Zwony we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

 

delnjoserbsce

Anzeige