Do kina (24.09.15)

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:

24.9.–30.9.2015: Man lernt nie aus: wšě­dnje 17 a 20 hodź. | pj a so 14:30 hodź. | nj 13:45 hodź. Tatort: Verbrannt: srj 20:15 hodź. Maze Runner: wšědnje 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. Everest: wšědnje 17 hodź. (nimo nj a pó) a 19:30 hodź. (nimo pó, wu a srj) | pj a so 22 hodź. | w 3 D Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17 a 20 hodź. (nimo wu a srj) | wu 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Minions: so a wu 15 hodź. Hitman: Agent 47: pj a so 22:30 hodź. Maze Runner: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) | w 3 D Minions: nj 12:30 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke 2: nj 12:15 hodź. | pj a nj 15 hodź. Pixels: nj 12:15 hodź. Sicario: srj 20:15 hodź. Jurassic World: nj 12:30 hodź.

Kino-ekstra: Für immer Adaline: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Do kina (17.09.15)

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:

17.9.–23.9.2015: Fack ju Göhte 2: wšě­dnje 15 hodź. (nimo pó), 16:30, 17:45 hodź. (nimo pó), 19:30 hodź. (nimo pó a srj) a 20:30 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:15 hodź. Everest: wšědnje 14:30, 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pó 14:30 hodź. | nj 15:15 hodź. Amy: štw 19:30 hodź. | nj 18 hodź. | pó 17:15 a 20:15 Man lernt nie aus: za žony srj 19:45 hodź. The Rocky Horror Show Live: štw 20 hodź. Maze Runner: srj 19:30 hodź. The Transporter Refueled: pj, so a wu 20 hodź. | nj 20:30 hodź. Hitman: Agent 47: pj a so 23 hodź. Mission Impossible: pj a wu 17:15 hodź. Magic Mike XXL: nj 12:30 hodź. Pixels: wšědnje 15 hodź. (nimo nj) | nj 12:45 hodź. Minions: 12:30 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke: wšědnje 14:30 hodź. | nj 12:45 hodź. Jurassic World: pj a so 22.15 hodź.

Kino-ekstra: Men & Chicken: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Do kina (10.09.15)

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

10.9.–16.9.2015: Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30, 17:15, 18:30, 20 a 21 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Everest: srj 20:15 hodź. | w 3 D Sinister 2: pj 22:30 hodź. The Transporter Refueled: wšědnje 20:15 hodź. (nimo srj) | so 22:30 hodź. Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. (nimo pj a pó) Dating Queen: so 22:15 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17:15 hodź. Magic Mike XXL: pj, nj a wu 17:15 hodź. Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen: wšědnje 14:30 hodź. | nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 15 hodź. (nimo pó) | nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 15:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Griswolds: nj 12:30 hodź. Jurassic World: štw, so a srj 17:15 hodź. Minions: wšědnje 16:15 hodź.

Kino-ekstra: Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Do kina (03.09.15)

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

3.9.–9.9.2015: The Transporter Refueled: wšědnje 17:15 a 19:15 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Hitman: Agent 47: wšědnje 19:30 hodź. | pj, so a srj 21:45 hodź. Dating Queen: štw a nj 17:15 hodź. | pj, so a srj 21:30 hodź. Fack ju Göhte: filmowa nóc z prěnim dźělom a z předpremjeru druheho dźěla srj 21:15 hodź. Mission: Impossible: wšědnje 19:15 hodź. (nimo srj) Magic Mike XXL: štw a nj 20 hodź. | pj, so a srj 22 hodź. Pixels: pj, so a štw 15 hodź. | nj 13 hodź. Minions: wšědnje 17:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke: wšědnje 17:15 hodź. | pj, so, nj a wu 15:30 hodź. | nj 13:15 hodź. Vacation – Wir sind die Griswolds: pj, so, nj a wu 15:15 hodź. Jurassic World: pj, so, wu a srj 17:15 hodź. | nj 13 hodź.

Kino-ekstra: Victoria: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Do kina (27.08.15)

Donnerstag, 27. August 2015 geschrieben von:

27.8.–2.9.2015: Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ricki – Wie Familie so ist: za žony srj 19:45 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17 a 19:45 hodź. (nimo srj) | srj 19:30 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 16:15 hodź. | nj 12:45 hodź. Dating Queen: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó a srj) Magic Mike XXL: pj a so 22 hodź. Ostwind 2 – ­Rückkehr nach Kaltenbach: nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj) | nj 12:45 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 19:30 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Gris­wolds: wšědnje 17 hodź. Fantastic Four: pj a so 22:15 hodź. Kartoffelsalat – Nicht fragen!: pj, so a wu 15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: štw 17 hodź. Jurassic World: wšědnje 17 hodź. (nimo štw a pó)

Kino-ekstra: 8 Namen für die Liebe: pó 17:15 a 20:15 hodź. Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: nj 15 hodź. | pó 14:45 hodź.

Do kina (20.08.15)

Donnerstag, 20. August 2015 geschrieben von:

20.8.–26.8.2015: Straight Outta Compton: wu 20 hodź. Vacation – Wir sind die Griswolds: wšědnje 17 a 20 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Der kleine Rabe Socke: wšědnje 14:30 hodź. (nimo pó a srj) a 16:15 hodź. (nimo pó) | nj 12:45 hodź. Dating Queen: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó a srj) Mission Impossible: wšědnje 16:45 a 19:30 hodź. | pj a so 21.45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: nj 12:45 hodź. Barbie – Eine Prinzessin im Rockstar Camp: nj 15 hodź. Fantastic Four: nj, wu a srj 17 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: štw 17 hodź. Magic Mike XXL: pj a so 22:15 hodź. Pixels: wšědnje 14:30 hodź. (nimo pó a srj) Rico, Oskar und das Herzgebreche: nj 13 hodź. Minions: wšědnje 19:30 hodź. | w 3 D Kartoffelsalat – Nicht fragen: štw, pj, so a wu 15:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 12:45 hodź. | w 3 D Jurassic World: pj a so 17 hodź.

Kino-ekstra: Die Liebe seines Lebens: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Do kina (13.08.15)

Donnerstag, 13. August 2015 geschrieben von:

13.8.–19.8.2015: Fantastic Four: wšědnje 16:30, 18:30 a 20:45 hodź. | pj a so 23 hodź. Dating Queen: wšědnje 14:45 (nimo so a nj), 17 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: nj 14:30 hodź. Mission Impossible: wšědnje 14 hodź. (nimo so a nj), 16:45 a 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 9:30 hodź. Southpaw: srj 20:15 hodź. Barbie – Eine Prinzessin im Rockstar Champ: so a nj 15 hodź. Minions: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pó) | wu 9:45 hodź. | pj, so, nj a srj 16:15 hodź. Magic Mike XXL: pj, so a srj 18:15 hodź. | štw, pj, so a wu 18:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:15 hodź. (nimo nj) | wu 9:45 a 12 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 10 a 12:15 hodź. Minions: wu 12 hodź. | štw a wu 21 hodź. | pj, so a nj20:30 hodź. | w 3 D Kartoffelalat – Nicht fragen!: so a nj 14:45 hodź. Jurassic World: štw a wu 16:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:15 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Die Frau in Gold: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: nj 18:15 hodź.

Kamjentny dom přeprošuje na kino pod hołym njebjom na Sprjewinej hasy 10: srj, 19.8., 21:00 komedija Jeder dreht mal durch

Do kina (06.08.15)

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

6.8.–12.8.2015: Mission Impossible – Rogue Nation: wšědnje 14:45, 17:30 a 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Dating Queen: srj 19:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:45, 17 a 20:15 hodź. | w 3 D Home – Ein smektakulärer Trip: wu 9:30 hodź. Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 18:30 hodź. Magic Mike XXL: wšědnje 20:15 hodź. (nimo srj) | srj 20:30 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:15 hodź. Minions: wšědnje 14:30 a 16:30 hodź. | wu 10 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: pj a so 22:30 hodź. Ant-Man: pj a so 22:30 hodź. | w 3 D Jurassic World: štw a nj 18 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:30 hodź. | w 3 D Minions: wšědnje 14:15 hodź. , 16 hodź. (nimo pó) a 20:30 hodź. (nimo pó a srj) | wu 9:45 hodź.

Kino-ekstra: Trash: pó 17:15 a 20:15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: pj, so, wu a srj 18 hodź.

Do kina (30.07.15)

Donnerstag, 30. Juli 2015 geschrieben von:

30.7.–5.8.2015: Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 14:30 hodź. a 19 hodź. | štw, nje, wu a srj 16:15 hodź. Magic Mike XXL: pj a so 19:30 a 22 hodź. | štw, nje, wu a srj 20:30 hodź. Pixels: wšědnje 20:45 hodź. | w 3 D Pixels:­ wšědnje 14:45 a 17 hodź. | wu 9:45 a 12:30 hodź. Mission: Impos­sible – Rogue Nation: srj 20 hodź. Minions:­ wšědnje 14:30, 16:30 a 19:30 hodź. (nimo srj) | wu 9:45 hodź. Shaun das Schaf – Der Film: wu 9:30 hodź. Ant-Man: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 23 hodź. | w 3 D Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:30 hodź. Minions: wšědnje 14:45 a 16:45 hodź. | wu 10 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: pj a so 16:30 a 21:45 hodź. Jurassic World: pj a so 21:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:30 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Die Gärtnerin von Versailles: štw, nje, wu a srj 18 hodź. Love & Mercy: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Do kina (23.07.15)

Donnerstag, 23. Juli 2015 geschrieben von:

23.7.–29.7.2015: Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 14:15, 16 a 19 hodź. Ant-Man: wšědnje 14:30, 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Magic Mike XXL: za žony wšědnje 16:45 a 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Minions: wu 10 hodź. | wšědnje 14:30 a 18 hodź. (nimo pó) Bibi & Tina – Voll verhext: wu 9:30 hodź. Minions: wšědnje 14:45, 16:45 (nimo pó) a 20:45 hodź. | wu 9:45 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó) Ted 2: pj a so 22:45 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:15 hodź. Ostwind 2 – Rück­kehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wu 9:30 hodź. Shaun das Schaf – Der Film: wu 12:30 hodź. Jurassic World: pj a so 22:15 hodź.

Kino-ekstra: Kiss The Cook – So schmeckt das Leben: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Neuheiten LND