Woidke: Dobry wuslědk

Donnerstag, 21. November 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Dotalny ministerski prezident Braniborskeje znowa wuzwoleny

Podstupim (dpa/SN). Dobre jědnaće tydźenjow po wólbach krajneho sejma su braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidkeho (SPD) za knježerstwoweho šefa tak mjenowaneje Keniaskeje koalicije wuzwolili. 58lětny dósta wčera w Podstupimskim krajnym sejmje trěbnu wjetšinu w prěnim wólbnym kole. Za dalšu dobu zastojnstwa wupraji so w tajnym wothłosowanju 47 ze 87 přitomnych. Tak je Woidke tři hłosy mjenje dóstał, hač by koalicija SPD, CDU a Zelenych zhromadnje měła, mjenujcy 50. Za wjetšinu by 45 hłosow trěbne było.

Nowe knježerstwo naslěduje dotalnu koaliciju SPD a Lěwicy, kiž bě dźesać lět w kraju knježiła. Tři knježerstwowe frakcije běchu swojich čłonow do wólbow k jednoće namołwjeli. Najebać tři pobrachowace hłosy bě Woidke z wólbnym wuslědkom spokojom. „Po wobćežnym wólbnym wuslědku hnydom w prěnim wólbnym kole ministerskeho prezidenta a krajne knježerstwo měć, to je, sej myslu, dobry wuslědk“, wón rjekny. Woidke připowědźi, zo budźe nowe knježerstwo stabilne, dokelž třo koaliciscy partnerojo na wotewrjene a konstruktiwne wašnje mjez sobu wobchadźeja. Wčerawše wólby běchu tajne, přichodnje ma so w krajnym sejmje wjele zjawnych wólbow přewjesć, Woidke připowědźi.

Nowy nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU) přizna, zo by sej při wólbach Woidkeho „trochu wjace přał“. Přiwšěm wón rjekny: „To běchu tajne wólby a tón abo tamny njeje snano hišće spokojom.“ Frakciski nawoda AfD Andreas Kalbitz komentowaše: „Słaby start za słabu koaliciju.“ Kalbitz z toho wuchadźa, zo su třo čłonojo z rjadow CDU Woidkemu swój hłós zapowědźili. Wobě opoziciskej frakciji Lěwicy a swobodnych wolerjow běštej zwoprědka připowědźiłoj, přećiwo Woidkemu hłosować. Lěwica – dotalny knježerstwowy partner – rozłoži, zo ma Keniasku koaliciju skerje za matematiske zjednoćenstwo a nic za zwjazk wěcowneho zhromadneho dźěła.

Předewzaćelske zwjazki Berlina a Braniborskeje (UVB) sej žadaja, zo měła so Braniborska spěšnje na kurs modernizowanja podać. „To je wuměnjenje za to, zo wšitke regiony kraja z hospodarskeho wuwića profituja“, rjekny hłowny jednaćel UVB Christian Amsinck w nowinskej zdźělence.

SPD a CDU w Braniborskej běštej koaliciskemu zrěčenju na stronskimaj zjězdomaj přihłosowałoj. Pola Zelenych běchu so čłonojo tohorunja z wjetšinu za sobuskutkowanje strony w nowym krajnym knježerstwje wuprajili.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige