Wo přichodźe mobility ludźi diskutowali

Donnerstag, 21. November 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Torsten Herbst, Jürgen Krimmling, Hans-Jürgen Pfeiffer, Roland Werner (wotlěwa) Foto: Carmen Schumann Torsten Herbst, Jürgen Krimmling, Hans-Jürgen Pfeiffer, Roland Werner (wotlěwa) Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Zajimcy běchu spočatk tydźenja na wobydlerski forum wo přichodźe nadróžneho wobchada a mobility w Budyšinje přeprošeni. Sven Gabriel, čłon frakcije FDP w Budyskim wokrjesnym sejmiku a Torsten Herbst, zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje, běštaj zarjadowanje organizowałoj. Spočatnje zwěsćichu, zo drje nadróžny wobchad njewoteběra, ale zo ma indiwidualny wobchad runje we wjesnych kónčinach swoje woprawnjenje, štož so mjez druhim w stupacej ličbje přizjewjenych awtow wotbłyšćuje.

Zjawny bliskowobchad njeje přeco hišće atraktiwny dosć, běchu sej wšitcy přezjedni. Při tym njejsu to w prěnim rjedźe płaćizny, kotrež ludźi wottrašeja, železnicu mjez Budyšinom a Zhorjelcom abo Drježdźanami wužiwać. Wobydlerjo wsow su najprjedy raz na to pokazani, scyła na dwórnišćo přińć. Dobre poskitki, kaž tak mjenowane plus-busy abo takt-busy, su mnohim njezrozumliwe.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte