Diplomataj wupokazanaj

Donnerstag, 12. Dezember 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Moskwa (dpa/SN). Po pozdatnym skazanym morjenju Georgičana w Berlinje so diplomatiska kriza mjez Ruskej a Němskej dale přiwótřa. Nětko je tež Ruska dweju němskeju diplomatow wupokazała, kaž tamniše wonkowne ministerstwo w Moskwje zdźěla. Sobudźěłaćerjej mataj sydom dnjow chwile kraj wopušćić. Je to reakcija na „njetrjebawši rozsud“ zwjazkoweho knježerstwa, dweju ruskeju sobudźěłaćerjow wupokazać, z Moskwy rěkaše.­ Němska wumjetuje Ruskej pobrachowacu kooperaciju.

USA sankcije wobzamknyli

Washington (dpa/SN). Dom reprezentantow USA je sankcije přećiwo přede­wzaćam wobzamknył, kotrež su na twarje noweho płunowoda Nord Stream II mjez Ruskej a Němskej wobdźělene. Zapósłancy su z přemóžacej wjetšinu za zakoń hłosowali. USA argumentuja, zo podawa so Němska z pipelinu do wotwisnosće Ruskeje. Němske hospodarstwo w Ruskej planowane sankcije raznje zasudźa a namołwja zwjazkowe knježerstwo k přećiwnym naprawam.

Wuběrk dźěłać započał

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte