Wočakuja směrodajne rozsudy wuhla dla

Dienstag, 14. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Berlin (dpa/SN). Nastupajo skónčenje zmilinjenja brunicy móhł tutón tydźeń směrodajny być. Hižo dźensa chcychu so mějićeljo milinarnjow ze zwjazkowym knježerstwom zetkać a wo tym rěčeć, kak móhli jich za zawrjenje milinarnjow wotškódnić, kaž powěsćernja dpa z kruhow wobdźělnikow zhoni. Jutře, srjedu, ma so wjerškowe zetkanje ministerskich prezidentow wuhlowych krajow Sewjerorynsko-Westfalskeje, Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Braniborskeje ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CD) w kanclerskim zarjedźe w Berlinje wotměć.

Dotal njeje jasne, hač zwjazkowe knježerstwo hižo jutře naćisk zakonja wo kóncu zmilinjenja brunicy wobzamknje. W nim móhło rjadowane być, hdy milinarnje zawru. Wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźena komisija bě před lětom rozprawu wo poněčimnym zawěranju milinarnjow hač do lěta 2038 předpo­łožiła. Zwjazkowe knježerstwo tehdy přilubi koncept přesadźić a wuhlowym kónčinam wjacore miliardy eurow přewostajić.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte