Prěnješkitne płoty wobškodźene

Donnerstag, 16. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Frankfurt n. W. (dpa/SN). Po nastajenju škitnych płotow přećiwo rozšěrjacej so afriskej swinjacej mrětwje podłu mjezy k Pólskej pola Frankfurta nad Wódru su zamołwići prěnje škody na barjerach zwěsćili. Při tym jedna so wo jednotliwe pady, kaž rěčnica města wčera zdźěli. Škody su hnydom zwuporjedźeli. Płoty pastwow w Frankfurtskej kónčinje po informaciji rěčnicy wšědnje kontroluja.

Mobilny elektriski škitny płót, kotryž ma dźiwje swinje z Pólskeje wotwobarać, steji na 120 kilometrow dołhim wotrězku we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Wódra-Sprjewja a Frankfurt nad Wódru. Wón saha hač k sakskej mjezy. Po informacijach ministerstwa za škit přetrjebarjow su wokrjesy a bjezwokrjesne města za to zamołwite, zo so płoty njewobškodźa. Mrětwa je so němskej mjezy mjeztym hač na 21 kilometrow bližiła.

Veröffentlicht in Politika
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte