Wolejbulistki a wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin prěni ...

Dienstag, 07. Dezember 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Šulerki a šulerjo 9. do 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin su wokrjesne wurisanje starobneje skupiny II pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ w Biskopicach dobyli. Za regionalne finale kwalifikowachu so Amalia Wierick, Sarah Schulze, Josephina Bretšnajderec, Hannah Šustrec, Sara Bretšnajderec, Pia Šnajderec, Sophie Matješkec, Esther Grafe, Arne Wuschick, Niklas Šnajder, Anton Wićaz, Mato Dźisławk, Florian Bulank, Ole Schmidt, Caspar Dźisławk a Elias Kummer.  Foto: Měrko Korjeńk Šulerki a šulerjo 9. do 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin su wokrjesne wurisanje starobneje skupiny II pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ w Biskopicach dobyli. Za regionalne finale kwalifikowachu so Amalia Wierick, Sarah Schulze, Josephina Bretšnajderec, Hannah Šustrec, Sara Bretšnajderec, Pia Šnajderec, Sophie Matješkec, Esther Grafe, Arne Wuschick, Niklas Šnajder, Anton Wićaz, Mato Dźisławk, Florian Bulank, Ole Schmidt, Caspar Dźisławk a Elias Kummer. Foto: Měrko Korjeńk

Holcy a hólcy 9. do 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) dobychu w Biskopicach wolejbulowe wokrjesne finale šulerskeho wurisanja „Młodźina trenuje za olympiju“, kotrež pak je nětko za wšitke dalše tři starobne skupiny koronapandemije dla wotprajene.

Srjedź nowembra započachu so w Budyskim wokrjesu šulerske wurisanja we wo­lejbulu pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“. Ale jeničce starobna skupina II (9. do 11. lětnik) móžeše swojeho do­byćerja při wysokim saku postajić. Hi­žo­ tydźeń pozdźišo su wšitke wubědźowanja na polu sporta hač do hód wotprajili, dokelž je ličba natyknjenjow z korona­wirusom razantnje přiběrała. Tak bě so systematiski přihot šulerjow Serbskeho gymnazija Budyšin na pjatkownišich AG-jach jeno za dźěl wolejbulistow wudanił.

W Biskopicach započa so turněr holcow z partiju SGB přećiwo Melanchthonowemu gymnazijej Budyšin, kotraž so z jasnym 25:9 a 25:12 skónči. Bě to nje­runy duel, dokelž běchu serbske holcy technisce a atletisce wo wjele lěpše. Tež Goethowemu gymnazijej Biskopicy poradźi so wuspěch 2:0 přećiwo Melanchthonowemu.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2022

Anzeige