Sport (28.01.22)

Freitag, 28. Januar 2022 geschrieben von:

Za koparki a koparjow 5. lětnika

Raik Zschuppan a Thomas Birus, zamołwitaj zepěranišća Němskeho koparskeho zwjazka w Kamjencu, zarjadujetaj 9. februara wosebity dźeń, we wobłuku kotrehož smědźa so koparki a koparjo předstajić, kiž chodźa do 5. lětnika (lětnik 1.6.2010 do 31.5.2011). Wšitke towarstwa na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka smědźa swoje najlěpše hrajerki a swojich najlěpšich hrajerjow předstajić. Zarjadowanje budźe w sportowej hali při Kamjenskim lětanišću, a to wot 16 do 17.30 hodź. Koparki a koparjo njech su hižo w 15.45 hodź. w hali. Sobu přinjesć maja treningowu drastu, kopački za halu, škitački a wěcy za myće. Za lěpšu organizaciju prosytaj zamołwitaj wo přizjewjenje, a to pod abo pod telefonowym čisłom 0172 3418730 (Raik Zschuppan).

Regionalna liga zaso startuje

Wažne dobyće sej zawěsćili

Donnerstag, 27. Januar 2022 geschrieben von:

EV Landshut –

Łužiske lodohokejowe liški­ 3:4 p. tř. p. (2:1, 0:2, 1:0 - 0:1)

Hladajo na poražku 2:5 přećiwo Lodowym piratam Crimmitschau prezentowachu so Běłowodźanske liški w bayerskim Landshuće z cyle hinašim wobličom.

Prěnja třećina přećiwo domjacym lodohokejistam bě so jara měrnje započała. Wobě mustwje so najprjedy raz wob­čuchaštej, doniž prěni nadběh hosći njewočakowano k 0:1 njewjedźeše. Philip Kuschel bě puk wot módreje linije na wrota smoknył. Dmitri Pätzold jón přepozdźe wuhlada a bě bjez šansy (4.). Mustwo z Landshuta pak njepokaza so wulce šokowane a hrajnišćo hnydom zaso přewza. Po krótkim tam-a-sem wone hižo­ wuruna. Stefan Kronthaler měrješe čornu tačel wysoko do krótkeho kuta a trje­chi (10.). Leon Hungerecker bě bjez šansy. Tež hdyž běchu hosćićeljo lěpši, wudachu so přeco zaso kontery za hosći. Marco Pfleger pak z 2:1 w 19. min. hru zwjertny.

Kader so poněčim zaso pjelni

Donnerstag, 27. Januar 2022 geschrieben von:

FC Energija Choćebuz –

Hertha BSC Berlin II 2:1 (2:1)

Zestawa domjacych: Stahl – Hasse, Eisenhuth (77. Kaizer), Hildebrandt, Borgmann (77. Böhmert), Kujović (77. Harz), Erlbeck (77. Juckel), Putze (46. Proničew), Schulz (46. Kremer), Engelhardt, Zogra­fakis (77. Wagner)

slěd wrotow: 0:1 Abu-Alfa (8.), 1:1, 2:1 Engelhardt (33., 37.)

Hišće nima regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz žanych nowych hrajerjow. Za to pak so ći prěni zranjeni hrajerjo do jeho kadra nawróćeja. W poslednim tesće, do sobotnišeho starta dypkowych hrow přećiwo Carl Zeiss Jena,­ steješe Joshua Putze hižo w prěnjej formaciji. Po přestawce wobohaćištaj po­tom­ Maksimilian Proničew a Max Kremer partiju hosćićela.

Hižo 12. januara je sportowa redakcija Serbskich Nowin tři interviewy z hrajerkami zwjazkoweho wolejbuloweho ligista Drježdźanski SC (DSC) wozjewiła. Sina Stöckmann, Maja Storck a Jennifer Janiska su mjez hodami a Nowym lětom­ na wšelke prašenja wotmołwili. Za sportowu stronu Serbskich Nowin je David Matik dwaj dalšej interviewaj z protagonistku a protagonistom DSC zestajał.

Jednaćelka DSC Sandra Zimmermann dósta móžnosć, na lěto 2021 zhladować.

Namakajće prošu sadu, kotraž zańdźene lěto wopisuje.

S. Zimmermann: Smy lěto 2021 w teamje z njesměrnej dowěru, zwjazanosću a zmužitosću zmištrowali.

Na čo, štož sće w minjenym lěće docpěła, sće wosebje horda?

S. Zimmermann: Mišterski titul 2021 běše cyle wosebity a jara emocionalny moment. Tajki wuspěch njeběch wočakowała. A wón běše jenož móžny, dokelž je telko ludźi při ćežkich wobstejnosćach w času pandemije dźěłało. Njejsmy ženje nadźiju zhubili. Wosebje na to sym jara horda.

Hdyž na zašłe dwanaće měsacow zhla­dujeće, komu a za čo sće dźakowna?

Dwě partiji za sobunjerozsudny wuslědk docpěli

Dienstag, 25. Januar 2022 geschrieben von:

Wulkotny wukon přećiwo faworitej pokazali

Dynamo Drježdźany – Hamburgske ST 1:1 (0:1)

Zestawa domjacyh: Broll – Löwe, Ehlers, Sollbauer, Akoto, Stark, Kade (90.+2 Gior­be­lidze), Königsdörffer (82. Mörschel), Daferner, Borello (71. Will), Drchal (71. Batista-Meier)

17. januara 2022 je so hrajny wuběrk Sakskeho wolejbuloweho zwjazka (SSVB) schadźował, zo by wo aktualnej situa­ciji w zwisku z płaćiwymi korona-naprawami a wo pokročowanju aktual­neje sezony wuradźował. Postajenja za dale­wjedźenje hrajneje doby su slědo­wace:

1. Hrajny přeběh za dorosćenych startuje 5./6. měrca po aktualnje płaćiwym postajenju 2G+. Zaměr je sezonu hódnoćić móc, na přikład přez absolwowanje jednoreho prěnjeho koła. Dokładne wuhotowanje w jednotliwych staflach budźe přez krótkodobnje zwołane staflowe dny ze wšěmi mustwami wothłosowane a wobzamknjene.

2. Mustwam je přewostajene, wot kónca tydźenja 29./30. januara 2022 wot­prajene/přepołožene hry w swójskej zamołwitosći z pisomnym přihłosowanjom wšitkich wobdźělenych mustwow přewjesć.

3. Zo by znowazahajenje hrajneho pře­běha spěchował, wupraja so wuběrk SSVB za slědowace změny w hrajnym porjedźe, kotryž je hač do 30. junija płaćiwy:

Regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz hraje we wubědźowanju wo kraj­ny pokal AOK Braniborskeje přećiwo SV Babelsbergej 03. Tak dóńdźe k ryzy duelej regionalneju ligistow. Hi­žo­ w pokalnej sezonje 2020/2021 kasěrowaše FCE w połfinalu poražku 0:3.

Po wotchadźe trenarja Dirka Lottnera chcyše tehdom Damir Agović, trenar młodźiny A, muži do krajneho pokal­ne­ho finala wjesć. To pak je so kom­pletnje nimokuliło.

Wjele brizancy skići tež dalša poł­­fi­nal­na hra. W njej nastupi aktualny načol­nik wyšeje ligi-juh VfB Kśišow (Krieschow) přećiwo pjatnatemu wyšeje ligi-sewjer MSV Neuruppin. VfB Kśišow 15 kilometrow před wrotami města Choćebuza je nětko na najlěpšim puću, do štwórteje ligi postupić. Wo strowu hospodarsku stronu stara so za towarstwo twarske předewzaće Lehmann. A wone je so tež wo to starało, zo su tam nimale jenož koparjo aktiw­ni, kiž běchu so w dorostowych mustwach FC Energije wukubłać dali.

Wolejbulistki DSC sensacionelnje dobyli

Montag, 24. Januar 2022 geschrieben von:

Tabulka champions league w skupinje A po štwórtym hrajnym dnju:

1. Developres Rzeszów 4 10  12:5

2. Lokomotiwa Kaliningrad  4   7  9:6

3. Drježdźanski SC  4   6  8:9

4. SC Prometey Dnipro  4   1  3:12


Překwapjacy wuspěch su wolejbulistki Drježdźanskeho SC minjenu wutoru w champions league žnjeli, dobywši partiju pola ruskeho mištra Lokomotiwa Kaliningrad z 3:1. Šansa na druhe městno w mišterskej lize skupiny A je tuž za hrajerki trenarja Alexandra Waibla w februaru 2022 wjetša.

Awtor dźensa Pětr Šołta

Wón hraje a hraje a hraje ... a budźe zawěsće hišće chwilu hrać: Jaromír Jágr. Čěska lodohokejowa iko­na­ swjeći 15. februara 50. narodniny. Jako mějićel lodohokejoweho kluba w Kladnje pak njesedźi wón při hrach we VIP-wotdźělu stadiona, zo by tam šampanske laptajo swojich hrajerjow pohonjował a sej hdys a hdys čěski chlebíček słodźeć dał: Šef so při kóždej hrě wosobinsce sobu wo to prócuje, zo by jeho mustwo dobyło. Čini to na lodźe jako nadběhowar – jako nimale połstalětny. Zo njeje žiwjenje profesionelneho sportowca žane mědlizanje, wo tym nje­trjebam tu pisać. A zo ći po telko lětach – Jágr debitowaše jako 16lětny 1988 w prěnim mu­stwje za Kladno – dračina na lodźe lóša njeje, je tež jasne. Najwuspěšniši čěski nadběhowar wšěch časow dźě běše přeco za to znaty, zo njeje sej při wšěch dobyćach a triumfach nihdy přestawku popřał abo trening na lochkej ramjeni brał.

Sport (21.01.22)

Freitag, 21. Januar 2022 geschrieben von:

Ptačokwasny turněr

Sportowe towarstwo Žołto-módri Kulow přewjedźe 31. januara we wulkej sportowej hali „Ptačokwasny“ wolejbulowy turněr za wólnočasne mustwa. Hala budźe tón dźeń wot 19 hodź. přistupna, hry so poł hodźiny pozdźišo započnu. Hač do 24. januara smědźa so mustwa pola předsydy Rolanda Stiebitza přizjewić. W Kulowskej sportowej hali je přistup po prawidle 2Gplus dowoleny.

Štyri terminy steja

Tež lětsa chcedźa jěcharki a jěcharjo Kulow­skeho jěchanskeho towarstwa dwaj turněraj přewjesć: 24. apryla t. mj. start do zeleneje sezony a wot 24. do 26. junija wulki jěchanski a skakanski turněr. W Hór­kach přewjedźe jěchanske towarstwo při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow wot 11. do 12. junija 5. jězdny turněr a wot 17. do 18. septembra 29. jěchanski turněr.

Liški dźensa doma hraja

Dowolene přihladowarske městna w liščej­ jamje w Běłej Wodźe dosahaja tež dźensa jeno za wobsedźerjow trajnych lisćikow a za sponsorow. Dnjowe kartki žane předawane njebudu.

21.01. 19:30 Łužiske liški –

  EC Kassel Huskies

23.01. 18:30 Heilbronnske sokoły –

  Łužiske liški

Pytaja koparja lěta

Anzeige

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr