„Inteligencu“ awtow přepytuja Empfehlung

Dienstag, 25. April 2023
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Přitomni na pjatkownišim wotewrjenju Wojerowskeho kontaktneho běrowa běchu mjez druhim profesoraj TU Drježdźany Regina Gerike a Günther Prokop, jednaćel bydlenskeje towaršnosće Wojerecy Steffen Markgraf, Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh a Jürgen Bönninger, předsyda přirady za techniku jězdźidłowych systemow (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke Přitomni na pjatkownišim wotewrjenju Wojerowskeho kontaktneho běrowa běchu mjez druhim profesoraj TU Drježdźany Regina Gerike a Günther Prokop, jednaćel bydlenskeje towaršnosće Wojerecy Steffen Markgraf, Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh a Jürgen Bönninger, předsyda přirady za techniku jězdźidłowych systemow (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Nowy kontaktny běrow we Wojerecach informuje wo projektomaj mobility

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy, Techniska uniwersita Drježdźany a Drježdźansko-Radebergske předewzaće „Wozydłowe daty tzwr“ su minjeny pjatk we Wojerowskim Nowym měsće kontaktny běrow wotewrili. Wón informuje wo zwjazkowym projekće „SivaS – wěstota w splećenym a awtomatizowanym wobchadźe“ kaž tež wo planowanym centrumje za awtomatizowane jězdźenje (Smart Mobility Lab) w Čornym Chołmcu.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND