Z kucharjom Wjelbika warili

Montag, 14. November 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W Ralbičanskej šulskej kuchni knježeše dźensa dopołdnja čiłe žiwjenje. Šulerjo 5. lětnika su wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina dobyli a warjachu z Tomašom Lukašom wosebity menij.  Foto: SN/Maćij Bulank W Ralbičanskej šulskej kuchni knježeše dźensa dopołdnja čiłe žiwjenje. Šulerjo 5. lětnika su wubědźowanje Ludoweho nakładnistwa Domowina dobyli a warjachu z Tomašom Lukašom wosebity menij. Foto: SN/Maćij Bulank

Ralbičanscy šulerjo su dźensa dopokazali, zo su dobri kucharjo

Ralbicy (SN/MiR). 22 šulerjow 5. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule su dźensa dopołdnja z Tomašom Lukašom warili. Namjet kucharja Budyskeho hosćenca „Wjelbik“ předstajenje swojeje knihi „Warić z Tomašom“ z wubědźowanjom zwjazać, bě w serbskich šulach wulku zahoritosć zbudźiło. 13 požadanjow ze wšelakich šulow běchu do LND dóšli. Ralbičanscy šulerjo su prěnje myto, a z tym zhromadne hodźiny z Tomašom Lukašom dobyli. „Chcu šulerjam pokazać, zo móžeš při warjenju być jara kreatiwny. Recept hodźi so po potrjebje a přidawkach změnić“, wón rozłožuje. Warili su dźensa zhromadnje jabłučkowe koleska, ragou fin a šokolodźane brownije. „Sam warić je něšto hinaše hač sej něhdźe něšto kupić, štož słuša do wobłuka fastfood“, wón zwěsća. „Naši šulerjo su doma warili, wšelake recepty wuspytali a je fotografowali. Dale su zdźěłali kucharski ABC a nastał je wosebity spěw za wubědźowanje“, rjekny wučerka za serbšćinu Jana Bětnarjowa.
Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige