Malyn Wićaz tež w lěću wuspěšnje sankuje

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Malyn

Wićaz

Foće: SN/

M. Bulank

Budyšan dobywa přećiwo konkurecy z Oberwiesenthala a Altenberga. Tež takle by hłowne nadpismo přinoška być móhło. Malyn Wićaz, šuler 5. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija, je njedźelu w Altenbergu třeći běh tak mjenowaneje třičaroweje turneje w lětnim sankowanju dobył a so w cyłkownym kónčnym hódnoćenju w starobnej skupinje přećiwo šěsć dalšim atletam z Oberwiesenthala, Altenberga a Zwickauwa přesadźił.

Za Malyna, kiž njebydli w sankowarskim zepěranišću Sakskeje, je to wuběrny wukon. W Budyšinje maja mjenujcy jenož krótšu lětnju čaru, kotraž njehodźi so z lodom pokryć. Nimo Malyna wobdźělichu so na horjeka mjenowanej turneji tež dalše holcy a dalši hólcy z Bu­dyšina a docpěchu sćěhowace wuslědki: Felix Tokarski 3. městno w cyłkownym hódnoćenju w starobnej skupinje (sk) młodźina B, Yaven Wićaz 6. městno w sk mło­dźina B, Vivien Jäckelec 5. městno w sk młodźina C, Janoš Klingauf 3. městno w sk młodźina C, Elisabeth Ullrichec 2. městno w sk młodźina C a Leon Kossykh 9. městno w sk młodźina D. Jurij Bjeńš

Kameradojo dobrowólnych wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe su so minjenu njedźelu w Konje­cach lětsa prěni raz wubědźowali. W meji a juniju planowane wubědźowanja běchu wupadnyli. Dobyli su nětko Worklečan­scy hašerjo před cyłkomaj Róžant/Sernjany a Salow. Přichodne wubědźowanje budźe hižo přichodny pjatk, a to wot 18.30 hodź. w Sernjanach. Foto: Jan Šołta

Wuslědki (30.06.15)

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Kónčnej koparskej tabulce

wokrjesna liga, młodźina A

Póst Germania Budyšin 20 74 : 26 52

HZ Horni kraj  20 88 : 30 46

HZ Radwor/Wulka Dubr.  20 76 : 25 44

Motor Kumwałd  20 81 : 48 40

HZ Ralbicy/Chrósćicy  20 63 : 41 32

ST Porchow  20 39 : 51 30

TSV 90 Wjazońca 20 39 : 60 25

HZ FC Łužica/Ćisk 20 49 : 51 21

HZ Großdrebnitz  20 23 : 82 12

Módro-běli Njeswačidło 20 22 : 74 11

ST Huska 20 29 : 95 10

wokrjesna liga, młodźina B

HZ Haselbachtal 23 72 : 17 62

HZ Połčnica  24 56 : 24 57

Rakečanske ST 24 60 : 42 42

HZ Ćisk/FC Łužica  24 58 : 56 41

HZ Ralbicy/Kulow  24 60 : 49 38

HZ Budissa 08 Budyšink  24 47 : 38 36

HZ Kubšicy/Bart  24 42 : 54 34

KT Ottendorf-Okrilla 24 47 : 40 32

HZ Wulka Radwor/Dubr. 24 47 : 49 30

SZ Großnaundorf 24 25 : 34 26

Póst Germania Budyšin 24 38 : 60 23

ST Budyšin 24 32 : 75 18

HZ Horni kraj  23 23 : 69 5

Přihotuja so na zwjazkowe mišterstwa

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

Konjacy sportowcy wubědźowachu so kónc­ tydźenja w Kulowje. Nimo znatych jěcharkow a jěcharjow stejachu na star­towych lisćinach znowa wjacore njeznate mjena młodych koni. Halena Jancyna je so w tym zwisku raz pola Chróšćanskeju konjaceju sportowcow Křesćana Zahrodnika a Lukasa Wenderotha wo dźěle z młodymi konjemi wobhoniła.

Zelena sezona je so hižo před wjacorymi tydźenjemi zahajiła. Kak dotal na nju zhladujetaj?

K. Zahrodnik: Powšitkownje sym jara spokojom. Sym na wjacorych turněrach hižo někotre prědnje městna docpěł.

Hdyž dorostowe konje wuzwolitaj, dyrbitaj zawěsće na wěste wěcy dźiwać.

K. Zahrodnik: Najwažnišo je, zo wěm, što chcu z konjom činić: Chcu so z nim na turněrach wobdźěleć? Kak daloko chcu z nim přińć? Kotru jěchansku disciplinu najradšo mam? Po tym sej rasu ko­nja wuzwolu. Tež genetiku konja dyrbju sej wobhladać. Potom so wězo wuspytam a hladam, hač so na konju derje čuju.

Kelko časa trjebataj za wukubłanje konja?

Špatny start

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:
Magnus Bětka, rodźeny Pančičan, je z footbalistami Drježdźany Monarchs špatnje do sezony startował. Faworizowany cyłk je dotal jeno tři z pjeć hrow dobył a steji tuchwilu w German football league-skupinje sewjer na štwórtym ze sydom městnow. Foto: Birgit Krauch

Šunowčan magisku hranicu misnył

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:
Tróšku pozdźišo hač ći tamni z Triteama Serbja startowaše Šunowčan Stefan Möller do sezony 2015. Wón wobdźěli so w Błótach na połdistancy. Magisku pjećho­dźin­sku hranicu je wo jeničce 25 sekundow misnył. W cilu bě časnik pola 5 hodźin a 25 sekundow stejo wostał. Foto: Beno Šołta

Serbscy wobdźělnicy přikładnje wojowali

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

12. nócny žabjacy běh w Běłej

Na rjanym pózdnim wječoru w Běłej (Biehla) za Kamjencom je so minjeny pjatk na mjeztym hižo 12. nócnym žabjacym běhu po tam­nišej krasnej idyliskej hatnej krajinje 958 běharkow a běharjow a 144 lubowarjow walkinga na distan­comaj 2 km abo 9,6 km wubědźowało. Aktiwni běchu z wjacorych zwjazkowych krajow Němskeje. Mjez nimi je tež nimale dwaceći serbskich entuziastow swoju spěšnosć a wutrajnosć měriło, a to dosć wuspěšnje.

Njeposrědnje po chowanju słónca w 21.24 hodź. startowaše tradicionalne wubědźowanje na 9,6 km (691 w cilu, z nich 239 žónskich) wo pokalej žabja­ceho krala a žabjaceje kralowny. Wubědźiłoj staj sej jej Marc Schulze z Drježdźan (29:28 min.) a Romy Stotz z Drježdźan (38:10 min.). Najwuspěšnišej serbskej starteraj běštaj Jakub Čórlich z Němcow (sk 20 /4. městno / cyłkowne 6. městno / 34:10 min.) a Klawdija Hejdušcyna z Hory (sk 40 / 2. městno / cyłkowne 8. městno / 39:41 min.).

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Minjene dny dóstawaše Serbski Sokoł kóždy dźeń znajmjeńša dwě mejlce, w kotrychž zwjetša steješe, „zo je so naš syn njesměrnje nad nominowanjom wjeselił, a zo je wězo přiwozmje“. Třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow bě mjenujcy z pomocu zamołwitych koparskich towarstwow wjacorym hrajerjam nominowanje za dorostowe koparske wubranki pósłał. A wšitcy su je přiwzali.

Před lětomaj bě so sportowy přećel Hanspeter Benad z Budyšina pola za­moł­witych Serbskeho Sokoła naprašo­wał, hač njeby móžno było, zo nastupja młodźi serbscy koparjo w Bukecach we wobłuku turněra młodźiny D ze Serbskej koparskej wubranku (SKW). Z Tobiasom Škodu z Wotrowa a Křesćanom Bejmakom z Miłoćic su Sokoljo hnydom angažowaneju SKW-muži namakali, kotrajž běštaj zwólniwaj najlěpšich dorostowych koparjow w starobje jědnaće a dwanaće lět do cyłka zwjesć a so z nimi prěni raz w serbskich sportowych stawi­znach na turněrje wobdźělić.

Wuslědki (29.06.15)

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

Kónčnej koparskej tabulce

wokrjesna klasa, stafla I

1. ST Mały Wjelkow 28 105 : 29 64

2. ST Budyšin II 28 102 : 32 63

3. ST Huska 28 85 : 22 62

4. Budissa 08 Budyšink 28 72 : 33 56

5. SZ Wjelećin II 28 68 : 37 56

6. Zeleno-běli Bukecy II 28 81 : 53 51

7. TSV 90 Wjazońca II 27 80 : 70 48

8. Čerwj.-běli Šěrachow 28 65 : 67 39

9. Concordia Załom II 28 53 : 65 34

10. ST Kubšicy II 28 45 : 73 29

11. TSV Wjernarjecy II 28 39 : 89 22

12. ST Bart 90 II 28 29 : 90 22

13. ST 1922 Radwor II 28 38 : 73 21

14. SZ Steinigtwolmsdorf 28 36 : 81 18

15. Módro-běli Minakał 28 29 : 113 14

wokrjesna klasa, stafla III

1. LSV Hory 1990 II 28 114 : 20 76

2. ST Wóslink/Skaskow 28 94 : 25 62

3. FSV Šćeńca 28 99 : 40 55

4. FSV Łuty II 28 70 : 46 50

5. FC Łužica Wojerecy II 28 91 : 45 49

6. SJ Njebjelčicy II 28 65 : 49 47

7. SJ Chrósćicy 1981 II 28 57 : 45 45

8. ST Lubuš II 28 47 : 42 41

9. Natwar Něm. Pazlicy II 28 52 : 54 37

10. Marijina hwězda II 28 62 : 95 33

11. Hórnikecy II 28 74 : 70 32

12. HZ Łaz/Běły Chołmc II 28 53 : 62 29

13. ST Wětnica/Hola II 28 39 : 126 18

14. Zeleno-běli Sepicy III 28 16 : 107 17

15. FSV Łuty III 28 32 : 139 10

Sport (26.06.15)

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Wočakuja wopyt z Čěskeje

SJ Njebjelčicy wočakuje jutře, 27. junija, wjelelětnych sportowych přećelow mustwa Sokol Roztoky z Čěskeje. Wot připoł­dnja wotměja na Njebjelčanskim sport­ni­šću mały sportowy swjedźeń. W 13 hodź. započnje so dorostowy koparski turněr. Wot 16 hodź. hraja mužojo – Sokol Roztoky a cyłkaj SJ Njebjelčicy. Dźěćom poskića wšelaku zabawu. Ćělne derjeměće budźe zaručene. Wječor zet­kaja so wšitcy k zhromadnej bjesadźe w stanje. Nje­dźelu wuleća sej do Ottendorfa-Okrille na tamniše koparske golfowanišćo.

Pokalne koparske hry

Serbska debata

Neuheiten LND