Kwocientowe tabulki wuličene

Mittwoch, 27. Mai 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Koparske mustwo Pósta Germanije Budyšin (čorne košle) móže po dočasnym zakónčenju sezony 2019/2020 z 2. wokrjesneje wyšeje ligi do krajneje klasy postupić, jeli načolnik Drohotka Ramnow móžnosć postupa cofnje.  Foto: Jörg Stephan Koparske mustwo Pósta Germanije Budyšin (čorne košle) móže po dočasnym zakónčenju sezony 2019/2020 z 2. wokrjesneje wyšeje ligi do krajneje klasy postupić, jeli načolnik Drohotka Ramnow móžnosć postupa cofnje. Foto: Jörg Stephan

Předsydstwje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) a Sakskeho koparskeho zwjazka (SFV) stej tydźenja ­doskónčnje rozsudźiłoj nětčišu hrajnu dobu zakónčić a žane winowatostne hry hižo njepřewjesć. Wjacore rjadowanja a změny porjadow dyrbja nětko zwoprawdźić. Andreas Lischke, druhi wiceprezident WFV, skedźbnja hišće raz na wšelake aspekty, kotrež su wažne za planowanje koparskeje sezony 2020/2021.

Wšitke hrajne klasy WFV njezměja zestupnikow. Wuwzaća pak tworja cyłki, kotrež su so do 13. měrca 2020 wot winowatostnych hrow wotzjewili, a mustwa, kiž njejsu so do dotal za sezonu 2020/ 2021 w nětčišej hrajnej klasy přizjewili. Tute mustwa, jeli so docyła přizjewja, hraja potom klasu niže.

We wšitkich hrajnych kaž tež starobnych klasach WFV dóstanu mustwa z najlěpšim dypkowym kwocientom prawo na postup do wyšeje klasy. Nochcedźa-li woprawnjene cyłki postupić, ma te prawo přichodne mustwo w tabulce. Koparske cyłki, kotrež su zwólniwe postupić, maja to hač do 15. junija zwjazkej WFV přizjewić. Tak mjenowane kwocientowe tabulki dźensa wozjewimy.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige