Pokiwy (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Silwesterske rozpominanje

Baćoń. W radosći Božej wuklinči lěto z rozpominanskim nyšporom silwester w 19 hodź. w Baćońskej cyrkwi Jězu­soweje wutroby. Wo hudźbne wobrubjenje postara so swójba Klemensa Čórlicha z Kulowa pod nawodom syna Lukaša.

Koncert na proze lěta

Chróstawa. Hižo lětdźesatki je z tradiciju, zo wotměwa so w Chróstawskej cyrkwi kónclětny pišćelowy koncert. Jutře, sobotu, zakónči so z wurjadnym zarja­dowanjom, kotrež so w 23 hodź. zahaji, restawrowanje Silbermannowych pišćelow. Zaklinča swjatočne hodowne twórby. Po koncerće změja hosćo přiležnosć, sej wohnjostroje z Chróstawy hač do Budyšina wobhladać.

Chórowa hudźba w cyrkwi

Budyšin. Budyska ewangelsko-lutherska Michałska wosada přeproša jutře na tradicionalny silwesterski koncert. Wot 19 hodź. zaklinči w Michałskej cyrkwi chórowa a orchestrowa cyrkwinska hudźba Antonija Vivaldija.

Stajne zelene blido

Budyšin. Wutoru, 3. januara, wotměje so wot 19 do 21 hodź. w Kamjenskim hosćencu „Ristorante Italiano La Piazza“ na Cwingerowej 4 mjez tym hižo 59. stajne zelene blido. Jako hosća wočakuja Meiku Roden, šulskopolitisku rěčnicu měšćanskeje frakcije Zwjazka 90/Zelenych z Kamjenicy.

Rejwanski program „aufTakt“

Budyšin. 7. a 8. januara přeproša Budyski Kamjentny dom na showprogram „aufTakt – dźiwadło dźe rejować“. K tradicionalnemu zahajenju lěta so­ciokulturneho centruma při Kamjent­nej hasy prezentuja so tež klětu zaso talenty na jewišću. Dožiwić móža hosćo tónkróć skupinu rejwanskeje šule No Name Dance Studio z Jele­njeje Góry, rejwanske studijo Wendisch z Budyšina kaž tež ansambl Troop23 z Lipska. Lisćiki dóstanjeće hižo w předpředani.

Zaklinči „Missa pastorale“

Chrósćicy. Tradicionalny hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra z instrumentalistami a solistami budźe njedźelu, 8. januara, w 14 hodź. w tamnišej wosadnej cyrkwi. Mjez druhim­ zaklinči „Missa pastorale“ Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Z paru do noweho lěta

Mužakow. Pod hesłom „Z ekspresom horceho wina“ do noweho lěta su lubowarjo železnicy 1. januara na nowolětnu jězbu z Mužakowskej železnicu wot Bě­łowodźanskeho dwórnišća do Kromo­lanskeho parka přeprošeni. Wot připoł­dnja w dwanaćich ćah hač do třoch hodźinsce­ z Běłeje Wody wotjědźe. Po krótšim abo dlěšim přebytku w rododendrowym parku wobsteji přiležnosć w 12.30, 13.30, 14.30 abo 15.30 hodź. ze železnicu zaso wróćo jěć.

Na zymski swjedźeń

Budyšin. Wot 4. do 8. januara přeprošatej drustwo GAIA a Budyska bydlenjo­twarska towaršnosć wobydlerjow prěni króć na zymski swjedźeń, a to na Naměsto ludoweho přećelstwa w Budyšinje. Nimo pisaneho jewišćoweho programa dnjoweho přebywanišća „Findikus“, AWO-pěstowarnje „Knirpsenland“ a Curiejoweje zakładneje šule čakaja tele dny na hosći tež klankodźiwadło a wšelake sportowe zaběry. K zakónčenju njedźelu, 8. januara, wječor chce Budyski młodźinski dujerski orchester małych a wjetšich wopytowarjow při lampionowym ćahu přewodźeć.

Muzej z nowej prezentaciju

Choćebuz. Z nowej prezentaciju je Choćebuski Serbski muzej nětko zaso internetnje prezentny. Pod www.wendisches-museum.de dóstawaja zajimcy nimo znateho serwisa a kontaktnych datow tež pokiwy k stawiznam muzeja, k jeho zběrkam kaž tež k wustajeńcam, publikacijam, zarjadowanjam a k spěchowanskemu towarstwu. Dale podawaja k wubranym eksponatam pozadki a nadrobne informacije. Nowe internetne strony muzeja wotpowěduja tež žadanjam mobilnych nastrojow.

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige