Rozhłós (23.12.19)

Montag, 23. Dezember 2019 geschrieben von:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy po přećach słucharjow a hudźbne přeća, mjez tym přinošk „Štó hišće sadowe štomy k wobjedu woła“

12:00 Nabožne wusyłanje (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym Pokročowanje hudźbnych přećow

delnjoserbsce

12:30 Hodowny koncert po přećach słucharjow

po tym Hudźba tydźenja

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowny program – zhladowanje Serbow zwonka Łužicy na Łužicu live z hosćimi w studiju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym Hodowna hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

po tym „Starołužiske hody“ – nahrawanje koncerta Serbskeho ludoweho ansambla

Rozhłós (20.12.19)

Freitag, 20. Dezember 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi a wo rockowym spektaklu w Chróšćanskej w „Jednoće“

11:20 Slepjanski adwent

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin mjez druhim k 75. narodninam serbskeho pedagogi Jura Gera

13:00 Projektowe dny w Serbskim muzeju (tematiske wusyłanje)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

Rozhłós (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi

11:20 Portret serbskeje dźiwadźelnicy Gabriele Marije Šmajdźineje

11:45 Adwentne woknješko „Hodowna wóń“

12:00 Nabožne wusyłanje

(propst Clemens Hrjehor)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin: 25 lět serbska rada w Braniborskej

13:00 Nowe hudźbne produkcije serbskeho komponista Kurta Karnawki

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (06.12.19)

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim přehlad powěsćow a wo temje sakske koaliciske zrěčenje a Serbja

11:20 Arnošt Muka „Statistika Łužiskich Serbow

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Christoph Rummel)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, wo statistice Serbow Arnošta Muki

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Rozhłós (29.11.19)

Freitag, 29. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z krótkim přehladom powěsćow

11:10 Nowa serbska słuchohra „Swět za durjemi“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Beno Jakubaš)

12:15 Zbožopřeća a krótkej rozprawje wo digitalnej konferency a swjedźenju Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo brojenju žiwidłow

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (22.11.19)

Freitag, 22. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – z powěsćemi wo podawkach tydźenja

11:20 30 lět po měrliwej rewoluciji w Delnjej Łužicy

11:45 Rozprawa wo 145. schadźowance w Budyskim dźiwadle

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Šćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 Spominanje na zemrětych

13:40 Nabožne wusyłanje

  (farar n. w. Helmut Hupac)

po tym gratulacije

Rozhłós (15.11.19)

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wólbach princowskeho pora Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa a wo wulo­sowanju europeady

11:20 Spominanje na Hinca Roja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo stawizniskim projekće Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zarjadowanju rejwanskeje lipy w Njebjelčicach

11:20 30 lět po powalenju murje

11:45 Wo fachowym dnju 2plus w Chrósćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 29. filmowym festiwalu w Choćebuzu

13:00 1989 murja padnyła

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (01.11.19)

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja a live ze swjedźenja k 25lětnemu wobstaću dujerskeje kapały Horjany

11:20 Stawizny a stawiznički z hole

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim: 30 lět politiski přewrót

13:00 Ze žiwjenja serbskeje křesćanki: Portret Johany Pontoweje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije

Rozhłós (30.10.19)

Mittwoch, 30. Oktober 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Wo schadźowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

11:15 Měrliwa rewolucija

11:30 Oratorij „Nazyma“ (2. dźěl)

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym serwis a hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje, po tym serija „30 lět politiski přewrót“

13:00 25 lět spěchowanske towarstwo Serbska rěč w cyrkwi

13:40 Kalendrowe łopjeno

po tym  gratulacije

Anzeige