Rozhłós (03.07.20)

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Wukubłanje w času korony zakónčić

11:45 Serbski muzej w času korony

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a rozprawu wo situaciji na polach wokoło Hochozy

13:00 Tematiske wusyłanje „Lětnja hudźba“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (26.06.20)

Freitag, 26. Juni 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Farar Daniel Dzikiewicz so rozžohnuje

11:45 Naša hudźba wšudźe a přeco

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi tydźenja, z kolumnu „Tak ja to widźu“ a wo młodym wuměnkarju

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na našich wsach“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (19.06.20)

Freitag, 19. Juni 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Fête de la musique

11:25 Serbska klasiska hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje (Daniel Dzi­kiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim: Helmut Hupac 70 lět

13:00 „Lěśe, lěśe, jański cas“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

10:00 Kemše z Ewangelskeho cyrk­win­skeho dnja we Wojerecach

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Pućowanje po łužiskej jězorinje

12:00 Live z cyrkwinskeho dnja we Wojerecach

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim serbske kemše z cyrkwinskeho dnja we Wojerecach

13:00 Nowa serbska literatura

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (05.06.20)

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Zjeće seriala „Mój projekt za čas korony“

11:45  Rozmołwa z lawreatku Myta Zejlerja Chrystu Meškankowej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučbje serbšćiny na zakładnych šulach

13:00 Knot – dźiwje zwěrjo lěta

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (29.05.20)

Freitag, 29. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Rozžohnowanje ze superintendentom Janom Malinkom a witanje Christopha Rummela

11:40 oratorij „Podlěćo“ – 1. dźěl

12:00 Kemše ze superintendentom Christophom Rummelom

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy, 500. posmjertniny Jana Raka

13:00 Tematiske wusyłanje: Moderna technika na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća 

póndźelu, hornjoserbsce 

9:00 Boža mša z Róžanta z fararjom Michałom Andersom

11:10 rozprawa live z Róžanta

11:20 Něhdy Němc – nětko horliwy Serb: Julian Nyča

11:45 Pohladamy do archiwa: Mjezynarodny dźeń dźěsća

12:00 oratorij „Podlěćo“ – 2. dźěl

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje (Madlena Norbergowa)

13:00  Baršćanska róžowa zahroda

13:30 wosebite postrowy k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (22.05.20)

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja, mjez druhim „digitalne mejemjetanje w Radworju“

11:20 Tematiske wusyłanje: Digitalizacija serbšćiny

12:00 Nabožne wusyłanje  

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert po přećach słucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech )

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (15.05.20)

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Barba oranžowa

11:50 Hudźba do nalěća

12:00 Nabožne wusyłanje  (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a kak koronakriza naše žiwjenje wobwliwuje

13:00 Tematiske wusyłanje: 2. dźěl serbskeho literarneho wubědźowanja

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (08.05.20)

Freitag, 08. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće tydźenja a naprašowanje mjez dźěćimi k dnjej maćerje

11:20 Mytos serbska mać

11:50 Hudźba k dnjej maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje  (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a što móžemy z koronakrizy wuknyć

13:00 Tematiske wusyłanje: „Zlě je zabyć“ – 75 lět po kóncu wójny

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (30.04.20)

Donnerstag, 30. April 2020 geschrieben von:

pjatk, 1. meje, hornjoserbsce

11:00 Powěsće, mjez druhim z alternatiwami w syći k mejestajenju

11:20 Jurij a Marja Cyžec a pólska tajna słužba

11:45 Nalětnja hudźba

12:00 Nětk meja nazeleni – wusyłanje do nalěća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, ludowědne wosebitosće 1. meje a zhladowanje na fararja a zběraćela ludowych pěsnjow Jana Boguchwała Markusa (1815–1880)

13:00 „Pój, wzmi sej kij!“ – hudźbne pućowanje po Łužicy

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

njedźelu, 3. meje, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z tachantskim fararjom Witom Sćapanom

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Meja měsac lubosće – pěseń lubosće w bibliji

11:45 Jakub a Matej so sadźitaj

12:00 Nabožne wusyłanje  (farar Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a wo skutkowanju Heinzojc šwalčernje za čas koronakrizy

13:00 Tematiske wusyłanje: „Wo smjeću a smějkotanju“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Neuheiten LND