Rozhłós (26.05.17)

Freitag, 26. Mai 2017 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Klóšter jako hospodarski kompleks

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo awstralskich hosćoch we Łužicy

13:00 Zasłužbny serbski prócowar Herbert Cerna z Gorow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (24.05.17)

Mittwoch, 24. Mai 2017 geschrieben von:

Štwórtk hornjoserbsce

11:00 Pokiwy k dnjej muži

11:30 Oratorij „Podlěćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

12:15 Madźarska mjeńšina w Rumunskej

delnjoserbsce

12:30 do 14 hodź. 

  Swójbny program, mjez druhim z pokiwami za wulěty, ze słuchohru­ „Mróčelec swójba“ a z nabožnym wusyłanjom (Dieter Schütt)

Rozhłós (19.05.17)

Freitag, 19. Mai 2017 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kongresu FUEN

11:20 Šula za serbsku rěč a kulturu

11:45 CD Jana Pawoła Nagela

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo delnjoserbskej koparskej wubrance

13:00 CD Jana Pawoła Nagela

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.05.17)

Freitag, 12. Mai 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11.15 Dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim prěni rezimej noweje nawodnicy Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz

13:00 Wěnc spěwow maćerjam

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Rozhłós (05.05.17)

Freitag, 05. Mai 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Oratorij „Serbske jutry“ – rozprawa a wurězki z předstajenja w Drježdźanach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čitanskim wubědźowanju Rěčneho centruma WITAJ

13:00 Žónske mjena w serbskich spěwach

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (28.04.17)

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20 Přemjenowanja wsow wokoło lěta 2017

11:50 Meju we Worklecach žony  stražuja

12:00 Ewangelske nabožne wusyła-    nje

 (superintenden Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowosćach z Brjazynskeje šule

13:00 Hudźbne pućowanje po Šotiskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća 

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica 1. meje, mjez druhim serwis

11:15  „Što bě twoje najćeše dźěło?“

11:30 Ćiši wojowarjo za serbsku wěc

11:50 Što ćehnje ludźi kóžde lěto znowa do Jawory?

12:00 Serbska dujerska hudźba

delnjoserbsce

12:30 Komentar k 1. meji a hudźbny portret pěsnikarja Bernda Pittkuningsa

13:00 Hanzo-Goleńk sto lět

po tym gratulacije

Rozhłós (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Portret: Lubina Hajduk-Veljkovićowa

11:45 Pobrachowacy wučerjo – što činja zamołwići?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje dźiwadłoweje hry „Sergej“

13:00 25 lět telewizijny magacin „Łužyca“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:10 Ewangelscy křižerjo w katolskich procesionach

11:20 Serbski rekwiem

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12.30 Nabožne wusyłanje  (Cyril Pjech) 

12:40 Oratorij Korle Awgusta Kocora „Serbski rekwiem“

13:20 Woznam ćicheho pjatka za křesćanow

13:30 Jutrowne kulturne pokiwy z regiona a přehlad jutrowneho programa w delnjoserbskim radiju

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće tydźenja z aktualnosćemi dnja – mjez druhim wo wujěchanju křižerjow

11:20 Oratorij Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja „Nalěćo“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja, mjez druhim přinošk „Prěnje serbske tele­wokno před 25 lětami“ a wo pryzlach w jutrownej nocy

13:00 Jutrowne wuchodźowanje

13:30 Nabožne wusyłanje (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:10 „To běchu lětuši křižerjo“ – přehlad wo lětušich křižerskich procesionach z ličbami a po­dawkami

Rozhłós (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Na łubi namakane

11:45 Darićel rjapoweho mozowca

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo debjenju jutrownych jejkow w Rownom

13:00 Zajimawostki wo kiwkach

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (31.03.17)

Freitag, 31. März 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 25 lět Budyske nakładnistwo Lusatia

11:45 35. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spěwnym popołdnju w Hochozy

13:00 Serbska rěč w Nowakec swójbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Neuheiten LND