Rozhłós (04.11.16)

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Lipjo w nowym swětle

11:45 Sudniske jednanje jako čitanje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wokrjesnej reformje a wo serbskej rěči w swójbje

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćowym přehladom

11:15 Hudźbne nowonahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spomnjenskim zarjadowanju na dr. Frida Mětška a „Tak ja to widźu“

13:00 Nazyma w literaturje a hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa) 

 po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow

11:15 Tematiske wusyłanje „Ochranowska wosada, pietizm a Serbja“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

12:15 Recensija wo nowej knize Benedikta Dyrlicha

delnjoserbsce

12:30 Słowo k reformaciskemu dnjej a ze žiwjenja křesćanki

13:00 Drohoćinki serbskeje komorneje hudźby

 po tym zbožopřeća dnja

Rozhłós (21.10.16)

Freitag, 21. Oktober 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kubłanskej konferency Rěčneho centruma WITAJ

11:20 25 lět Załožba za serbski lud

11:45 Tema tydźenja: kirbsy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 25lětnym wobstaću Załožby za serbski lud

13:00 K 100. posmjertnym narodninam dr. Frida Mětška

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (14.10.16)

Freitag, 14. Oktober 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo šulerskej akademiji w SAEK

11:20 Nowa serbska Protyka 2017

11:45 Premjera „Do dźěła zdar!“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Domowiny a wo wustajeńcy w Choćebuskim Serbskim domje

13:00 Wurězki z delnjoserbskich koncertow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech) 

 po tym gratulacije

Rozhłós (07.10.16)

Freitag, 07. Oktober 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mj. dr. wo nazymskich koncertach

11:20 Pisany swět – interkulturne tydźenje­

11:45 Nowy semester na Lipšćanskim Instituće za sorabistiku

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo serbskich slědach w Berlinje

13:00 Domowinarka z ćěłom a dušu: Inga Nowakowa

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (30.09.16)

Freitag, 30. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim live z Bóščanskeho rybarskeho swjedźenja

11:45 Rozmołwa wo „Serbskim rekwiemje“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Thomas Hähnchen) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo předstajenju Serbskeje pratyje 2017

13:00 Hudźbne wobrazy domizny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15  „Serbski rekwiem“ zaklinčał

11:45  Nowa CD „Naša hudźba 3/4“

12:15  Wulosowanje noweje CDje

delnjoserbsce

12:30 do

14:00  Program k Dnjej němskeje jednoty, mjez druhim z komen­tarom, wo 100. posmjertnych narodninach dr. Frida Mětška a ze zbožopřećemi

Rozhłós (23.09.16)

Freitag, 23. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Jakne abo friwolne?

11:45 80. róčnica předstajenja „Paliwaki“ na Kopšinjanskim hrodźišću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuznamjenjenych młodych Serbach

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (16.09.16)

Freitag, 16. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Portret: diakon Florian Mróz

11:45 K 80. narodninam Jurja Kocha

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 30lětnym wobstaću Janšojskeje pěstowarnje „Lutki“

12:50 Jurij Koch 80 lět

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.09.16)

Freitag, 09. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Za to trjebam jenož

jenički dźeń

11:45 K dnjej wotewrjeneho

pomnika

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich slědach w Berlinje

12:50 70 lět Domowina

w Delnjej Łužicy

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut S. Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.09.16)

Freitag, 02. September 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo temowym tydźenju „Za to trjebam jenož jenički dźeń“

11:20 15 lět Chróšćanski zběžk

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo šulskim zastupje

13:00 K 175. narodninam Antonína Dvořáka

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Neuheiten LND