Rozhłós (18.09.15)

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

11:10 Čmjeła Hana

11:20 Serbska protyka 2016

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Hudźbny portret:

Prof. Dieter Brauer

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Cyłodnjowske poskitki šulow

11:30 Mrěće rěčow

11:45 Wo premjerje pasionskeje hry

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy we wokrjesu Sprjewja-Nysa

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:10 Wjedrowanje w požnjencu

11:20 Zabyte hrodźišća –  Kobličanske

11:45 Serbske wosady – kak dale?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin mjez druhim z powěsćemi a přinoškami

13:00 70 lět Mosćanski chór

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Kurjo)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (28.08.15)

Freitag, 28. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Rozprawa z Hornjołužiskeho dnja w Praze, mjez druhim što serbska studentka Čecham wuči

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym projekće Serbskeho instituta

13:00 Brunica a wuměłstwo –

Karl Vouk

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (21.08.15)

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 „Mordarstwo w Róžeńće“ – kriminalka (zjeće)

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live-wusyłanje z 9. mjezynarodneho dujerskeho swjedźenja w Janšojcach, mjez druhim z powěsćemi, přinoškami a rozprawami

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje

11:20 Wurězki z oratorija „Žně“

11:45 Ćeže serbskich šwalčow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi, z delnjoserbskimi wobrotami a wo „małej galeriji“ – Serbskej tkalčerni w Drjowku

13:00 Słowakska ludowa hudźba

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Ze wšědneho dnja socialnych dźěłaćerjow

11:45 Dobra rada: priwatny wětrnik

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo klimowym a energijowym campje we Łužicy

13:00 Kak dale z brunicu w Slepjanskim regionje?

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (31.07.15)

Freitag, 31. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z „wjedrowanjom“ w awgusće

11:20 Nowe hudźbne nahrawanja

11:45 To a tamne wo padustwach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wustajeńcy molerja Jana­ Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

13:00 Serbske ludowe spěwy „Wjerś mě w rejce“

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a wo připrawjenju kule a křiža na Smječkečanskej cyrkwi

11:20 Na zwučowanju pasiona w Chró­sćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nałožowanju serbšćiny w Kosykojc swójbje

13:00 Koncert po přećach słucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Wšědne njewšědnosće – 49 lět zhromadnje loto hraja

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskich stawiznach na fotografijach

13:00 Impresije wo XI. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Neuheiten LND