Wo SLA we Wuhladku

Freitag, 02. Juni 2017 geschrieben von:
Budyšin. Serbski ludowy ansambl dóstanje zaso intendanta jako wuměłskeho nawodu. Městno je wupisane a ma so k hrajnej dobje 2018/2019 wobsadźić. To rozsudźi rada Załožby za serbski lud njedawno­ w Podstupimje. Za Budyski Serbski institut ma so pruwować, kak hodźało­ so dotalne twarjenje saněrować a rozšěrić. Abo ma so nowe stejnišćo namakać? Wo tym rozprawja přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizij­neho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Dale informuja we wusyłanju wo přihotach na mjezynarodny folklorny festiwal a wo přichodźe Budyskeje „Króny“.

Skónčnje wěstota

Freitag, 05. Mai 2017 geschrieben von:
Po tym zo je nowy wobsedźer brunicowych jamow we Łužicy LEAG swoje plany wozjewił, maja potrjecheni w regionje wokoło Slepoho skónčnje wěstotu. Dźesać lět dołho njejsu wědźeli, hač dyrbja so brunicy dla přesydlić abo nic. Bórze chce so LEAG z něhdźe 200 wobydlerjemi zetkać, kiž maja so přesydlić. Tola kak začuwaja ludźo w regionje wonu nowu situaciju? Čuja so skónčnje wolóženi? Na to­ dóstanu přihladowarjo Wuhladka jutře­, 6. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wotmołwu. Dalša tema magacina je přebytk Křesćana Zahrodnika z Chrósćic w Kölnskej uniklinice, zo by druhemu čłowjekej ze swojim mozowcom žiwjenje wuchował.

Magacin „Łužyca“

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:
W telewizijnym sćelaku RBB wusyłaja jutře w 13.30 hodź. serbski magacin „Łužyca“. Moderator Christian Matthée wěnuje so mjez druhim „małym jutram“. Dalša tema magacina je energijowy koncern LEAG, kotryž ma nowe plany k zawrjenju jednotliwych wuhlowych jamow. Tuž so prašeja za wuskutkami za wobydlerjow, kotřiž so lěta bojachu, zo swoju domiznu zhubja. Nimo toho rozprawja Anja Kochojc wo wuwiću serbskeje wučby.

Domowina a sejm

Freitag, 31. März 2017 geschrieben von:
Hišće njemóžeštej so předsydstwje Domowiny a iniciatiwy Serbski sejm k tomu přewinyć, so zhromadnje za blido sydnyć. Hišće wobě stronje radšo w zjawnosći wo sebi rěčitej. Tola što měni baza Domowiny ke kursej. Steji wona za wuprajenjemi a měnjenjom swojeho předsydy? Tomule prašenju a hłownej zhromadźiznje Domowiny we Wojerecach wěnuje so mjez druhim magacin Wuhladko jutře w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalše temy wusyłanja su Luther a Serbja, problemy wokoło kormjernje swini w Ralbicach a kobłarnja Lejno – konjerstwo wurjadneje klasy. Wuhladko wospjetuja wutoru, 4. apryla, w 5.45 hodź. w MDR a sobotu, 8. apryla, w 13.30 hodź. w RBB.

Quo vadis Domowina?

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Dokal powjedźe puć Domowiny? Za sobotu, 25. měrc, zwoła zwjazkowe předsydstwo swojich čłonow na hłownu zhromadźiznu do Wojerec. Na njej ma so nimo předsydy třěšneho zwjazka tež nowe zwjazkowe předsydstwo wuzwolić. Hižo do wólbow je jasne: Tež w swojich gremijach steji Domowina před generaciskej změnu. Tejle temje wěnuje so telewizijny magacin Wuhladko w swojim wusyłanju jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Nimo toho rozprawjeja wo Kulowskich žonjacych póstnicach, wo zakazu Domowiny před 80 lětami a wo serbskim drastowym wobchodźe w Róžeńće.

Bliski rozsud

Freitag, 03. Februar 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Energijowy koncern LEAG chce hač do lěća wo dalšim rozšěrjenju brunicowych jamow w Sakskej a Braniborskej rozsudźić. To zdźěli nawoda předsydstwa LEAG, Helmar Rendez. Z tym zwisuje dalše wotbagrowanje wsow a móžne přesydlenja wobydlerjow. Tučasnje čakaja tysacy ludźi w regionje na jasny signal ze strony předewzaća. Februarske­ wusyłanje hornjoserbskeho magacina Wuhladko sobotu, 4. februara w 11:45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR, předstaji plany noweho brunicoweho koncerna a reakcije z ludnosće. Dalša tema magacina je 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

Wo gymnaziju w RBB

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Ćežišćo januarskeho delnjoserbskeho magacina Łužyca jutře w 13.30 hodź. w RBB budźe dźeń wote­wrjenych duri na Delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu. Jedne z prašenjow je: „Kelko serbskeho šula znjese?“ W satiriskim přinošku domownika Šybalika póńdźe wo potajne kontakty do USA.

Serbja njepřezjedni?

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Štó smě nowelěrowanje šulskeho zakonja Sakskeje sobu postajeć? Dotal běše to stajnje Serbske šulske towarstwo. Nětko chce tež Domowina słowčko sobu rěčeć. Štó pak bój za sebje rozsudźi? Wo to dźe w serbskim magacinje Wuhladko jutře, 14. januara, wot 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema januarskeho wusyłanja je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers, kiž je po 105 dnjach w słužbje prěni raz Serbow wopytał. Što su woni wot biskopa wočakowali, a što je wón w Serbach dožiwił, zhoniće we Wuhladku. Wutoru, 17. januara, w 5.45 hodź. wusyłanje na MDR wospjetuja.

Jednaćel we Wuhladku

Freitag, 02. Dezember 2016 geschrieben von:
Dlěje hač 20 lět je Bjarnat Cyž mjeztym jednaćel Domowiny. Kónc lěta poda so Nowojasčan na wuměnk. W swojim přichodnym wusyłanju jutře, 3. decembra, w 11.30 hodź. na MDR zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na jeho wjelelětne skutkowanje a přewodźa Cyža na jednym z jeho poslednich terminow jako jednaćel Domowiny. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo atomowych raketach za čas NDR w Tuchorskim lěsu, wo serbskich ratarjach a hodownych husycach a wo pisanym programje na schadźowance.

Załožba 25 lět

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). 19. oktobra 1991 załožichu we Łazowskej cyrkwi Załožbu za serbski lud. Běše to jónkrótny historiski a politiski podawk, kotryž njeje tež po 25 lětach na wuznamje popušćił. Hač do dźensnišeho je załožba kruty „financny rjap“ dwurěčneje Łužicy. Wo tym a wo swjedźenskim zarjadowanju 22. oktobra w Choćebuzu rozprawja magacin Wuhladko w swojim nowemberskim wusyłanju, a to jutře, 5. nowembra, w 11.30 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema je oratorij „Serbski rekwiem“, kotryž přednjesechu spočatk oktobra w Chróšćanskej cyrkwi pod nawodom Judith Kubicec.

Neuheiten LND