Z wulkeje nuzy k dobyću

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

ST Budissa 08 Budyšink

– SJ Chrósćicy 2:3 (2:0)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel, Šiman, M. Zahrodnik, Runt, Dehn, Domaška, Domš (46. Šołta), Młynk, Šmit, Budar

Kajka běše to nuza za koparjow z Chrósćic, so w pokalnym kole dale předrěć. Domjacy z Budyšinka, kotrež swoje dypkowe hry w 1. wokrjesnej klasy absolwuja, běchu wosebje w prěnim połčasu runohódny přećiwnik. Woni njedowolichu faworitej žanu prawu šansu na wrota. Sami startowachu spěšne kontery a wuswobodźichu so z dołhimi třělwami. W běhu dweju mjeńšin žnějachu z nadběhom wuspěch (18. a 19.). Wakantnu defensiwu Chróšćanow woni lochko přewinychu. Z tajkej překwapjenku hosćo ličili njeběchu. Hačrunjež sej bule přeco zaso tam a sem suwachu, so jim w ofensiwje mało zešlachći. Hač na někotre njestrašne třělwy so w prěnim połčasu hižo ničo wulce njesta.

Prěnje koparske mustwo ST Marijineje hwězdy je so wčera w druhim hłownym kole wo wokrjesny pokal wo překwapjenku postarało. Wokrjesny ligist přewiny wokrjesneho wyšeho ligista z Hnašec/Dobruše z 2:1. Woboje wrota za Pančicy docpě Dawid Jurš. Na wobrazu widźimy njewšědny dwubój mjez klóšterskimaj hrajerjomaj Jeffreyjom Rabom a Tobiasom Škodu (wotlěwa). Foto: Jörg Stephan

Po zastatku hru kontrolowali

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

FSV 63 Luckenwalde

– FSV Budissa Budyšin 1:4 (1:2)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Kolan (82. Fröhlich), Klippel, Patka, Čermák, Hoßmang, Reher, Rosendo, Kral (65. Heppner), Salewski, Walther (85. Pfanne)

Po dwěmaj domjacymaj partijomaj dyrbjachu koparjo Budissy Budyšin w Luckenwaldźe nastupić. 400 přihla­dowarjow widźeše dosć porjadnu hru, postajanu zwjetša wot Budissy. 1:0 pak trjechi hosćićel (5.). Budissa njeda so znjeměrnić a ćišć zwyši. Jako běžeše Reher­ do šěsnatki, zawinowa Luckenwaldski wrotar jědnatku. Hoßmang ju k 1:1 (12.) wěsće přetwori. Budissa njepopušći a nadźěła sej wjacore móžnosće. Hakle po wólnym kopje Walthera pak zhłójčkowa Klippel k 1:2 (31.). Krótko do połčasa móhł Diouf hišće wurunać, ale z bliskosće třěli wón wyše wrotow.

W druhim połčasu chcyše domjacy cyłk wězo wurunanje, hra pak wjedźeše do cyle hinašeho směra. Dalši wólny kop Walthera zhłójčkowa Patka k 1:3 do wrotow (47.). Budyšenjo mějachu přećiwnika wotnětka jasnje pod kontrolu a nadźěłachu sej dalše móžnosće. Dwójny pas mjez Waltherom a Reherom zakónči Walther z wrotami k 1:4 (78.). Wuběrne to dobyće Budissy po jara dobrym wu­konje. Clemens Werner

Zelena swěca koparskeho zwjazka

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

Hrajny wuběrk Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka je z tym přezjedny, zo so koparskej dypkowej hrě Ralbicy – Rakecy a Hnašecy – Chrósćicy wot 25. junija 2016 doprědka přepołoža. Tón dźeń mjenujcy budźe w Južnym Tirolu finale Europeady­ 2016. Trenarjej wubranki Frank Ričel a André Strelow ličitaj tučasnje z wjacorymi Chróšćanskimi a Ralbičanskimi hrajerjemi, kotrychž chcetaj w Italskej zasadźić.

Finalne pokalne hry 18. a 19. junija pak Zapadołužiski koparski zwjazk njepřepołoži. Ralbičanske kaž tež Chróšćanske mustwo stej hišće w pokalnym kole. Wobě matej potajkim hišće móžnosć, kónčnu hru docpěć.

Dyrbja dale sćerpni być

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:
Přiwisnicy Serbskeje koparskeje wubranki, kotřiž chcyli so klětu w juniju rady na europ­skich koparskich mišterstwach awtochtonych­ narodnych mjeńšin wobdźělić a hižo nětko kwartěry knihować, dyrbja dale sćerpni być. Hakle 14. decembra, na dnju wulosowanja skupin w italskim Bozenje, budźe jasne, w kotrej kónčinje Južneho Tirola serbska wubranka swoje skupinske hry wuhraje.

Wostanu na čole tabulki

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

W Budyšinje čakaštej na volleyballistow ST Marijineje hwězdy sylnej mustwje­. Wokrjesny mišter Budyšin- sewjer­ bě prěni přećiwnik, z kotrymž mějachu­ so mužojo wokoło kapitana Marka Kowarja rozestajeć. Po tym ła­kaše na nich MSV Budyšin 04 IV. Pan­čičenjo pak móžachu z połneho čerpać. Jědnaće sportowcow bě k dispoziciji a chcyše z přećiwnikom mocy měrić.

Budyšin-sewjer – Marijina hwězda 0:2 (21:25, 21:25)

Za ST Marijinu hwězdu započa šestka, kotraž bě hižo na prěnim hrajnym dnju we Wósporku wuspěšna. Jeničce za schorjeneho Metoda Šołtu zaskoči Jurij Bjeńš. A wón ćežki nadawk pře wšu měru wuspěšnje zmištrowa. Přeco zaso zwrěšći Budyski nadběh na jeho sylnym bloku. Tež w nadběhu Pančićenjo přeswědčichu. Přez cyłu sadźbu woni snadnje nawjedowachu. Na kóncu hišće připołožichu a jasnje dobychu.

Blamažu runje tak wotwobarali

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

FC Łužica Wojerecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 2:3 (1:1)

Zestawa hosći: Gloxyn – Lulak, Schultz, B. Bjeńš, von Köding, Šołta, S. Bjeńš, Bejma (59. M. Kurjat), Wałda, Korjeńk, G. Kurjat

Pokal ma swójske zakonje! Tale štučka je najskerje tak stara kaž pokal samy. Koparjo­ Sokoła Ralbicy/Hórki móža wo tym nětko dalšu podawiznu powědać. Jězba wjedźeše jich k Łužicy Wojerecy, hdźež we wulkim stadionje nastupichu. Ralbičenjo běchu wězo faworit, byrnjež domjacy na dobrym 2. městnje we wo­krjesnej lize stali. Po dźesać mjeńšinach třěli Sokoł 1:0. Šołta bě mócnje do dołheho kuta trjechił. Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo ležeše bul znowa w saku. Gabriel Kurjat bu do haski pósłany a połoži bul pódla wrotarja, kotryž Wałda přez liniju storči. Pobóčny sudnik pak rozsudźi na jara dwělomnu nimohru. W dalšim hrajnym času wustupowachu hosćo z mócnym pressingom a wudobychu sej tak wjele bulow. Poslednja preciznosć pak agilnemu Šołće stajnje pobracho­waše. Kaž z ničeho Wojerowčenjo w 42. min. wurunachu. Spěšny Gaede wobkruži von Ködinga a přetwori do krótkeho lěweho kuta.

Widźał, słyšał, napisał (02.11.15)

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Po premjerje lěta 2008 w Šwicarskej a dalšim turněrje 2012 we Łužicy budźe klětu třeća europeada, a to w italskim, Južnym Tirolu. Třeći tajki koparski turněr wuhotujetej dwě narodnej mjeńšinje zhromadnje: Ladinojo a Južnotirolčenjo. Dotal mějachmy jenož mało informacijow z juha wo přichodnym wubědźowanju. Tak njebě hač na ryzy termin, mjenujcy 18. do 26. junij 2016, ničo konkretneho jasne a wozjewjene. Wot zašłeho tydźenja plan skónčnje eksistuje. Po nim na přikład běži tučasnje přizjewjenska faza, kotraž traje hišće hač do 16. nowembra. Hač do srjedź nazymnika dyrbja so narodne mjeńšiny rozsudźić, hač so klětu na turněrje wobdźěla, hač z jednym abo snano samo dwěmaj mustwomaj, jednym muskim a jednym žónskim, nastupja. Přetož, a to budźe nowosć w hišće chětro młodych stawiznach europeady, tež žony změja swój mišterstwowy turněr. Přizjewjenje mustwow twori potom zakład za dalšu organizaciju. Ta předwidźi – tydźeń do hód dalši wulki krok mjenujcy wulosowanje skupin za europeadu. 14. decembra, tak rěka ze stron přihotowanskeho wuběrka, budźe to w italskim měsće Bozenje.

Wuslědki (02.11.15)

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

Regionalna koparska liga

Luckenwalde – Budissa Budyšin 1:4 (1:2)

Nordhausen – Meuselwitz 2:2 (0:2)

Neugersdorf – Halberstadt 2:2 (0:0)

Auerbach – Rathenow 3:1 (1:1)

Babelsberg 03 – Zwickau 0:0 (0:0)

RB Lipsk II – Jena0:1 (0:0)

Berlinski AK – Schönberg 1:0 (1:0)

Hertha BSC II – BFC Dynamo 3:4 (1:1)

Neustrelitz – FC Viktoria 0:0 (0:0)

1. Jena 13 19  :  5 28

2. Nordhausen 13 22  :  9 28

3. Zwickau 13 24  :  9 27

4. BFC Dynamo 13 33  :  21 27

5. Berlinski AK 13 16  :  6 25

6. Neugersdorf 13 22  :  13 25

7. Babelsberg 03 13 13  :  7 22

8. Budissa Budyšin 13 21  :  11 21

9. Auerbach 14 20  :  21 21

10. Neustrelitz 14 20  :  19 18

11. Schönberg 13 15  :  13 15

12. Hertha BSC II 13 18  :  23 15

13. Meuselwitz 13 16  :  23 14

14. RB Lipsk II 13 12  :  21 11

15. Rathenow 13 10  :  25 7

Sport (30.10.15)

Freitag, 30. Oktober 2015 geschrieben von:

Volleyball a blidotenis

We Worklečanskej ćěłozwučowarni hraja jutře wot 13 hodź. volleyballisća tamnišeje Viktorije přećiwo cyłkej z Hamora/Běłeje Wody a wot 15 hodź. přećiwo načolnikej, Kupoji-Nowej Łuce. We 18 hodź. přizamknje so na samsnym městnje blidotenis. Potom wočakuja Worklečanscy blidotenisća sportowcow prěnjeho mustwa z Korzymja.

Prěni domjacy hrajny dźeń

Hnydom dwě premjerje změja jutře wot 14 hodź. w Pančičanskej sportowej hali Marijine hwězdźički. Wone hraja we wobwodnej volleyballowej lize prěni raz doma. Nimo toho je to za nje prěni domjacy hrajny dźeń sezony 2015/2016. jich prěni přećiwnik je Kupoj-Nowa Łuka, w 16 hodź. wočakuja VV Žitawu 09 II.

Kawasakije testować

Firma Zweirad Pfeil z Durinskeje poskići jutře, sobotu, zaso móžnosć, nowe Kawasakijowe­ modele testować, a to wot 10 do 16 hodź. na motocrossowej čarje w Jaworje. Tele modele su pódla: KX 85, KX 250 F a KX 450 F.

Wokrjesne pokalne koło

Anzeige