Sport (06.08.21)

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Dumperowcy so wubědźuja

Njedźelu, 8. awgusta, so w Hórkach zaso dumperowcy wubědźuja. Zastup tam žadyn zběrać njebudu.

Časowy wotběh:

9:00–10:30 techniske přepruwowanje

  dumperow přez DEKRA

11:00–12:00 kwalifikacija

12:00–13:30 wobjed

13:30–15:30 wubědźowanje dumperow

16:00–17:00 wubědźowanje liliputow

Wukubłaja nowych sudnikow

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) a jemu přisłušace koparske towarstwa maja do spočatka noweje hrajneje doby wulke starosće sudnikow nastupajo. W nowym kursu chcedźa tajkich nětko wukubłać. Kursisća zetkaja so pjeć razow, a to kóždu njedźelu w septembrje a prěnju njedźelu oktobra. Wukubłanje chcedźa na sportowym arealu sportoweho towarstwa Jednoty Kamjenc přewjesć. Wšitke podłožki (wupisanje, přizjewjenski formular a próstwa za wupokaz) steja na internetnej stronje WFV.

Zahaja winowatostne hry

Florianej Wellbrockej najwjetši triumf karjery

Donnerstag, 05. August 2021 geschrieben von:

Tokio (kh/SN). Swětowy mišter Florian Wellbrock je dźensa k najwjetšemu tri­umfej swojeje karjery płuwał. Na distancu 10 kilometrow we wotewrjenej wodźe pře- ­sadźi so wón jasnje přećiwo konkurency a doby dźewjate złoto za němske mustwo na olympiskich hrach w Tokiju.

Tež němske blidotenisowe mustwo muži saha za złotej medalju. Po dramatiskim połfinalu přećiwo japanskemu hosćićelej nastupi wone jutře w finalu přećiwo faworitej z Chiny. Trójka wokoło Dmitrija Owčarowa, Tima Bolla a Pa­tricka Franziski bě Japansku ze snadnym 3:2 přewinyła. Němske blidotenistki pak podležachu w kole poslednich štyrjoch Chinje z 0:3 a hraja nětko wo bronzu.

Skónčnje prěnje tři dypki žnjeli

Donnerstag, 05. August 2021 geschrieben von:

FC Energija Choćebuz –

FSV Optik Rathenow 1:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Stahl – Hofmann, Kauter, Hildebrandt, Borgmann, Eisenhuth (90.+3. Kujović), Erlbeck, Putze, Proni­čew (74. Badu), Engelhardt, Kremer (80. Hasse)

Po zapozdźenej koparskej hrě w třećim dypkowym kole poradźi so FC Energiji Choćebuz póndźelu wječor doma přećiwo mustwu Optik Rathenow prěnje dobyće. Te pak bě znowa chětro snadne, dokelž njemóžeše so Energija porjadnje přesadźić. Nimo toho je hosćom fortuna jara husto poboku była.

Wrota dnja padnychu po wobhladanjahódnej akciji srjedźopólneho hrajerja Tobiasa Eisenhutha, kiž pósła Maxa Kremera z wuběrnym pasom na puć. Kopar, kiž ma nazhonjenja z třećeje ligi a je wot spočatka sezony na prawym křidle zasadźeny, přewiny wrotarja hosći Lucasa Hiemanna k 1:0 (19.). Nawjedowanje pak njepřinjese žanu suwerenitu do rjadow domjacych. Nawopak, při někotrych poradźenych konterach chowancow Rathenowskeho trenarja Inga Kahlischa so nimale 5 000 přihladowarjow zas a zaso starosćeše, zo dyrbi Energija znowa dwaj abo samo tři dypki wotedać. K tomu pak na zbožo njedóńdźe.

Dwěsćě přihladowarjow na bičturje

Donnerstag, 05. August 2021 geschrieben von:
Štwórta stacija bičwolejbuloweje tury Radija Satkula bě póndźelu wječor Radwor. Šěsnaće mustwow je so tam na hrajnišću wubědźowało. W kónčnej hrě přesadźi ­so cyłk „Jakub Kedoten and friends“ přećiwo „Dwójnemu blokej“ z 15:6. Nimale 200 ­ludźi bě sej do Radworja dojěło. Tamniši młodźinski klub postara so wo jich ­ćělne derjeměće. Foto: Darius Budar

Němske kolesowarki z nowym swětowym rekordom

Mittwoch, 04. August 2021 geschrieben von:

Tokio (kh/SN). Na 11. wubědźowanskim dnju su němscy kolesowarjo w hali wosebje wótře wyskali. Žónske mustwo triumfowaše w prestižnej disciplinje, přesćěhanju w mustwje. W finalu přesadźichu so Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein a Mieke Kröger z nowym swětowym rekordom 4:04,249 mjeńšin přećiwo Wulkej Britaniskej. Bronzu doby USA.

Złoty dźeń za Němsku bě so hižo w lochkoatletice započał. Hač k poslednjemu pospytej w olympiskim finalu dalokoskoka ležeše Malaika Mihambo na bronzowej poziciji. Skónčnje pokaza wona znowa swoju čuwowu sylnosć, skoči sydom metrow daloko a doby.

Hišće wjetša překwapjenka bě slěbro Lukasa Dausera w finalu na bradłach. Sportowc z Halle dyrbješe jenož Jungyuanej Zouwej z Chiny předstup dać a zawěsći tak němskim ćěłozwučowarjam prěnju a zdobom jeničku medalju.

31. Kulow-cup połny wuspěch był

Mittwoch, 04. August 2021 geschrieben von:

Pućowanski pokal ma nětko Młodźin­ski klub w Němcach

Moderatoraj njedźelneho 31. Kulow-cupa Eric Schimann a Simon Michauk móžeštaj z wěže rěčnika wšitke hry přewidźeć a moderěrowaštaj koparske duele na dwěmaj hrajnišćomaj. Žane wrota, žane fairne abo tež njefairne sceny njejstaj wonaj z wočow zhubiłoj. Hrali su mustwa stajnje 12 mjeńšin. Po dołhim turněrowym popołdnju stejachu sej w finalu chětro młodźi 15lětni koparjo z Němcow a „Söffnerojo“ napřećo. Dokelž skónči so hra 0:0, rozsudźi třělenje z dźewjeć metrow, a po nim steješe 4:3 za Němčanow.

Štó potom 32. Kulow-cup wuhotuje, pak hišće jasne njeje, dokelž njepřisłuša Młodźinski klub z Němcow Zhromadźenstwu klubow města Kulowa (UCfK). Dobyćer turněra je mjenujcy za organizaciju a přewjedźenje přichodneho zamołwity. Najlěpši towarstwa UCfK běchu na třećim městnje Kulow­minatije.

SJ Chrósćicy –

Sokoł Ralbicy/Hórki 4:0 (2:0)

Za SJ Chrósćicy zasadźeni: Hejduška – L. Zahrodnik, Mark, M. Zahrodnik, Zynda, Wornar, Kreuz, G. Zahrodnik, F. Zahrodnik, Donat, Bogusz, Sentivan, Runt, C. Handrik, S. Handrik

za Sokoł Ralbicy/Hórki zasadźeni: Ch. Gloxyn – Matka, Wałda, Schultz, Rawš, D. Gloxyn, Šewc, Kocor, Nuk, Kurjat, Janca, Hrjehor, Kobalc

Minjenu sobotu testowachu koparjo Sportoweje jednotki Chrósćicy (SJC) posledni króć do starta hrajneje doby 2021/2022, a to na domjacym trawniku. Přećiwnik bě znowa mustwo Sokoła Ralbi­cy/Hórki. Po tym zo běchu so Chróšćenjo tydźeń do toho w połfinalu Serbskeho super­cupa přećiwo Sokołam z 1:0 snadnje přesadźili, chcychu woni tež při­ho­towansku fazu z pozitiwnym wuslědkom zakónčić.

Delanski wrotar domjacym koparjam dobyće zaručił

Dienstag, 03. August 2021 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki – HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk 4:1 (2:0)

Za domjacych zasadźeni: Mjetaš-Wowčer – M. Žur, Matka, Rychtar, Schultz, Jakubaš, Šołta, E. Krawc, Obst, Brězan, Statnik, Brückner, R. Krawc, S. Žur, Šwejda

Tež lětsa njehodźa so žane dypkowe hry we wólnočasnej lize starych knjezow Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) přewjesć. Tak wumyslichu sebi oficial­ni małe pokalne koło z wosebitosću, zo nichtó won njezleći. Město toho tež přěhračcy dale mjez sobu wo městna woju­ja. We wosmifinalu podležachu Sokoljo koparjam z Hermsdorfa 1:4 a hraja nětko w tak mjenowanych „play-downach“. Tam nastupichu přećiwo HZ Hórnikečanskemu jězorej/Ćiskej. Tele mustwo je so minjene lěta chětro zesylniło, a jeho koparjo su to na hrajnišću tež poka­zali.

Tokio (kh/SN). Němska dalokoskakarka Malaika Mihambo je dźensa rano swoju rólu faworitki wobkrućiła a w Tokiju złotu medalju ze skokom na sydom metrow dobyła. Złoto je dźensa dopołdnja tohorunja němske mustwo čaroweho kolesowanja žonow dobyło, a to ze swětowym rekordom. (Wjace wo tym zhoniće jutře.)

Na 10. wubědźowanskim dnju olympiskich hrow krónowaše tež Aline Rotter-Focken swoju karjeru we wjerhanju ze złotom. W finalu přewiny 30lětna Němka swětowu mišterku Adelinu Gray ­z USA. Tež přećiwnicy němskich jěcharjow njemějachu žanu šansu. Julia Krajewski z Warendorfa zawěsći sej złotu medalju w mnohostronskim jěchanju.

Němscy lochkoatleća su sej wčera, póndźelu, prěnju olympisku medalju w Tokiju zawěsćili. 25 lět po Ilce Wyludda je mišterka w mjetanju diskusa Kristin Pudenz z Podstupima z wosobinskim rekordom 66,86 metrow slěbro dobyła.

Captainscup z dalšim turněrom

Dienstag, 03. August 2021 geschrieben von:
Minjenu sobotu přewjedźechu we Worklecach tradicionalny captainscup, – bičwolejbulowy turněr za dwójki, kotryž organizu­je Sportowe towarstwo Viktoria Worklecy. Po tym zo nastupichu sobotu mustwa z dwěmaj hrajerjomaj, wotmě so dźeń pozdźišo měšany turněr. W kóždym cyłku nastu­pichu přeco dwě žonje a dwaj mužej. Přidatne miksowe wubě­dźowanje su lětsa do žiwjenja zwołali, po tym zo běchu do toho přeco jenož dwójki hrali.

Cyłkownje wubědźowaše so njedźelu šěsnaće mustwow w štyrjoch staflach. Wjedro běše nimale přez cyłe předkoło chětro špatne, štož pak sportowče a sportowcow wulce njemyleše. Organizatorojo běchu wjacore stany nastajili, hudźba bě słyšeć a ćělne derjeměće běše tohorunja zaručene. Tak hodźeše so dešć wudźeržeć, a wšitcy běchu přiwšěm dobreje nalady.

Anzeige