Wot spočatka načolnik byli

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

K poslednimaj hromaj sezony we wo­krjesnej lize dyrbjachu volleyballisća ST Marijineje hwězdy do Biskopic. Tam wočakowaše jich team, kotryž běchu w prěnjej połseriji hišće z 2:1 přewinyli. Nimo toho přichwatachu tež Sokoljo z Budyšina do Biskopičanskeje hale a měrjachu hišće raz mocy z klóšterskimi hrajerjemi. Kak hrě wuńdźeštej, zhoniće w slědowacych linkach.

VV Biskopicy – ST Marijina hwězda 2:1 (18:25; 25:13; 17:15)

Běhi a trail na Čornobóh

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

W Kumwałdźe wotmě so mjeztym hižo 6. běh na 556 metrow wysoki Čornobóh. Tele woblubowane sportowe wurisanje organizuje wot lěta 2011 Budyski měšćanski zwjazk CDU w kooperaciji z lochkoatletiskim zjednoćenstwom Čerwje­no-běli 90 a z Kumwałdskim městnym zwjazkom CDU. Při Kumwałdskej wyšej šuli stej start a cil wšitkich běhow.

Na wubědźowanskich distancach 1,7 km, 3,5 km, 8,2 km a 15,7 km-trail doběža cyłkownje 301 atlet do cila, mjez nimi wjacori zahorići serbscy běharjo. Woni wuwojowachu sej slědowace městna: jedne cyłkowne prěnje a w starobnych skupinach štyri prěnje, trójce třeće, jónu šeste a jónu jědnate městno.

Wulke přesłapjenje

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

FSV Budissa Budyšin

– FSV 63 Luckenwalde 1:2 (0:0)

Zestawa domjacych: Jakubov – Kolan, Klippel (67. Fröhlich), Pfanne, Kral, Hausdorf, Hoßmang, Rosendo, Reher, Wal­ther, Hansch (62. Salewski)

Wjele dypkow sej koparjo Budissy Budyšin w druhej połseriji hišće nahrali njejsu. Tak chcychu přećiwo cyłkam z pincy tabulki dypkować. W Rathenowje so jim to poradźiło njebě, nětko wočakowachu doma FSV Luckenwalde. 400 přihladowarjow měješe nadźiju na tři dypki, wšako hrajachu Budyšenjo přećiwo předposlednjemu tabulki. Wo prěnim połčasu so tu wjele pisać njehodźi, Walther a Rosendo měještaj dwě minišansy.

Doma prěnje dobyće žnjeli

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

FSV Optik Rathenow

– FSV Budissa Budyšin 2:1 (0:0)

Zestawa hosći: Jakubov – Kolan, Klippel, Fröhlich, Kral, Hausdorf, Hoßmang, Salewski (61. Heineccius), Reher, Walther, Hansch (76. Kunert)

Po dobytym dypku w Auerbachu, jako hraješe Budissa tam přez dołhi čas jeno z dźesaćomi, nadźijachu so jeje koparjo pola poslednjeho tabulki w Rathenowje na pozitiwny wukon a wuslědk. Hosćićelski cyłk njeje ani hišće jednu domjacu hru dobyć móhł. To chcychu Budyšenjo wězo znowa znjemóžnić. Štož pak woni pokazachu, njebě kopańca, kotraž měła so w regionalnej lize hrać. Běše to arogantny wustup abo snano tola njezamóžnosć? W prěnich dźesać mjeńšinach drje Budissa hru postajowaše, bórze pak hosćićel pytny, zo je tón dźeń tež za njeho něšto móžne. Wón wědźeše, wo čo dźe. Hosćo pak njemějachu po zdaću trjeba wo dypki wojować.

Widźał, słyšał, napisał (25.04.16)

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Awtor dźensa

Clemens Šmit

Wšojedne, wo kotrym kwasu w Serbach rěčimy, sy-li tam něhdźe z hosćom, móžeš sej dweju wěckow wěsty być. Sprěnja, zo sydatej k wobjedu kwasna poliwka a na to chrěn z howjazym mjasom. Zdruha, zo słyšiš na tajkim swjedźenju wjace měnjenjow ekspertow a posudkow kołowokoło swěta kopańcy, hač by sej tajkich w nowinach a interneće načitać móhł. Podobnje dźěše so tež mi. Běch do Šunowa na slěborny kwas Ralbičanskeje koparskeje korifeje a jeho mandźelskeje prošeny. Wězo je tam wo kopańcu šło, a hdys a hdys padnyštej tež słowje europeada a wubranka.

Wuslědki (25.04.16)

Montag, 25. April 2016 geschrieben von:

Regionalna koparska liga

Zwickau – Babelsberg 03 4:2 (3:1)

Jena – RB Lipsk II1:3 (0:2)

Rathenow – Auerbach 0:1 (0:0)

Halberstadt – Neugersdorf 1:0 (1:0)

Budissa Budyšin – Luckenwalde 1:2 (0:0)

Schönberg – Berlinski AK 0:0 (0:0)

BFC Dynamo – Hertha BSC II 2:0 (0:0)

FC Viktoria – Neustrelitz 0:5 (0:3)

Meuselwitz – Nordhausen 1:0 (0:0)

1. Zwickau 30 67  : 26 67

2. Berlinski AK 29 53  : 17 62

3. Nordhausen 30 54  : 33 55

4. Neugersdorf 30 47  : 37 50

5. BFC Dynamo 30 58  : 43 49

6. Jena 30 37  : 26 49

7. Hertha BSC II 30 49  : 52 46

8. Babelsberg 03 30 43  : 29 43

9. Auerbach 29 44  : 35 43

10. Neustrelitz 30 44  : 40 41

11. RB Lipsk II 30 45  : 43 38

12. Schönberg 30 35  : 43 36

13. FC Viktoria 30 42  : 58 34

14. Budissa Budyšin 30 41  : 40 33

15. Meuselwitz 30 31  : 54 33

16. Halberstadt 30 33  : 67 23

17. Luckenwalde 30 28  : 74 23

18. Rathenow 30 25  : 59 16

Sport (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Łužiski kćenjowy běh

Hač do 28. apryla smědźa so zajimcy za Łužiske kćenjowe běhi přizjewić, a to w interneće pod www.baer-service.de. Běhi w Kamjencu budu lětsa 1. meje. Na sćěhowacych čarach móžeće so w Lessingowym měsće wubědźować: poł kilometra, 6 km, 10 km a 15 km.

Stara koparska garda so zetka

Koparjo stareje gardy Sportoweje jednotki Hórki kaž tež koparjo Serbskeje koparskeje wubranki z lěta 1965 su pjatk, 22. apryla, wot 18 hodź. do Worklec do tamnišeho hosćenca přeprošeni. Nimo toho smědźa so na bjesadnym wječorku tež fanojo a dalši zajimcy wobdźělić.

Wotewrjenje zeleneje sezony

Njedźelu, 24. apryla, wotewru Kulowscy konjacy sportowcy zaso zelenu sezonu. Poprawom chcychu to hižo zašłu njedźelu. Wjedro a rozmokane jěchanišćo pak to njedowolištej. Wot 10 hodź. přewjedu woni njedźelu na tamnišm jěchanišću cyłkownje šěsć wubědźowanjow, prěni raz tež wurisanje za jěcharki a jěcharjow staroby nad 40 lětami.

Hłowna Sokoła Ralbicy/Hórki

Wysoke počesćenje dóstali

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

W cyłkownym hódnoćenju rezultatow volleyballowych wubědźowanjow we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ we wuchodnych a sakskich finalach wubědźi sej Serbski gymnazij Budyšin (SGB) w starobnych skupinach II, III a IV (5. do 11. lětnik) 1. městno. Tak wuznamjenichu serbske kubłanišćo prěni raz jako najwuspěšnišu šulu Sakskeje we volleyballu.

Nalětnje dźěła na jěchanišću

Mittwoch, 20. April 2016 geschrieben von:
Konjacy sportowcy jěchanskeho towarstwa při Klóšterskej wodźe Pančicy Kukow přihotuja so tuchwilu na jěchansku sezonu 2016. W Hórkach su wone na jěchanišću hižo prěnje nalětnje dźěła přewjedli, zo bychu derje na lětuši wulki turněr w mnohostronskim jěchanju přihotowani byli. Foto: Halena Jancyna

Tři wažne dypki přećiwo zestupej

Mittwoch, 20. April 2016 geschrieben von:

FSV Budissa Budyšin

– ZFC Meuselwitz 3:1 (2:1)

Zestawa domjacych: Jakubov – Kolan, Klippel, Patka, Kral, Hausdorf, Hoßmang, Rosendo, Reher (88. Kunert), Walther (90. Fröhlich), Hansch (71. Salewski)

Za mustwo trenarja Reimunda Linkerta rěkaše za tutu hru jenož jedyn cil – z domjacym dobyćom a třomi dypkami w tabulce horje krosnować. Při zymnym wjedrje pak přichwata jenož 400 ludźi na Młynkec łuku. Prěnju šansu měješe Budissa přez Hanscha, kotryž třěli ze zdalenosće 22 metrow na wrota. Prěnje 20 min. pak słušachu hosćom z Meuselwitza. Wone wužichu je k nawjedowanju 0:1 (10.), a to z direktnje přetworjenym wólnym kopom Boltzy. Přećiwniske wrota dyrbješe Budissa najprjedy raz předźěłać. Meuselwitz bě nětko bliže k 0:2 hač Budyšin k wurunanju. Hosćićel pak so pomału stopnjowaše. Po wuběrnej přihrawce Rosenda poradźichu so Reherej wrota k wurunanju 1:1 (25.). Nětko dominowaše domjacy cyłk partiju chětro jasnje a hósć zhubi hrajnu nitku. Po přihrawce Hanscha třěli Walther 2:1 (36.). Hač do přestawki mějachu koparjo Budissy přećiwnika jasnje pod kontrolu.

Neuheiten LND