Dominowali a přiwšěm přěhrali

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Módro-běli Wocl Freital

– ST Marijina hwězda 2:1 (0:0)

Za hosći zasadźeni: Matik – Zelnak, Rab, Hawš, Čornak, Jurš, Cyž, Schmidt, Pjetaš, J. Pakoßnick, Eldor, Fe. Langer, Fa. Langer, L. Langer, K. Pakoßnick

Pola cyle cuzeho přećiwnika w Freitalu nastupichu koparjo prěnjeho mustwa ST Marijineje hwězdy sobotu k testowej hrě. Domjace mustwo hraje w lize Sakska Šwica/Wuchodne Rudne horiny. Tón dźeń zamołwity trenar Bodo Pjetaš je nowy hrajny system 3-4-3 wupruwował. Na małym kumštnym trawniku hosćo duel wot wšeho spočatka dominowachu a mějachu hrajnu přewahu. Hač k šěsnatce tež častodosć derje kombinowachu, ale stoprocentne móžnosće njemóžachu sej nadźěłać. Najlěpšu šansu měješe Jakob Pakoßnick w 6. min. Třělwa ze zda­lenosće sydom metrow pak dźěše snadnje nimo wrotow. Domjacy stejachu jara kompaktnje w defensiwje, a tak spytachu Pančičenjo přez křidle wuspěšni być. Finalne přihrawki pak njeběchu precizne dosć. Na tamnym boku spytachu so domjacy z třělwami z distancy. Tež hóstny wrotar Dawid Matik běše přeco na městnje, a tak dźěše bjez wrotow do kabiny.

Awtor dźensa Beno Šołta

Smy wosrjedź zymskich prózdnin, tajke prawje zymske začuća pak při­wšěm nimam. Runje skerje za nalěćom wupada. Tak poda­wa so tójšto Serbow do horow, zo bychu znajmjeńša tróšku sněha dožiwilio. Hdyž pomyslu, zo móhło to wšo sněh być, štož je so nam w zašłych tydźenjach na dešću našło.

W južnotirolskim Antholzu wšak mó­žemy sej wšědnje napjaty zymski sport – biatlon – wobhladać. Swětowe mišterstwa započachu so štwórtk hnydom z překwapjenku. 3. městno wubědźichu sej sportowcy ze susodneje Čěskeje. Tež w času po Gabrieli Koukalovej maja tam dobrych biatletow, kotřiž stajnje zaso cyle prědku sobu wo městna wojuja. Wčera nasta přewšo napjate přesćěhowanje. Za mnje je to wosebje putaca disciplina, wšako móža tam sportowcy zaso swój zastatk wot sprintoweho wubědźowanja do toho nachwatać. Při tym wuskoči prěnja medalja za Němsku. Denise Herrmann pokaza, kajka dobra sportowča je. Jej wšak leži skerje smalenje po čarach hač třělenje. Do biatlona bě Herrmann mjenujcy sněhakowała, a to po dołhich čarach.

Wuslědki (17.02.20)

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kulow – Kinspork/Łužnica 2:1 (1:0)

1. Póst Germania Budyšin 15 43 : 21 36

2. Drohotka Ramnow 15 40 : 22 35

3. Módro-běli Kulow 16 33 : 21 32

4. ST Horni kraj-Sprjewja 15 42 : 23 29

5. LSV Hory 15 35 : 24 29

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 15 29 : 30 23

6. ST Hnašecy-Dobruša 15 29 : 30 23

8. Wojerowski FC 15 40 : 34 18

9. TSV Wachau 15 33 : 31 18

10. SG Großnaundorf 15 27 : 31 17

11. TSV Połčnica 15 28 : 44 17

12. ST Kinspork/Łužnica 16 19 : 25 15

13. ST Marijina hwězda 15 27 : 37 15

14. Natwar Němske Pazlicy 15 21 : 32 13

15. Motor Kumwałd 15 32 : 43 10

16. ST Porchow 15 13 : 43 10

wokrjesne pokalne koło – štwórćfinale

Wjazońca – Wachau 0:3 (0:2)

Kinspork/Łužnica II – Kubšicy 1:2 (1:1)

Sokoł Ralbicy/Hórki – Horni kraj 1:4 (0:1)

Großnaundorf – Ramnow 4:2 (1:0)

Sport (14.02.20)

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:

Ze štwórćfinala do połfinala

Wosom koparskich cyłkow wojuje jutře, sobotu, a zajutřišim, njedźelu, w pokalnym kole Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka WFV wo zaćah do koła najlěpšich štyrjoch mustwow. Mjez nimi je z prěnim koparskim cyłkom Sokoła Ralbicy/Hórki tež hišće serbske mustwo.

15.02.  13.00  TSV 90 Wjazońca –

  TSV Wachau

16.02.  13.00  ST Kinspork/Łužnica II –   ST Kubšicy

16.02.  13.00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  ST Horni kraj-Sprjewja

16.02.  13.00  SZ Großnaundorf –

  Drohotka Ramnow

Energija a Worjoły hraja wo dypki

Prěnje koparske mustwo Módro-běłych Kulow budźe jutře dypkowu hru we wo­krjesnej wyšej lize nachwatać, a to we Wojerecach na kumštnym trawniku w Jahnowym stadionje. Wot 13 hodź. wočakuja Worjoły cyłk sportoweho towarstwa Kinspork/Łužnica. Z dobyćom móhli so Kulowčenjo w tabulce wo dwě pozi­ciji na třeće městno polěpšić. Poł hodźi­ny pozdźišo kopa w regionalnej lize sewjerowuchod FC Energija Choćebuz přećiwo FC Viktoriji Berlin.

Přihotowanske koparske hry

15.02. 14:00  Biskopičanske KT II –

  SJ Chrósćicy

16.02.  14:00  FSV Bretnig-Hauswalde –

  SJ Chrósćicy II

16.02.  14:00  ST Hnašecy-Dobruša –

  ST 1922 Radwor

Dorostowa wubranka hraje

Nowy halowy wokrjesny koparski mišter z Wojerec

Donnerstag, 13. Februar 2020 geschrieben von:

Ralbičanscy Sokoljo na halowym parkeće we Wojerecach třeće městno wobsadźili

Kóžde lěto přewjedźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) wokrjesne halowe koparske mišterstwa w starobnej klasy nad 35 lětami. Ličba mustwow bě dotal na wosom cyłkow wobmjezowana. Hrajne zjednoćenstwo Rakecy/Šćeńca, mišter z lěta 2019, pak bě so prawdźepodobnje přepozdźe přizjewiło a wšitke wosom startowych městnow běchu wobsadźene. Zwjazk poda Rakečanam móžnosć hišće dalše mustwo namakać, tak zo bychu turněr wuwzaćnje z dźesać zastupnistwami přewjesć móhli. K tomu pak njepřińdźe a koparjo HZ Rakecy/Šćeńca wostachu doma.

Nowy mišter wuhra so w dwěmaj staflomaj. Kóžda partija traješe 12 mjeńšinow a prěnjej dwě mustwje kwalifikowaštej so za połfinale, kotrež so přez křiž wuhra. Tež za zadnje městna hrajny system płaćeše, tak zo měješe kóžde mustwo pjeć hrow absolwować. Zadnje městna w tutym modusu wuhrać pak žněješe kritiku, dokelž so turněr njetrjebawšo do dołhosće ćehnješe.

Hrajny dźeńze serbskim derbyjom

Mittwoch, 12. Februar 2020 geschrieben von:

K dalšemu hrajnemu dnjej we wolejbulowej wokrjesnej klasy wuchod nastupichu minjeny štwórtk w Pančicach-Kukowje ST Budyšin-sewjer, ST Marijina hwězda a Sokoł Budyšin. Nimo serbskeho der­byja wuhra so potajkim tež měšćanski derby.­

ST Marijina hwězda – Sokoł Budyšin 2:0 (25:14, 25:21)

W prěnjej sadźbje so Sokołam přećiwo nazymskemu mištrej z Pančic-Kukowa wjele njeporadźi. Hakle na kóncu a z tym přepozdźe so Budyšenjo popadnychu. Sadźba so spěšnje miny a domjacy ju z 25:14 dobychu. W druhim kole so Budyscy zrunachu, koncentracija a aktiwita přiběraštej. Tež blok steješe a zdobom nadběh bě agresiwniši. Mjeztymnje hosćo­ dwójce nawjedowachu. Po wučasu wuhrachu klóšterscy jich konstancu a domjacu lěpšinu.­ Z 25:21 domoródni dobychu a z tym hru z 2:0.

ST Marijina hwězda – ST Budyšin-sewjer 2:0 (25:19, 25:11)

Druha hra Pančanow běše ze sadźbowymaj dobyćomaj 25:19 a 25:11 jasna wěc za hosćićela. Připisać pak na tutym městnje dyrbju, zo hraještaj w rjadach Budyšanow hrajerjej ze starobu nad 70 lětami. Hladajo na to pak běše wukon měšćanskeje šěstki jara dobry.

Sokoł Budyšin – ST Budyšin-sewjer 2:0 (25:20, 25:7)

Wolejbulowe dypkowe hry

Mittwoch, 12. Februar 2020 geschrieben von:

29.02. 14:00 ST Viktoria Worklecy

  – Kupoj Nowa Łuka

29.02. 14:00 ST Viktoria Worklecy

  – TSV Niederoderwitz

29.02. 14:00 VV Žitawa 09 III

  – Viktoria Worklecy (žony)

29.02. 14:00 VV Žitawa 09 II – HZ Panči-

  cy-Worklecy II (žony)

29.02. 14:00 OSC Lubij – HZ Pančicy-    Worklecy (žony)

05.03. 19:00 ST Marijina hwězda

  – Schönbachske VV

05.03. 20:00 ST Marijina hwězda

  – ST Hnašecy-Dobruša

06.03. 19:00 Sokolnik Wjazońca

  – Sokoł Budyšin

07.03. 14:00 TSV Kundraćicy – HZ     Pančicy-Worklecy (žony)

07.03. 14:00 VV Žitawa 09 III – HZ    Pančicy-Worklecy II (žony)

14.03. 14:00 ST Viktoria Worklecy

  – MSV Budyšin II

14.03. 14:00 ST Viktoria Worklecy

  – CVJM Zhorjelc

21.03. 14:00 ST Viktoria Worklecy

  – Nysa Wolejs II (žony)

21.03. 14:00 ST Viktoria Worklecy

  – Schönbachske VV (žony)

ST Marijina hwězda – ST 1922 Radwor 4:3 (3:1)

Za domjacych zasadźeni: Matik – R. Cyž, Bělk, Rab, Hawš, Wróbl, Ch. Cyž, Pjetaš, Schmidt, Eldor, J. Pakoßnick, Zelnak, Pesch­mann, Čornak, Jurš, K. Pakoßnick

Za hosći zasadźeni: Ch. Šěrak – A. Schulze, F. Šěrak, T. Schulze, F. Wróbl, Paška, Kral, Hetaš, Wjacławk, Zähr, Petšak, Reineke, J. Wróbl, Sćapan

Po štyrjoch tydźenjach intensiwneho a wosebje na kondiciju specializowaneho treninga absolwowachu koparjo prěnjeho mustwa Marijineje hwězdy zašłu njedźelu skónčnje tež testowu partiju za přihoty na druhu połseriju wokrjesneje wyšeje ligi. Jako hosća witachu zastupnistwo z Radworja.

Přesłapjacy wukon Sokołow

Dienstag, 11. Februar 2020 geschrieben von:

ST Ćisk 1993 – Sokoł Ralbicy/Hórki 4:1 (1:0)

Za Ralbicy zasadźeni: Schöne – Kř. Matka, Schultz, Wałda, Materna, Šołta (46. Kobalc), Gloxyn, Šiman, M. Kurjat, G. Kurjat, Nuk (77. Ćěsla)

K poslednjemu testej dojědźechu sej Ralbičenjo do Wojerec a testowachu na tamnišim kumštnym trawniku přećiwo koparjam z Ćiska, kotřiž hraja klasu wyše. Někotři stajni hrajerjo Sokołam pobrachowachu. To pak běše zdobom šansa dalšim so poskićić. We Wojerecach wětřik mócnje přez trawnik duješe, při­wšěm pak dowoli wón, zo hru přewjedu. W prěnim połčasu mějachu Ralbičenjo dwě stoprocentowej šansy. Jónu předrě so młody Pius Šołta na prawej stronje a posłuži swobodnje stejaceho Měrćina Kurjata, kotryž pak na wrotarju zwrěšći. Krótko po tym bu bul rjenje do haski tyknjeny. Gabriel Kurjat sam před wrotarjom stejo pak njezamó jeho přewinyć. Hrajerjo z Ćiska mějachu tež tu a tamnu składnosć, ale traješe hač do 45. min., doniž bul z 22 metrow njedźeržomnje pod łatu zadyri.

Započatk februara dźěše za prěnje zastupnistwo hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy k wonkownej hrě do Ochranowa. Po tym zo bě domjace zastupnistwo 3:0 přećiwo młodym holcam MSV Budyšina dobyło, dźěše za Pančanki a Worklečanki na parket. Nadaćowa serija na započatku prěnjeje sadźby bě hosći zahe do komfortabelneje pozicije přinjesła. Swój předskok zamóchu hač do kónca sadźby dźeržeć. Tak dźěše prěnja sadźba z 25:18 na hrajne zjednoćenstwo.

W druhim přechodźe hrajachu wobě mustwje na samsnym niwowje. Nichtó njemóžeše sej woprawdźe předskok nadźěłać. Hakle při dypkowym stawje 18:18 zamóchu so žony hrajneho zjednoćenstwa wotsadźić a sej tež druhe sadźbowe dobyće z 25:21 zawěsćić.

Anzeige