Rozhłós (22.05.20)

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja, mjez druhim „digitalne mejemjetanje w Radworju“

11:20 Tematiske wusyłanje: Digitalizacija serbšćiny

12:00 Nabožne wusyłanje  

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert po přećach słucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech )

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (15.05.20)

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Barba oranžowa

11:50 Hudźba do nalěća

12:00 Nabožne wusyłanje  (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a kak koronakriza naše žiwjenje wobwliwuje

13:00 Tematiske wusyłanje: 2. dźěl serbskeho literarneho wubědźowanja

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (08.05.20)

Freitag, 08. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće tydźenja a naprašowanje mjez dźěćimi k dnjej maćerje

11:20 Mytos serbska mać

11:50 Hudźba k dnjej maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje  (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a što móžemy z koronakrizy wuknyć

13:00 Tematiske wusyłanje: „Zlě je zabyć“ – 75 lět po kóncu wójny

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (30.04.20)

Donnerstag, 30. April 2020 geschrieben von:

pjatk, 1. meje, hornjoserbsce

11:00 Powěsće, mjez druhim z alternatiwami w syći k mejestajenju

11:20 Jurij a Marja Cyžec a pólska tajna słužba

11:45 Nalětnja hudźba

12:00 Nětk meja nazeleni – wusyłanje do nalěća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, ludowědne wosebitosće 1. meje a zhladowanje na fararja a zběraćela ludowych pěsnjow Jana Boguchwała Markusa (1815–1880)

13:00 „Pój, wzmi sej kij!“ – hudźbne pućowanje po Łužicy

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

njedźelu, 3. meje, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z tachantskim fararjom Witom Sćapanom

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Meja měsac lubosće – pěseń lubosće w bibliji

11:45 Jakub a Matej so sadźitaj

12:00 Nabožne wusyłanje  (farar Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a wo skutkowanju Heinzojc šwalčernje za čas koronakrizy

13:00 Tematiske wusyłanje: „Wo smjeću a smějkotanju“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (24.04.20)

Freitag, 24. April 2020 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Šćěpanom Delanom

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Kónc wójny před 75 lětami: Podawki w Delanach

11:45 250 lět sotrownja Małowjelkowskeje Bratrowskeje wosady

12:00 Nabožne wusyłanje  (dr. J. Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin z dopomnjenkami na kónc wójny před 75 lětami

13:00 Kubojc swójba ze Strjažowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (17.04.20)

Freitag, 17. April 2020 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Benom Jakubašom

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo serbskim młodostnym Mijanje Meškanku

11:20 Stawizny mlokarnje w Lejnje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin z powěsćemi tydźenja a aktualnymi přinoškami

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na wsy“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (09.04.20)

Donnerstag, 09. April 2020 geschrieben von:

Ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Nałožki w Slepom a poprawny křižerski jubilej

11:20 Wurězki z oratorija „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

12:40 Postrow za dźěći

13:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca

13:30 Pokazka na jutrowny delnjoserbski radijowy program

13:40 Hudźba tydźenja

po tym gratulacije

Ćicha sobota, hornjoserbsce

20:00 Boža mša z fararjom Měrćinom Deleńkom

Jutrownička, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Danielom Dziekiewiczom

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim ze zwukami spěwacych křižerjow

11:20 Stawizny křižerstwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

12:40 Postrow za dźěći

13:00 Jutrowne spěwanje w Rownom před 45 lětami

13:40 Hudźba tydźenja

po tym gratulacije

Jutry póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Boža mša z fararjom Michałom Andersom

11:00 Jutrowne impresije ze serbskich wsow

11:20 Portret: Něhdy Němc – dźensa horliwy Serb (3)

Hans-Eberhard Kaulfürst

Rozhłós (03.04.20)

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z dekanom Witom Sćapanom

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:15 Dožiwjenja w Africe

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo koronawirusu

13:00 Tematiske wusyłanje „Hłosy ptačkow w nalěću“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (27.03.20)

Freitag, 27. März 2020 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Kemše z fararjom Šćěpanom Delanom

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:20 Nadrobnosće wokoło korony

12:00 Nabožne wusyłanje

 (dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo połoženju koronawirusa dla

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na našich wsach“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (20.03.20)

Freitag, 20. März 2020 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Kemše z fararjom Benom Jakubašom live z Radworja

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:20 Jan Michał Budar – prěnja serbska załožba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo połoženju coronawirusa dla

13:00 Nekrolog Dieter Redo

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Anzeige